Koncenton tilpasser organisationen til det nye marked

Den økonomiske udvikling med høj inflation og høje renter samt en begyndende afmatning har stor betydning for investorer over hele verden.

Det høje renteniveau og et fald i aktierne har påvirket de investorer, som normalt investerer i Koncentons produkter i negativ retning.

For at være på forkant med udviklingen i den kommende tid har vi derfor gennemført en mindre tilpasning af organisationen, som desværre har betydet, at vi har taget afsked med en række medarbejdere svarende til knap 15 pct.

”Det er selvfølgelig en rigtig ærgerlig udvikling, som bunder i et ændret økonomisk billede. Det gør ondt at skulle skille sig af med dygtige medarbejdere, men desværre er visibiliteten i markedet så lav lige nu, at vi som en ansvarlig ledelse og virksomhed har vurderet, at det var nødvendigt at tilpasse omkostningsniveauet til det øjeblikkelige marked,” siger adm. direktør i Koncenton Peter Krogsgaard Jørgensen.

Fastholder stærk organisation

Koncenton havde før organisationstilpasningen 136 medarbejdere, og det er en strategisk prioritet fremadrettet at fastholde en stærk organisation, som med de rette specialistkompetencer og betydelig erfaring i ejendomsinvestering vil stå stærkt på den anden side af den aktuelle situation. Virksomheden er velkonsolideret med en stærk ejerkreds, der ser betydelige muligheder for vækst, når markedet vender igen.

”Vores ambitioner er fortsat store, men som alle virksomheder er vi underlagt den konjunkturelle udvikling. Nu har vi forberedt virksomheden på en periode med lidt lavere blus, end det har været tilfældet i de seneste meget travle år. Vi har stærke produkter, som sikrer både afkast, inflationssikring og risikospredning, og vi er ikke i tvivl om, at de også i fremtiden vil være interessante for investorerne,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

På ganske få år har Koncenton udviklet sig til at være Danmarks største ejendomsinvestor på det danske marked i de seneste tre år. Flere end 2.500 investorer er i dag tilknyttet virksomheden med én eller flere investeringer i udlejningsejendomme i danske storbyer og vækstbyer.

Det er fortsat vores forventning at komme ud af indeværende år med en solid økonomi.

Relaterede artikler

Undersøgelse viser stor investortilfredshed i Koncenton

Investorerne er generelt ganske tilfredse med at have Koncenton som investeringspartner, viser undersøgelse.

Gode nyheder: Afkastforventninger får markant løft

Rådet for Afkastforventninger har offentliggjort en ny prognose for første halvår 2023, og der er gode nyheder til investorerne.

Analyse: Rekordmange danskere efterspørger bofællesskaber

Antallet af nyopførte bofællesskaber er vokset markant, viser nyt forskningsprojekt. Det er en boligform med mange kvaliteter, siger projektchef.

Moderne boliger - skal sikre plads til både individ og fællesskab

Flere bor alene i Danmark, og det går ifølge flere undersøgelser udover lykkefølelsen. Derfor bliver der i flere ejendomme sat fokus på fællesskabet.