KONCENTON VÆKSTBYER II (FULDTEGNET)

Fakta

Antal ejendomme:3-5
Forventet projektsum:DKK 271 mio.
Gns. årligt afkast over 10 år:9,34%
Gns. årlige aktieudbytter:4,60%
Risikospredning på boligejendomme i flere danske vækstbyer:Ja
Anvisningsret til fondens lejligheder:Ja
Udlejningsgaranti:1 år på alle lejemål
Struktureret exit-mulighed efter:5 år
30-årigt obl. lån og F5-lån udgør:65%
Aktuel tegningskurs:0,985
Minimumsindskud:DKK 750.000

Koncenton Vækstbyer ll A/S henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer og scorer 3 (middel-lavt) på den summariske risikoindikator, som det også fremgår af 'Dokument med central information'.