Indkøb

Koncentons indkøbsafdeling sørger for, at vi hele tiden har produkter at sælge i virksomheden. Afdelingen har ansvaret for at indkøbe ejendomme / ejendomsprojekter, som Koncentons salgsafdeling kan sælge til virksomhedens investorer.

Arbejdsopgaverne spænder bredt, og i afdelingen er der kompetencer som bl.a. er med til alt fra sourcing af den konkrete ejendom / projekt, beregning og analyse af sagen, tilbudsgivning, kontraktforhandlinger og due dilligence-gennemgang.

Derudover sidder afdelingen med ansvaret for økonomien i projektet, herunder 3. mands (realkredit) finansiering af de enkelte ejendomme, ligesom vi tilser og sikrer, at ejendomsprojekter leveres i rette kvalitet og tid. Når en ejendom går i drift, overdrages denne til vores driftsafdeling.

Video: Om at arbejde i Koncenton Indkøb

Uforudsete drejninger præger arbejdsdagen

Afdelingen er en dynamisk enhed, hvor uforudsete drejninger kan præge arbejdsdagen – med ca. 25 byggepladser er der altid forhold, der skal tages stilling til.  

Som medarbejder skal du derfor have overblik og kunne sortere i store mængder information for at finde den rette løsning.

Der er en afslappet og humoristisk stemning, hvor der lægges vægt på medarbejdernes forskelligartede profiler, kompetencer og personligheder.

Mød Peder Stampe

Peder Stampe er økonomichef i Koncenton Indkøb.

"Jeg elsker mit arbejde og mine kolleger, og jeg nyder den tillid, der bliver udvist, samt den fleksibilitet, der er i jobbet.

Jeg kan tydeligt mærke, at Koncenton gør et grundigt stykke arbejde i forhold til at sammensætte det rigtige match af medarbejdere rundt om i virksomheden. Det betyder meget for mig i mit arbejdsliv."

 
Læs mere om Peder

 

Interesseret i et job i Indkøb?


Kontakt: Anders Bangsgaard
Ejendomsdirektør, partner
Telefon:  + 45 60 38 48 34
Email: anb@koncenton.com

 

Øvrige afdelinger

Aktieadministration

Selskabsadministration er en central del af hele vores forretningsgang.

Go'Bolig - drift og udlejning

Go’ Bolig står for al udlejning samt drift og vedligehold af alle Koncentons ejendomme.

HR

HR-afdelingen har at gøre med alt, hvad der vedrører det hele menneske, og fagligheden sættes højt.

Intern salg

Kundernes første møde med os går oftest gennem vores arbejdsomme interne konsulenter i Telemarketing.

IT

I IT-afdelingen er vi ambitiøse og fokuserer på altid at levere fremragende kundeservice.

Kommunikation & Marketing

Afdelingen arbejder med en bred vifte af formidlingsopgaver til forskellige målgrupper.

Legal & Compliance

I Legal & Complianceafdelingen sørger medarbejderne for alle lovmæssige krav overholder i hele Obton Group-koncernen.

Reception

Koncentons reception består af en receptionist og to piccoliner, der alle løser en lang række praktiske arbejdsopgaver.

Salg

Investeringscheferne i salgsafdelingen afholder bl.a. personlige møder og deltager i infoaftener for investorer.

Økonomi

Afdelingen varetager økonomien for hele Obton Group-koncernen.