Megatrend kan give boost til attraktiv investering

Bæredygtighedsbølgen skyller ind over ejendomsmarkedet, fordi lejerne i stigende grad efterspørger det. For investorerne er det oplagt at spekulere i at sikre udbuddet, der kan mætte den stigende efterspørgsel nu og i fremtiden.
 

I Lisbjerg lidt nord for Aarhus flyttede en række beboere i påsken 2018 ind i 34 lejligheder og 5 ungdomsboliger. Boligerne ligger idyllisk placeret. Tæt på naturen og med udsigt over bugten.

I sig selv ikke et særsyn i landets næststørste by, der er vokset og fortsat vil vokse i årene, der kommer.

Det opsigtsvækkende ved byggeriet er den gennemgående brug af genanvendelige materialer. Mest af alt er der brugt træ i lange baner. Træ, der lever og ånder, og som kan bruges igen, når byggeriet om mange år har udspillet sin rolle som ramme om menneskers liv.

“Lisbjerg Bakke”, som boligerne i fællesskab hedder, blev i 2018 kåret til årets byggeri, og består af seks boligblokke med højt til loftet - bygget af massivt træ og ubehandlede rødgransfacader, der over tid får den farve, som vind og vejr bidrager til.

Der er også anvendt stål og beton i byggeriet, men kun i det omfang, at det har været nødvendigt til eksempelvis at overholde lydkrav og til brandsikring. 

“Beboerne giver udtryk for, at de er meget glade for at bo i boligerne. Det skyldes blandt andet det gode indeklima, som de er meget begejstret for,” siger direktør Allan Werge fra boligorganisationen AL2Bolig, der administrerer boligerne.

Lisbjerg Bakke er et godt eksempel på, at bæredygtighed også er en megatrend i byggeriet, som den er inden for meget andet kloden rundt.

Meget at hente i byggeriet

Netop når det kommer til byggeriet, giver det rigtig god mening at tænke bæredygtigt.

Op mod 40 pct. af al energi i Danmark bliver forbrugt i bygninger. Tæller man ressourcer og materialer til brug under opførelsen af bygningerne med i regnskabet, så stiger tallet op mod 50 pct.

Hvis Danmark skal nedbringe mængden af udledt CO2, er der altså masser at vinde her. Derfor ser man også lejere efterspørge det, investorerne putte penge i det og antallet af bæredygtige ejendomme vokse.

“Flere og flere har den opfattelse at på mellemlangt og langt sigte, så står man bedre som udlejer, hvis ejendommen er bæredygtig. Vi har set det inden for erhvervsejendomme siden finanskrisen, fordi mange virksomheder har en CSR-politik, men vi ser det også i stigende grad i boligbyggeriet,” siger Peter Winther, direktør i ejendomsmæglervirksomheden Colliers. 

Et merafkast i vente?

I sin årlige rapport over det københavnske ejendomsmarked, Copenhagen Property Market Report 2020, omtaler Colliers bæredygtighed som en af “de stærkeste trends hos lejerne”, der efterspørger grønne ejendomme med lavt energiforbrug.

Tilsvarende ser man virksomheder markere sig mere og mere tydeligt inden for bæredygtighedsområdet, fordi det har større og større betydning for virksomhedernes profilering og såkaldt employer branding ikke mindst over for yngre, potentielle medarbejdere.

Det kan også meget vel få betydning for udviklingen i værdierne på ejendomsmarkedet.

“Om der er et merafkast at hente i bæredygtige ejendomme er svært at spå om, for det kræver, at vi kan kigge ind i fremtiden. Men det er sandsynligt på den lange bane, for vi er efterhånden der, hvor vi må sige, at hvis man vil fremtidssikre en ejendom, så skal bæredygtighed tænkes ind,” siger Peter Winther. 

Gevinster ved bæredygtige ejendomme

Analysehuset Rambøll har tidligere gennemført en undersøgelse med knap 400 ejendoms- og byggeeksperter fra Norden. Her gav 90 pct. af respondenterne udtryk for, at bæredygtighed er et nødvendigt grundlag for, at et byggeprojekt bliver en succes.

Samtidig vurderede de, at bæredygtige ejendomme har en gennemsnitlig ejendoms- og udlejningsværdi, der er 3-5 pct. højere end et traditionelt byggeri, at driftsudgifterne er 5-10 pct. lavere, og at ledighedsraterne (tomgang) er 3-5 pct. lavere. 

