KONCENTON SENIORBOLIGER

Fakta

Antal seniorbofællesskaber:3-5
Forventet projektsum:DKK 540 mio.
Gns. årligt afkast over 10 år:8,63%
Gns. årlige aktieudbytter:4,40%
Anvisningsret til fondens boliger:Ja
Udlejningsgaranti:1 år på alle lejemål
Struktureret exit-mulighed efter:5 år
30-årigt obl. lån og F5-lån udgør:65%
Aktuel tegningskurs:0,99
Minimumsindskud:DKK 750.000

Modtag prospekt pr. mail

Invester i 3-5 seniorbofællesskaber og få et gennemsnitligt årligt afkast på 8,63% inkl. løbende udbytter fra efterspurgt boligform

Der er grundlæggende tre årsager til, hvorfor investering i seniorboliger rummer et stort og uforløst potentiale, som bare vil komme til at vokse de næste mange år:

1. Målgruppen bestående af seniorer i segmentet 55+ er rigtig stor og i kraftig vækst
2. Der er et yderst begrænset udbud og en stor efterspørgsel på seniorbofællesskaber
3. Lange ventelister og flere analyser viser, at rigtig mange foretrækker denne boligform

Dette understøttes af, at der i Danmark aktuelt er ca. 7.000 seniorboliger fordelt på 250-300 bofællesskaber, og at ca. 8.400 personer står på venteliste til disse. Samtidig viser en stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, at mere end 80.000 seniorer er interesserede i at bo i netop denne type fællesskabsorienterede bebyggelser.

Lægger man dertil, at ensomhed blandt ældre i dag er en af vores største udfordringer, og at antallet af seniorer over 65 år stiger med ca. 40% til 1,6 mio. frem mod 2045, er vi hos Koncenton ikke i tvivl om, at man her rammer plet med en boligtype, som er en stor mangelvare - ikke bare i dag, men også mange år frem.

Hjoernegrunde Lang

Projektets to første ejendomme med i alt 82 boliger er nøje udvalgt
Noget af det, der skaber tryghed omkring konceptet, er, at der er lavet et virkelig solidt forarbejde – og projektets første to ejendomme er resultatet af dette. Bl.a. er byens seniorer blevet inddraget gennem borgermøder med flere hundrede deltagere. 381 personer har valgt at modtage nyheder om de to seniorbofællesskaber, og 161 personer har allerede skrevet sig på ventelisten til de 82 seniorboliger, som vi opfører i Albertslund.

På den måde har det båret frugt at lytte til seniorernes ønsker ift. bl.a. placeringer, faciliteter og boligformater, som også afspejler sig i de to første seniorbofællesskaber. Fællesnævneren for alle de ejendomme, vi køber ind til projektet, er, at der er tale om:

 • Moderne og praktiske boliger i varierende størrelser målrettet beboere på 55+ år
 • Private boliger i en bebyggelse, hvor der er nem adgang til et naturligt fællesskab
 • Fællesfaciliteter som fx fælleshus, gæsteværelser, petanquebaner, værksted m.v.
 • Byer i vækst, hvor undersøgelser bekræfter en stor efterspørgsel på seniorboliger

Stenmosegrunden Lang

Som investor får du:  

 • Gns. afkast på 8,63% om året uden indregning af ejendomsværdistigninger
 • Løbende, årlige aktieudbytter på gns. 4,40% om året
 • God likviditet pga. en ekstra lav belåningsgrad på kun 65%
 • Høj rentesikkerhed pga. en finansieringsmodel med fast rente og afdrag på lån
 • 1 års udlejningsgaranti på alle boligerne fra overtagelsen
 • Struktureret exitmulighed i projektet efter 5 år
 • Anvisningsret til alle boligerne
 • Mulighed for at investere fra 750.000 kr.

Modtag prospekt pr. mail

Koncenton Seniorboliger A/S henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer og scorer 4 (middelniveau) på den summariske risikoindikator, som det også fremgår af Key Information Document

Har du spørgsmål til projektet?

Oliver PetersPartner, Investeringsdirektør Tlf. +45 22 22 70 10