Legal & Compliance

Medarbejderne i Obton Groups Legal & Compliance-afdeling trækker på deres juridiske kompetencer, når de sørger for, at Koncenton lever op til alle lovmæssige krav.

Afdelingen er opdateret på den nyeste lovgivning og sørger for, at den bliver implementeret i både eksterne og interne procedurer og forretningsgange. 

Som medarbejder i afdelingen skal man derfor besidde et højt fagligt niveau og være god til at få teori til at harmonere med praksis. 

Mange berøringsflader

Legal & Compliance-afdelingen har mange berøringsflader og arbejder tæt sammen med både Koncentons direktion og bestyrelse, eksterne samarbejdspartnere og de fleste afdelinger internt i virksomheden.

Det er derfor også vigtigt, at medarbejderne i afdelingen er gode til faglig sparring og kommunikation – både mundtligt og skriftligt.

Overordnet er afdelingen præget af en uformel stemning og et godt arbejdsmiljø med høje ambitioner, samarbejdsvillighed og humoristisk sans. 

Interesseret i et job i Legal & Compliance?


Kontakt: Karina Kjær Olesen

HR-direktør
Telefon: +45 30 73 55 08
E-mail: kko@koncenton.com

Øvrige afdelinger

Aktieadministration

Selskabsadministration er en central del af hele vores forretningsgang.

Go'Bolig - drift og udlejning

Go’ Bolig står for al udlejning samt drift og vedligehold af alle Koncentons ejendomme.

HR

HR-afdelingen har at gøre med alt, hvad der vedrører det hele menneske, og fagligheden sættes højt.

Indkøb

Koncentons indkøbsafdeling har ansvaret for at indkøbe ejendomme, som vi sælger til vores investorer.

Intern salg

Kundernes første møde med os går oftest gennem vores arbejdsomme interne konsulenter i Telemarketing.

IT

I IT-afdelingen er vi ambitiøse og fokuserer på altid at levere fremragende kundeservice.

Kommunikation & Marketing

Afdelingen arbejder med en bred vifte af formidlingsopgaver til forskellige målgrupper.

Reception

Koncentons reception består af en receptionist og to piccoliner, der alle løser en lang række praktiske arbejdsopgaver.

Salg

Investeringscheferne i salgsafdelingen afholder bl.a. personlige møder og deltager i infoaftener for investorer.

Økonomi

Afdelingen varetager økonomien for hele Obton Group-koncernen.