Ny aftale om lagerbeskatning af ejendomsavancer vedtaget

Fredag den 9. oktober 2020 blev der indgået en politisk aftale omkring lagerbeskatning af udlejningsejendomme. Aftaleteksten er stadig så ny og unuanceret, at det er vanskeligt at skabe et samlet overblik over de eventuelle konsekvenser. 

I forbindelse med den nye politiske aftale skal vi gøre opmærksom på, at prospekterne for de to projekter vi aktuelt udbyder, Koncenton Urban A/S og Koncenton Seniorboliger lll A/S, er udarbejdet før den nye aftale blev vedtaget, hvorfor de eventuelle påvirkninger heller ikke beskrives i prospekterne. Derfor er vores revisor Deloitte lige nu ved at udarbejde et notat, der redegør for disse. 

Hvad betyder det for Koncentons ejendomsprojekter? 

I Koncenton budgetterer vi aldrig med værdistigninger på vores ejendomme. Skulle ejendommene stige i værdi, vil det således blot øge det forventede afkast. I den forbindelse er det nye, at der årligt skal svares skat af en sådan værdistigning. Tidligere blev denne først beskattet ved frasalg af ejendommen. 

Vi kan ikke udelukke, at der vil blive gennemført værdireguleringer af ejendommene i ejerperioden. Såfremt dette sker, så må det forventes, at der skal afregnes 22% i selskabsskat af sådanne værdireguleringer.

En værdiregulering af ejendommene ændrer ikke på driftsøkonomien i ejendommene, men vil alene have likviditetsmæssig effekt. Værdiregulering af ejendommene kan derfor reducere muligheden for udbytteudlodninger i det enkelte år. Set over investeringsperioden på 10 år vurderes effekten at være begrænset.

Det skal understreges, at den nye politiske aftale om lagerbeskatning kun vil være gældende for ejendomsselskaber til en værdi af over 100 mio. kr. Desuden vil aftalen ikke fungere med tilbagevirkende kraft, men først være gældende fra 2023. Dermed vil den heller ikke påvirke de udbetalte udbytter i vores eksisterende projekter. 

>Læs mere om aftaleteksten her

Relaterede artikler

Nyt ejendomsprojekt med stærkt afkast

Vi har netop lanceret et nyt spændende enkeltstående ejendomsprojekt med 100 meget eftertragtede lejeboliger i Storaarhus.

Koncenton-investorer modtager udbytter på godt 100 mio. kr.

2021 var et godt år for mange af ejendomsselskaberne i Koncenton, viser nye regnskaber.

Koncenton opruster med erfaren CFO

Det bliver 54-årige Henrik Skovsby, der 1. august tiltræder den ledige toppost som chief financial officer (CFO) i Koncenton.

Koncenton præsenterer ny bestyrelse med markante navne

Med indsættelsen af en ny, professionel bestyrelse fortsætter Koncenton opsplitningen fra søsterselskabet. Bestyrelsen skal være med til at indfri virksomhedens ambitiøse vækstmål.