OBTON_KONCENTON_MILJO_0051

Koncentons specialister

Brug for en udtalelse fra en specialist?

Koncentons specialister har i mange år fulgt udviklingen inden for alternative investeringer og ejendomsmarkedet og har stor viden inden for blandt andet markedet for lejeboliger og investeringer i ejendomme.  

Kontakt kommunikationschef Andreas Jakobsen tlf. 27204300, aja@koncenton.com for kontakt til Koncentons specialister. 

OLIVER PETERS Specialistside

Oliver Peters, Investeringsdirektør

Udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmark.
Aktiemarkedet og obligationsmarkedet samt generel samfundsøkonomisk udvikling.
Alternative investeringer.
Udtalelser og kommentarer vedrørende Koncenton og udviklingen i Koncentons projekter.

Anders Marcus Specialistside

Anders Marcus, CEO

Udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmark.
Forventning til og analyse af aktiemarkedet og obligationsmarkedet
Alternative investeringer
Finansieringsmarkedet, herunder projektfinansiering
Udtalelser og kommentarer vedrørende Koncenton og udviklingen i Koncentons projekter.

John Sloth Specialistside

John Sloth, Investeringschef

Investeringsstrategi, risikoforhold vedr. forskellige typer af investeringsprodukter, sammensætning af investeringsportefølje.
Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask.
Ejendomsinvestering og optimering vedr. afkast og drift i denne forbindelse.
Aktiemarkedet og obligationer samt alternative investeringer.

Christina Frost Specialistside

Christina Ruus Frost, Driftschef

Historik og tendenser vedr. markedet for lejeboliger i Danmark.
Drift af og vedligehold af ejendomme.