Rekrutteringsproces

Ansættelse

Når behovet for en ny medarbejder opstår, starter vi med at lave en jobanalyse. Den udfyldes af afdelingsleder og HR og afdækker blandt andet profiltype, ansvarsområder i jobbet, faglige krav, erfaring, lønramme, rekrutteringsplan, valg af mediestrategi samt succeskriterier for den nye medarbejder.

De karaktertræk, vi søger hos en medarbejder, afhænger af, hvilken stilling medarbejderen skal træde ind i. Vi har fokus på teamets sammensætning, og vi går efter kemi - og så søger vi medarbejdere, der er engagerede, har en positiv tilgang til tingene og en god portion humor.

Første jobsamtale

Når jobannonceringen er i gang, gennemgår vi løbende de ansøgninger, vi modtager. Vi afholder personlige samtaler i vores lokaler på kontoret i Prismet. Som udgangspunkt deltager afdelingslederen sammen med en repræsentant for HR-afdelingen.

Vi indkalder som regel tre-fire kandidater til første samtale, hvor vi gennemgår jobbet og har en gensidig forventningsafstemning, som er essentiel for en vellykket ansættelse. Vi bruger god tid på at fortælle om vores kultur og værdier, som er en vigtig del af hverdagen.

Målet med disse samtaler er, at vi får en fornemmelse af hver enkelt kandidat. Hvordan kan de bidrage til jobbet? Hvordan passer de ind i det eksisterende team? Kan de forstå og efterleve vores værdisæt: flid, handlekraft, vindermentalitet, ordentlighed og glæde?

Anden jobsamtale

Til anden samtale vil kandidaten igen møde HR og den pågældende afdelingsleder. Resultatet af kandidatens DiSC-profil vil være grundlaget for dialogen til denne samtale, hvor vi ønsker at komme tættere på kandidatens adfærd, prioriteter og præferencer i arbejdslivet.

DiSC-profilen står ikke alene. Den fylder cirka ti procent af den samlede vurdering, men den viser kandidatens fundament, som giver os et værdifuldt input. DiSC-profilen giver blandt andet indblik i:

Hvad motiverer personen?
Hvad giver personen jobtilfredshed? 
Hvordan kommunikerer personen?
Hvordan samarbejder personen med andre?
Hvor meget støtte og opbakning har personen brug for?
Hvordan forholder personen sig til forandringer?
Hvordan skal virksomheden tilpasse sig til medarbejderen?

Med DiSC-profilen har vi et fælles sprog, og dialogen omkring personprofil og faglige kompetencer bliver ligeværdig. Samtalen indeholder desuden en dybere og mere indgående forventningsafstemning omkring jobbet samt forhandling af ansættelsesvilkår.

Din start hos Koncenton

Efter anden samtale står det ofte klart, hvem vi ønsker at få med på holdet i Koncenton. De personer, som ikke får tilbudt jobbet, får en tilbagemelding pr. telefon, hvor årsagen til vores valg bliver forklaret. Det er vigtigt for os, at alle bliver behandlet ligeværdigt, og at de trods udfaldet går herfra med en god oplevelse.

Den udvalgte kandidat vil nu sammen med HR eller afdelingslederen få de sidste detaljer på plads omkring ansættelsesvilkårene, og ansættelseskontrakten underskrives. Den nyansatte modtager et eksemplar af vores medarbejderhåndbog. Samtidig får vores nye kollega tildelt en ambassadør fra medarbejderstaben, der vil byde velkommen på første arbejdsdag.

Onboarding

På første arbejdsdag vil vores nye kollega blive modtaget af sin ambassadør, spise morgenmad med afdelingen, få uddelt udstyr samt et program for den første tid hos os. På vores infoskærm i kantinen vil alle kunne læse lidt om det nye ansigt, som desuden på forhånd er blevet præsenteret på vores intranet. 

Hos os er vi vant til at tage imod nye kollegaer, og håndtrykkene falder prompte, når den nyansatte bliver vist rundt på vores tre etager i løbet af de første par dage. 

Efter nogle uger deltager de nyeste tilkomne medarbejdere i intro-dage, hvor alle afdelinger præsenteres af afdelingslederne. Her får man desuden mulighed for at sparre med andre, der også er startet hos os for nylig. 

Læs om ambassadørordningen 

Om at arbejde hos os

Hvem er vi?

Vi er en langsigtet investeringspartner for danske ejendomsinvestorer. Vi brænder for at arbejde med ejendomme og for at levere de bedst mulige afkast til vores investorer.

Kulturen hos os

Vi værner om kulturen i Koncenton. Det betyder bl.a., at vi fejrer vores succeser og dyrker vores værdier.

Vi lever vores værdier

Flid, glæde, handlekraft, vindermentalitet og ordentlighed er levende kerneværdier hos Koncenton.

Vi giver dig nye muligheder

Vi spørger altid til, hvad der driver dig, og hvad der gør dig glad i dit arbejde.