Som investor i aktieprojektet Koncenton Metropol II bliver du medejer af en portefølje bestående af en række boligejendomme i København og Aarhus. Du får anvisningsret til over 300 lejligheder, modtager løbende udbytter og opnår et årligt afkast på 9% over 10 år. Der er ikke budgetteret med værdistigninger, så en prisstigning på ejendommene vil blot øge afkastet i projektet.

Dine fordele er kort sagt:

  • Du undgår alt besværet med indkøb, udlejning, vedligehold og administration

  • Du får et årligt afkast på 9% over 10 år - heraf faste årlige udbytter på 4%

  • Du får anvisningsret til hundredvis af lejligheder (fx alternativ til forældrekøb) 

  • Du spreder din investering på flere boligejendomme og minimerer risici

  • Du har en strukturret exit-mulighed allerede efter projektets 5. år

Modtag et prospekt pr. mail

Kontor Koncenton 1

Om Koncenton

Vi udbyder ejendomsprojekter i Danmarks største byer med stabile udbytter, store opsparinger og høj sikkerhed. Vi er specialister i at skabe værdi for vores kunder ved at lokalisere, udvikle og drifte boligudlejningsejendomme. Sammen med vores søsterselskab, Obton, administrerer vi over DKK 7 mia. på vegne af mere end 2.000 danske investorer.