Optimisme i Koncenton efter travlt omstillingsår

Koncentons resultater i 2022 blev påvirket af udfordrende markedsvilkår. Adm. direktør ser dog positivt på fremtiden.

2022 blev et anderledes år på det danske ejendomsmarked. Den globale usikkerhed, høje inflation og de deraf stigende renter satte hvert sit præg på aktiviteten på markedet, som viste tegn på afmatning efter flere års betydelig vækst. Det påvirkede også vores regnskab i Koncenton.

Efter rekordåret 2021 blev 2022 et travlt omstillingsår, hvor resultatet efter skat landede på et overskud på sammenlagt 8,1 mio. kr. efter skat i de to selskaber Koncenton A/S og Koncenton Private Placement A/S. Det er noget under rekordåret 2021, da selskabet satte rekord med et resultat efter skat på 121 mio. kr.

”Set i lyset af det markante stemningsskifte på investeringsmarkedet helt generelt, så er det tilfredsstillende, at vi kan fremvise et positivt resultat. Vi har hurtigt været i stand til at omstille forretningen fra et ambitiøst vækstgear til et lavere blus, så vi er klar til at jagte de muligheder, der byder sig på ejendomsmarkedet,” siger adm. direktør i Koncenton Peter Krogsgaard Jørgensen.

På niveau med 2020

Årets resultat er skabt på baggrund af adm. gebyrer og andre driftsindtægter på 141 mio. kr. Det er nogenlunde på niveau med 2020 (156 mio. kr.), men noget lavere end 2021 (310 mio. kr.).
På investorsiden var der efterspørgsel efter både vores større fonde med en bredere portefølje af ejendomme og de mindre ejendomsprojekter med en enkelt ejendom. Samlet blev der i løbet af året indhentet egenkapital svarende til 1.125 mio. kr. (1.733 mio. kr. i 2021).

(artiklen fortsætter under billedet)

Koncentons direktør Peter Krogsgaard Jørgensen udtaler sig om omstillingsår

Fortsat den største indkøber

Koncenton var med en indkøbsvolumen på 2,9 mia. kr. i 2022 (5,1 mia. kr. i 2021) for fjerde år i træk den største danske ejendomsinvestor i Danmark. Tilmed fik man i løbet af året slået hul på et nyt forretningsben, hvor investeringsprojekterne er målrettet de store investorer som eksempelvis institutionelle investorer og family offices. Her fik man i slutningen af 2022 den første aftale på plads om en investering på 900 mio. kr.

”Det vækker en masse optimisme, at vi fortsat er den største danske aktør på indkøbssiden, og at vi samtidig har taget et vigtigt skridt på et for os strategisk spændende område. Det viser, at der er en grundlæggende god aktivitet i markedet. Vi har tilmed kunnet fastholde en meget stærk organisation, der er parat til at indfri vores ambitioner i de kommende år,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

Succesfuld udlejning

Koncenton har nu 15,4 mia. kr. under forvaltning fordelt på 93 ejendomme og 7.180 udlejningsboliger, hvoraf ikke alle endnu er opført og i drift.

Med en gennemsnitlig tomgang på bare 0,43 pct. i 2022 i vores udlejningsafdeling Go’Bolig kan vi konstatere, at der er rigtig stor efterspørgsel efter vores boliger. På udlejningsfronten lancerede vi blandt andet seniorboligkonceptet Go’Bolig Almanak, der samler vores seniortilbud i ét koncept, hvor der er et generelt fokus på fællesskabet. Her er allerede i dag indhentet egenkapital svarende til en investeringssum på mere end 3 mia. kr., og efterspørgslen fra både lejere og investorer er så stor, at det tal kun vil vokse i de kommende år.

”Det er enormt glædeligt, at vores udlejning stort set rammer plet. Det viser, at vi investerer i de ejendomme, som lejerne efterspørger, og det bidrager i høj grad til nogle stærke budgetter i de enkelte projekter til glæde for investorerne,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

Forventningen til det igangværende år er et resultat på niveau med 2022.

FAKTA om Koncenton

Koncenton giver semiprofessionelle og professionelle investorer nem adgang til passive ejendomsinvesteringer, hvor man som investor slipper for alt arbejdet med indkøb, udlejning, vedligehold og administration. Det håndteres i stedet af Koncentons flere end 100 specialister.

Som investor vil man afhængigt af projekttype kunne opnå et forventet årligt afkast (IRR) på 5-7 % set over en periode på 10 år. En del af afkastet udbetales som et løbende årligt udbytte. Sammen med godt 2.500 investorer har Koncenton indtil nu investeret i 93 ejendomme med over 7.180 boliger til en samlet projektsum på 15,4 mia. kr.

Koncenton var i 2019, 2020, 2021 og 2022 den største danske investor på ejendomsmarkedet i Danmark.

Relaterede artikler

Koncentons ejendomsinvesteringer leverer over budget

En opgørelse over værdiudviklingen i Koncentons ejendomsfonde viser, at fondene generelt klarer sig over forventning. Alle fonde med syv års levetid har i gennemsnit fordoblet investorernes indskud.

Nu bliver den digitale værktøjskasse rullet ud til lejerne

Med en ny lejerportal og et tilhørende administrationssystem har Koncenton taget et stort skridt mod en mere digital hverdag for lejere, ejere og udlejere.

Millionudbytte til Koncenton-investorer

Investorerne i en stribe af Koncentons ejendomsselskaber har besluttet at udbetale et trecifret millionudbytte efter 2022.

Nyt ejendomsprojekt udsolgt på fem timer

Det tog blot fem timer, så var projektet fuldtegnet, da Koncenton i forrige uge udbød en ny ejendomsinvestering i Hellerup.