Koncenton tilpasser organisationen til det nye marked

Den økonomiske udvikling med høj inflation og høje renter samt en begyndende afmatning har stor betydning for investorer over hele verden.

Det høje renteniveau og et fald i aktierne har påvirket de investorer, som normalt investerer i Koncentons produkter i negativ retning.

For at være på forkant med udviklingen i den kommende tid har vi derfor gennemført en mindre tilpasning af organisationen, som desværre har betydet, at vi har taget afsked med en række medarbejdere svarende til knap 15 pct.

”Det er selvfølgelig en rigtig ærgerlig udvikling, som bunder i et ændret økonomisk billede. Det gør ondt at skulle skille sig af med dygtige medarbejdere, men desværre er visibiliteten i markedet så lav lige nu, at vi som en ansvarlig ledelse og virksomhed har vurderet, at det var nødvendigt at tilpasse omkostningsniveauet til det øjeblikkelige marked,” siger adm. direktør i Koncenton Peter Krogsgaard Jørgensen.

Fastholder stærk organisation

Koncenton havde før organisationstilpasningen 136 medarbejdere, og det er en strategisk prioritet fremadrettet at fastholde en stærk organisation, som med de rette specialistkompetencer og betydelig erfaring i ejendomsinvestering vil stå stærkt på den anden side af den aktuelle situation. Virksomheden er velkonsolideret med en stærk ejerkreds, der ser betydelige muligheder for vækst, når markedet vender igen.

”Vores ambitioner er fortsat store, men som alle virksomheder er vi underlagt den konjunkturelle udvikling. Nu har vi forberedt virksomheden på en periode med lidt lavere blus, end det har været tilfældet i de seneste meget travle år. Vi har stærke produkter, som sikrer både afkast, inflationssikring og risikospredning, og vi er ikke i tvivl om, at de også i fremtiden vil være interessante for investorerne,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

På ganske få år har Koncenton udviklet sig til at være Danmarks største ejendomsinvestor på det danske marked i de seneste tre år. Flere end 2.500 investorer er i dag tilknyttet virksomheden med én eller flere investeringer i udlejningsejendomme i danske storbyer og vækstbyer.

Det er fortsat vores forventning at komme ud af indeværende år med en solid økonomi.

Relaterede artikler

Koncentons ejendomsinvesteringer leverer over budget

En opgørelse over værdiudviklingen i Koncentons ejendomsfonde viser, at fondene generelt klarer sig over forventning. Alle fonde med syv års levetid har i gennemsnit fordoblet investorernes indskud.

Nu bliver den digitale værktøjskasse rullet ud til lejerne

Med en ny lejerportal og et tilhørende administrationssystem har Koncenton taget et stort skridt mod en mere digital hverdag for lejere, ejere og udlejere.

Millionudbytte til Koncenton-investorer

Investorerne i en stribe af Koncentons ejendomsselskaber har besluttet at udbetale et trecifret millionudbytte efter 2022.

Nyt ejendomsprojekt udsolgt på fem timer

Det tog blot fem timer, så var projektet fuldtegnet, da Koncenton i forrige uge udbød en ny ejendomsinvestering i Hellerup.