Ny aftale om lagerbeskatning af ejendomsavancer vedtaget

Fredag den 9. oktober 2020 blev der indgået en politisk aftale omkring lagerbeskatning af udlejningsejendomme. Aftaleteksten er stadig så ny og unuanceret, at det er vanskeligt at skabe et samlet overblik over de eventuelle konsekvenser. 

I forbindelse med den nye politiske aftale skal vi gøre opmærksom på, at projektmaterialerne for de to projekter, Koncenton Urban A/S og Koncenton Seniorboliger lll A/S, er udarbejdet før den nye aftale blev vedtaget, hvorfor de eventuelle påvirkninger heller ikke beskrives i projektmaterialerne. Derfor er vores revisor Deloitte lige nu ved at udarbejde et notat, der redegør for disse. 

Hvad betyder det for Koncentons ejendomsprojekter? 

Aftalen betyder, at der årligt skal svares skat af en værdistigning i ejendommen. Tidligere blev denne først beskattet ved frasalg af ejendommen. Vi kan ikke udelukke, at der vil blive gennemført værdireguleringer af ejendommene i ejerperioden. Såfremt dette sker, så må det forventes, at der skal afregnes 22% i selskabsskat af sådanne værdireguleringer.

En værdiregulering af ejendommene ændrer ikke på driftsøkonomien i ejendommene, men vil alene have likviditetsmæssig effekt. Værdiregulering af ejendommene kan derfor reducere muligheden for udbytteudlodninger i det enkelte år. Set over investeringsperioden på 10 år vurderes effekten at være begrænset.

Det skal understreges, at den nye politiske aftale om lagerbeskatning kun vil være gældende for ejendomsselskaber til en værdi af over 100 mio. kr. Desuden vil aftalen ikke fungere med tilbagevirkende kraft, men først være gældende fra 2023. Dermed vil den heller ikke påvirke de udbetalte udbytter i vores eksisterende projekter. 

>Læs mere om aftaleteksten her

Relaterede artikler

Undersøgelse viser stor investortilfredshed i Koncenton

Investorerne er generelt ganske tilfredse med at have Koncenton som investeringspartner, viser undersøgelse.

Gode nyheder: Afkastforventninger får markant løft

Rådet for Afkastforventninger har offentliggjort en ny prognose for første halvår 2023, og der er gode nyheder til investorerne.

Koncenton tilpasser organisationen til det nye marked

Visibiliteten i investeringsmarkedet er lav, og det er baggrunden for, at Koncenton har gennemført en mindre organisationstilpasning.

Analyse: Rekordmange danskere efterspørger bofællesskaber

Antallet af nyopførte bofællesskaber er vokset markant, viser nyt forskningsprojekt. Det er en boligform med mange kvaliteter, siger projektchef.