Compliance

 

 

 Med skarpe juridiske evner sikrer Koncentons compliance-afdeling, at forretningsgange og procedurer bliver overholdt både internt og eksternt, samt at virksomheden følger og arbejder ud fra relevant investeringslovgivning. 

 

 

Compliance


Medarbejderne i Koncentons compliance-afdeling trækker på deres juridiske og økonomiske viden til at sørge for, at virksomheden lever op til alle lovmæssige krav. Denne afdeling holder man sig opdateret på ny lovgivning og sørger for, at denne bliver implementeret i både interne og eksterne procedurer og forretningsgange. Som medarbejder er det derfor vigtigt, at man besidder et højt fagligt niveau inden for jura og revision samt er god til at få teori til at harmonere med praksis.

 

Høje ambitioner og samarbejdsvillighed

Compliance-afdelingen har mange berøringsflader, og her arbejder man både tæt sammen med Koncentons direktion og bestyrelse, eksterne samarbejdspartnere og de fleste afdelinger internt i virksomheden. Det er derfor vigtigt, at man er god til faglig sparring og kommunikation – både mundtligt og skriftligt. Overordnet er afdelingen præget af en uformel stemning og et godt arbejdsmiljø bestående af blandt andet høje ambitioner, samarbejdsvillighed og humoristisk sans.  

 

 

 

 

Få et indblik i dagligdagen hos Koncenton

 

Interesseret i et job i Koncentons complianceafdeling?

Send din ansøgning
Har du set et job, der passer godt til dig? Eller har du lyst til at sende os en uopfordret ansøgning?
Afdelingsleder
Søren Dahlgaard
Telefon: +45 26 30 73 02

 

Ledige stillinger hos Koncenton