‹ TilbageApartment Livingroom

Udbyg din viden med en ny måde at tænke ejendomsinvesteringer på, som har vakt kæmpe interesse blandt danske investorer

Brug (20 effektive minutter) på at lære om en ny projektstruktur inden for ejendomsinvesteringer, som giver god mulighed for at kombinere faste, årlige udbytter med hurtig gældsafvikling og en solid opsparing

-
Som du måske er bekendt med, har vi hos Obton netop lanceret datterselskabet, Koncenton, der beskæftiger sig med ejendomsinvesteringer i København og Aarhus.

Det har vi valgt at gøre, da vi ser et stort potentiale i det nuværende ejendomsmarked, der - i vores optik - rummer et meget fordelagtigt forhold mellem afkast og risiko, hvis man formår at udvælge og strukturere projekterne på den rigtige måde.

Historisk højt merafkast på boligejendomme i danske storbyer

Afkastspændet på boligejendomme i f.eks. København er i dag større end det har været i mere end 25 år (se nedenstående tabel). Det, mener vi, danner kraftigt incitament for at udbyde ejendomsinvesteringer i København og Aarhus.

Afkastspaend Koncenton

Demografiske tendenser maner tvivl om prisboble i jorden

Alle demografiske tendenser peger i retning af, at den massive befolkningstilvækst i de største danske byer vil fortsætte mange år frem. Det understøttes af den globale urbanisering, der har medført, at 50% af verdens befolkning i dag bor i store byer. I EU er det 40% og i Danmark er det 34%. Altså halter Danmark - trods kraftig vækst - endnu bagefter. Fortsætter tendensen vil 75% af verdens befolkning være samlet i de større byer i 2050 (kilde: World Urbanization Prospects 2014).

Vækstpotentialet for boligejendomme i danske storbyer skal ligeledes ses i lyset af, at priserne på ejerlejligheder er 12,5% under niveauet i 2006, og set i forhold til den disponible indkomst er prisniveauet stadig 25% under toppen i 2006 (kilde: Danmarks Statistik).

Samtidig er Danmark et af de lande i Europa med størst købekraft, hvilket fremgår af nedenstående graf, som viser, at prisen på ejendomme i Danmark i gennemsnit svarer til 3,5 - 4 gange årlig indkomst, mens den i hovedparten af andre EU-lande er markant højere.

Affordability

Holdes ovenstående op imod den store efterspørgsel på stabile alternativer til f.eks. bankrenten og obligationer, der i dag giver meget ydmyge afkast, mener vi, at vores nye måde at strukturere ejendomsprojekter på udgør en god mulighed for at sikre balance i investeringsporteføljen.

Koncentons første projekt fuldtegnet på én uge

En overvældende efterspørgsel, herunder det faktum, at vi på kun én uge har fuldtegnet vores første projekt, Koncenton Søborg Hovedgade, med et egenkapitalindskud på DKK 35 mio. og en samlet indkøbssum på DKK 203 mio., har bekræftet os i, at vores måde at tænke ejendomme på har en berettigelse på markedet.

5 kendetegn ved Koncentons projekter og konceptet bag

  • Store boligejendomme med attraktive beliggenheder i København og Aarhus
  • Stærk drift med årlige udlodninger, hurtig gældsnedbringelse og solid opsparing
  • Ingen indregnede værdistigninger på ejendommene (konservativ budgettering)
  • Faste, årlige udbytter på 4-5% og gennemsnitlig forrentning af egenkapital på 9-11%
  • 10-årig investeringshorisont og struktureret exit-mulighed undervejs


Kan du afsætte 20 minutter til at lære mere om mulighederne ved denne nye projektstruktur inden for ejendomsinvesteringer, herunder vores kommende projekter, opfordres du til at booke en uforpligtende gennemgang ved at klikke her >>

Ønsker du at se prospektet på Koncenton Søborg Hovedgade kan du klikke her >>