Sådan bidrager Koncenton til FN's verdensmål

Herunder kan du læse mere om de FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, som Koncenton kan bidrage til. Det er henholdsvis målet for 'Sundhed og trivsel', målet for 'Bæredygtig energi', målet for 'Bæredygtige byer og lokalsamfund' og målet for 'Ansvarligt forbrug og produktion'.

Sundhed og trivsel

Vi vil styrke sociale fællesskaber med byggerier, der gør det nemt og naturligt for beboerne at mødes og derigennem opbygge relationer med hinanden og skabe sammenhold.

Det sker bl.a. igennem vores seniorboligkoncept, hvor vi imødekommer en massiv efterspørgsel og et stort behov for at bekæmpe ensomhed blandt ældre.

Det gælder også for vores ungdomsboliger, hvor vi skaber rum for samvær og fællesskab  med fx boldbaner, fælles tagterrasser/gårdmiljøer, fitnessrum og lign.

Når det kommer til vores familieboliger, drejer det sig om at gøre livet nemt og trygt for børn og voksne. Her er praktikken omkring boligen og beliggenheden i fokus. Vi ved, at eksempelvis legepladser og grønne fællesarealer med plads til grillhygge og leg kan være med til at gøre en positiv forskel for lejernes trivsel.

Bæredygtig energi

Vi har sørget for, at alle vores nye boligejendomme som udgangspunkt bliver forsynet med miljøvenlig, grøn strøm til en attraktiv pris.

Det betyder, at vi gør det nemt for vores lejere at vælge ”grønt”, og  dermed er både vi, vores investorer og vores lejere med til at tage ansvar for omstillingen til et grønt energinet og et mindre CO2-aftryk til gavn for klimaet og vores fælles fremtid.

Derudover ønsker vi at tilbyde vores investorer flere bæredygtige byggerier i fremtiden. Det kan fx være byggerier, der bliver helt eller delvist energineutrale ved hjælp af solceller på tagene.

 

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi bidrager til bæredygtige lokalsamfund ved bl.a. at bygge seniorbofællesskaber, der afhjælper ensomhed blandt ældre gennem styrkede, sociale fællesskaber.

Vi bidrager ligeledes til positive og attraktive nærmiljøer ved at lytte til lejernes ønsker og behov og tilbyder på baggrund af disse netop de boliger og faciliteter både inde og ude, som de efterspørger. På den måde er vi med til at bygge de boliger, som mange lejere gerne vil  bo i – både i dag og i fremtiden.

Derudover bidrager vi til at styrke det lokale foreningsliv og de sunde fællesskaber, der skabes uden for boligens rammer gennem sponsorater. Vi støtter eksempelvis lokalsporten, talentudviklingen og fællesskabet gennem vores sponsorat i håndboldklubben Aarhus United. 

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har et stort fokus på at imødekomme alle de standarder og miljøhensyn, der bør og skal overholdes inden for byggeriet– ikke bare fordi, at det er et lovkrav, men fordi vi er en ansvarlig investeringspartner og udlejer.

Derfor udbyder vi investeringsprojekter, som er baseret på bæredygtigt byggeri – både hvad angår materialer, håndtering af byggeaffald, indeklima, energiforbrug, biodiversitet, regnvandsopsamling, grøn strøm m.v. Det giver vores lejere lejere mulighed for at bo ”grønt” og forbruge på en miljøbevidst måde.

I vores egen virksomhed har vi, som en del af koncernen Obton Group, investeret i solenergi svarende til 5.511.786 kWh. Det skal måles op imod et samlet koncernforbrug på 1.429.613 kWh. Vi kan derfor med god samvittighed sige, at vi også selv er med til at mindske CO2-udledning.