Meget peger altså i retning af, at bæredygtighed er et nøgleord på fremtidens ejendomsmarked, og med de lange levetider på byggeri, så er det noget, der allerede skal tænkes ind i dag.

Ejendomsinvestor speeder bæredygtighed op

Det mener man også hos Koncenton, der i 2019 var landets største ejendomsinvestor målt på transaktionssum. Sammen med mere end 1.400 investorer bygger selskabet ejendomme i landets største vækstbyer inden for segmenterne senior-, studie- og familieboliger.

Selvom Koncenton har tænkt miljøvenligt i de tidligere byggerier, så sætter man nu gang i sit første gennemført bæredygtige boligprojekt Koncenton Klimahusene A/S.

“Man skal ikke beskæftige sig ret meget med ejendomsmarkedet for at se, at bæredygtighed rummer et enormt potentiale. Det er en megatrend, og det skal vi afspejle i vores investeringer,” siger investeringsdirektør i Koncenton Peter Jørgensen.

Det bæredygtige boligprojekt er placeret i vækstbyen Odder syd for Aarhus, og i alle aspekter af opførelsen og driften er der tænkt i grønne løsninger.

Det gælder eksempelvis, at boligerne får det bedst opnåelige klimamærke (A2020), at det er et Svanemærket byggeri, at der kobles en varmepumpe til hver enkelt bolig, der forsynes med strøm fra solceller, at tagene beklædes med sedum, der sikrer klimavenlig optagelse af op til 80 pct. af regnvandet, at der laves grøfter til regnvand, som opsamles i et regnvandsbassin, at de indvendige mure opføres i FSC-klassificerede træelementer, og at alle carporte klargøres med strømudtag til opladning af elbiler.

“Vi ved fra lignende byggerier, at bæredygtighed medvirker til en lav tomgang, fordi efterspørgslen er stor fra lejersiden. Man er samtidig villig til at betale lidt ekstra for det. Det medvirker til at sikre høj stabilitet i vores budgetter,” siger Peter Jørgensen. 

Merafkast ikke utænkeligt

Man kan blive investor i Koncenton Klimahusene A/S for et beløb på 1.000.000 kr. og opefter. Til gengæld for investeringen kan man se frem til et gennemsnitligt årligt afkast på 8,42% inkl. løbende udbytter, hvilket alene er baseret på ejendommens drift.

Dertil kan så komme et eventuelt merafkast, hvis et boligprojekt kan sælges til en højere pris, end det er indkøbt til.

“Vi indregner ikke eventuelle prisstigninger i vores budgetter, fordi det er for usikkert. Det er vigtigt for os, at boligprojekterne balancerer alene via driften. Men når det er sagt, så er det ikke utænkeligt, at den voksende efterspørgsel efter bæredygtige boliger kan betyde, at man om 5, 10, 15 år kan indkassere en ekstra gevinst ved at tænke grønne løsninger ind i dag,” siger Peter Jørgensen.

Læs mere om Koncenton Klimahusene A/S her

Relaterede artikler

Lav tomgang sikrer lukrativ fremtid for ejendomsinvesteringer

Tomgang for lejeboliger i investeringsejendomme falder. En økonomisk markedstomgang for boliger på kun 3,3 pct. vidner om en forsat stor efterspørgsel på boliglejemål. "Særlig lejernes søgen efter små enheder i de store byer, familieboliger i forstæderne og seniorboliger overstiger alle forventninger, " siger udlejningschef i Koncentons udlejningsafdeling, Go' Bolig, Søren Justesen.

Ny analyse: Hvad skal vi forvente af ejendomsmarkedet?

Ny analyse ser på forskellige scenarier for, hvad den stigende rente og inflation kan få af betydning for ejendomsmarkedet.

Har du inflationssikret din formue?

Risikospredning og investeringer polstret mod inflation kan være nøglen til at fastholde en stærk portefølje i en tid med stor usikkerhed og stigende inflation. Udlejningsejendomme er netop sikret mod udhuling af formuen.

Rapport: Boliginvesteringer bliver hottest i 2022

Ejendomsinvesteringer har bidt sig fast i investorerne som et attraktivt og solidt alternativ til aktier. Ny undersøgelse fra mæglerkæden EDC peger på, at der også næste år bliver travlt på ejendomsmarkedet.