Legal & Compliance

Medarbejderne i Obton Groups Legal & Compliance-afdeling trækker på deres juridiske kompetencer, når de sørger for, at Koncenton lever op til alle lovmæssige krav.

Afdelingen er opdateret på den nyeste lovgivning og sørger for, at den bliver implementeret i både eksterne og interne procedurer og forretningsgange. 

Som medarbejder i afdelingen skal man derfor besidde et højt fagligt niveau og være god til at få teori til at harmonere med praksis. 

Mange berøringsflader

Legal & Compliance-afdelingen har mange berøringsflader og arbejder tæt sammen med både Koncentons direktion og bestyrelse, eksterne samarbejdspartnere og de fleste afdelinger internt i virksomheden.

Det er derfor også vigtigt, at medarbejderne i afdelingen er gode til faglig sparring og kommunikation – både mundtligt og skriftligt.

Overordnet er afdelingen præget af en uformel stemning og et godt arbejdsmiljø med høje ambitioner, samarbejdsvillighed og humoristisk sans. 

Mød Kristina Schøler Kjeldsen

Kristina Schøler Kjeldsen er ansat som jurist i Obton Group, som Koncenton er et underselskab til.

"Jeg er glad for mine fagligt dygtige kollegaer, som har en interesse i, at jeg skal blive bedre til mit arbejde. At de også bakker mig op ved at give mig et stort ansvar i komplicerede opgaver, er mindst lige så fedt. Koncenton er en virksomhed i vækst, og det er kort og godt fantastisk at være en del af."

Læs mere om Kristina

Interesseret i et job i Legal & Compliance?


Kontakt: Kristine Martin Berg
Chief Legal & Compliance Officer
Telefon: +45 25 81 06 82
E-mail: kmb@koncenton.com

Øvrige afdelinger

Go'Bolig - drift og udlejning

Go’ Bolig står for al udlejning samt drift og vedligehold af alle Koncentons ejendomme.

HR

HR-afdelingen har at gøre med alt, hvad der vedrører det hele menneske, og fagligheden sættes højt.

Indkøb

Koncentons indkøbsafdeling har ansvaret for at indkøbe ejendomme, som vi sælger til vores investorer.

Intern salg

Kundernes første møde med os går oftest gennem vores arbejdsomme interne konsulenter i Telemarketing.

IT

I IT-afdelingen er vi ambitiøse og fokuserer på altid at levere fremragende kundeservice.

Kommunikation & Marketing

Afdelingen arbejder med en bred vifte af formidlingsopgaver til forskellige målgrupper.

Reception

Koncentons reception består af en receptionist og to piccoliner, der alle løser en lang række praktiske arbejdsopgaver.

Salg

Investeringskonsulenterne i salgsafdelingen afholder bl.a. personlige møder og deltager i infoaftener for investorer.

Selskabsadministration

Selskabsadministration er en central del af hele vores forretningsgang.

Økonomi

Afdelingen varetager økonomien for hele Obton Group-koncernen.