Historisk salg: Investorer får syv års forretning på 17 måneder

Efter et halvt års salgsproces har Koncenton på vegne af en række investorer solgt et nyopført ejendomskompleks med 228 studieboliger til den europæiske ejendomsfond DFI.

Med salget har investorerne i projektet - efter kun 17 måneder - opnået det, der svarer til ca. syv års egenkapitalforretning ud fra det oprindelige budget. Langt størstedelen af investorerne har nu valgt at genplacere deres gevinster i en ny Koncenton-ejendom.

Blot én måned efter laceringen af ejendomsprojektet på Ib Schønbergs Allé 1 i Valby kunne Koncenton i januar 2017 melde projektet fuldtegnet. Med et egenkapitalindskud fra 2 mio. kr. og en investeringshorisont på 10 år var investorerne stillet en attraktiv, løbende forrentning i udsigt. Et godt købstilbud skulle dog vise sig at forbedre de allerede flotte afkastudsigter ganske betragteligt.

Trecifret millionhandel 

Det er den europæiske ejendomsfond DFI, der har et mål om at skabe et studiebolig-brand på det danske marked, som nu har købt ejendommen. Fondsforvalteren har et skarpt fokus på ejendomme i København, Aarhus og Odense med 75-500 senge. I en artikel fra EjendomsWatch peger en af de stiftende partnere i DFI selv på en robust økonomi, gode universiteter, et stigende antal studerende og en udbredt mangel på boliger til studerende, som det bagvedlæggende incitament.

Salget af ejendomskomplekset i Valby, der nu er gennemført, sker netop som ejendommen står færdigbygget og leveret turn key til Koncentons investorer.

"Efter en længere proces på seks måneder, hvor vi har været i tæt dialog med DFI, er jeg utrolig glad for, at det nu er lykkedes os at lukke handelen. Det er et stort skulderklap, som bekræfter mig i, at vores ejendomsteam er korrekt sammensat, og at vores investeringskoncept imødekommer markedet og investorernes behov," fortæller Anders Marcus, som er adm. direktør og stifter af Koncenton A/S.

Samtidig slår han fast, at det er ret usædvanligt at afhænde ejendommen, netop som den står færdig. Særligt når man tager højde for, at Koncentons investeringsstrategi i bund og grund er langsigtet med en investeringshorisont på 5-10 år, og at egenkapitalforrentningen hviler på en sund, løbende drift. Altså ikke spekulationer om eventuelle værdistigninger. Derfor kommer det hurtige salg også som en positiv overraskelse for både Koncenton og investorerne.

>Mød nogle af vores investorer på siden 'Sådan siger vores investorer'

Investorer genplacerer deres gevinster

Størstedelen af de investorer, der solgte ejendomsprojektet i Valby har valgt at genplacere deres gevinster i en ny Koncenton-ejendom. Faktisk er der langt hen ad vejen tale om en kopi af deres tidligere projekt på Ib Schønbergs Allé, da den nye ejendom med navnet Poppelstykket kun ligger 300 meter fra denne og ligeledes kommer til at huse flere hundrede studieboliger. 

"Det er en kæmpe stor tillidserklæring, at stort set alle investorerne fra Ib Schønbergs Allé har valgt at genplacere deres midler i vores nye Valby-ejendom 'Poppelstykket'. Derfor vil vi selvfølgelig også gøre alt hvad der står i vores magt, for at dette projekt ligeledes kan blive en succes for investorerne," forklarer Anders Marcus, CEO i Koncenton A/S.

Relaterede artikler

Undersøgelse viser stor investortilfredshed i Koncenton

Investorerne er generelt ganske tilfredse med at have Koncenton som investeringspartner, viser undersøgelse.

Gode nyheder: Afkastforventninger får markant løft

Rådet for Afkastforventninger har offentliggjort en ny prognose for første halvår 2023, og der er gode nyheder til investorerne.

Koncenton tilpasser organisationen til det nye marked

Visibiliteten i investeringsmarkedet er lav, og det er baggrunden for, at Koncenton har gennemført en mindre organisationstilpasning.

Analyse: Rekordmange danskere efterspørger bofællesskaber

Antallet af nyopførte bofællesskaber er vokset markant, viser nyt forskningsprojekt. Det er en boligform med mange kvaliteter, siger projektchef.