Finansielle myndigheder og rapportering

Forvaltere af Alternative Investeringsfonde (FAIF) er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, som løbende undersøger FAIF’ens virksomhedsforhold. Efter hver inspektion i en FAIF udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som FAIF’en skal offentliggøre. 
  
Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, FAIF’en har modtaget fra Finanstilsynet.

Redegørelse:
Se Finanstilsynets redegørelse om Koncenton A/S

Kommentar:
Læs Koncenton A/S' kommentar til Finanstilsynets redegørelse