KONCENTON VÆKSTBYER II (FULDTEGNET)

Fakta

Antal ejendomme:3-5
Forventet projektsum:DKK 271 mio.
Gns. årligt afkast over 10 år:9,34%
Gns. årlige aktieudbytter:4,60%
Risikospredning på boligejendomme i flere danske vækstbyer:Ja
Anvisningsret til fondens lejligheder:Ja
Udlejningsgaranti:1 år på alle lejemål
Struktureret exit-mulighed efter:5 år
30-årigt obl. lån og F5-lån udgør:65%
Aktuel tegningskurs:0,985
Minimumsindskud:DKK 750.000

Vores 5. ejendomsfond 'Koncenton Vækstbyer II' bygger på et succesfuldt koncept, der sikrer god risikospredning og giver et gns. afkast på 9,34% om året inkl. løbende aktieudbytter

Som investor i Koncenton Vækstbyer II bliver du medejer af 3-5 store boligejendomme i de største danske vækstbyer uden for København og Aarhus. Alene baseret på de løbende lejeindtægter forventes projektet at give et gns. årligt afkast på 9,34%. Heraf udbetales der gns. årlige aktieudbytter på 4,60%.

Projektet kommer i kølvandet på fire vellykkede fonde med i alt mere end 800 investorer og en projektsum på over tre mia. kr. I alle projekterne er vi lykkedes med at købe ejendomme ind til et forventet afkast, der lever op til budgetterne - og faktisk også lidt mere end det. Samtidig kan vi, når vi kigger på tværs af alle de idriftsatte ejendomme i vores portefølje, se, at driften i gennemsnit forløber 12,3% bedre end det, vi har budgetteret med.

Modtag prospektet direkte i din indbakke

Danmarkskort Oversigt Over Byerne

Sådan udvælges vækstbyer og ejendomme til projektet

I Koncenton Vækstbyer II investeres der i de største byer uden for København og Aarhus med udgangspunkt i de tre nedenstående udvælgelseskriterier:

  • Byer med +30.000 indbyggere
  • Byer med min. 8% stigning i indbyggertallet frem mod 2045
  • Byer med et levende byliv, butikker, caféer, skoler og arbejdspladser

Det betyder, at der er tale om byer som fx Hillerød, Roskilde, Køge, Odense, Horsens, Vejle og Silkeborg, der ifølge Danmarks Statistik alle vil vokse med over 10% i antallet af indbyggere frem mod 2045. Der kan både være tale om lejligheder og rækkehuse, men fællestrækket for ejendommene er, at de vil rumme familievenlige boliger, der er økonomisk tilgængelige og henvender sig til en bred målgruppe.

Koncenton Vækstbyer II i korte træk

  • ​​​Investering i 3-5 ejendomme i de største danske vækstbyer uden for København og Aarhus
  • Gns. årligt afkast på 9,34% over 10 år (uden indregning af evt. værdistigninger)
  • Årlige aktieudbytter på 4,60% i gennemsnit (første udbytte i foråret 2021)
  • Ét års udlejningsgaranti på alle ejendomsfondens boliger
  • Indbygget exit-strategi allerede efter projektets 5. år
  • Anvisningsret til boligerne i alle de indkøbte ejendomme
  • Investeringsmuligheder fra 750.000 kr.

 OBS: Favorabel introduktionskurs på 0,985 pr. 1. kr. aktie

Risikoindikator

Koncenton Vækstbyer II scorer 3 (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen, der er lavet ud fra et kompliceret regelsæt, er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer. Du kan læse mere om skalaen her.

Risikoindikator Ny 

Modtag prospektet direkte i din indbakke

 

Har du spørgsmål til projektet?

Oliver PetersPartner, Investeringsdirektør Tlf. +45 22 22 70 10