Ny rapport: Høj boligefterspørgsel skaber behov for milliardinvesteringer

På 10 år er antallet af lejeboliger vokset med 154.000 svarende til en fremgang på 43 pct. Men det rækker ifølge ny rapport ikke til at dække fremtidens boligbehov. Tværtimod skønnes det, at der skal investeres næsten 200 mia. kr. årligt i danske ejendomme frem mod 2030.


Der er brug for massive investeringer i den danske bygningsmasse i de kommende 10 år, hvis vi skal sikre tilstrækkeligt med moderne og tidssvarende boliger og arbejdspladser.

Sådan lyder en af konklusionerne i en undersøgelse foretaget af konsulenthuset Implement for brancheorganisationen Ejendomdanmark.

Ifølge analysen vil der være et investeringsbehov på 190 mia. kr. årligt i boliger og erhvervsbygninger for både offentlige og private over de næste 10 år.

De seneste 10 år er der skabt 154.000 flere lejeboliger i Danmark, men det rækker ikke til at dække det forventede boligbehov i de kommende år. Den demografiske udvikling og den fortsatte befolkningsvækst i storbyerne gør, at man i fremskrivningen af investeringsbehovet for boliger forventer et investeringsniveau i størrelsesordenen 110 mia. kr. gennemsnitligt om året.

”Der er blevet skruet pænt op for investeringer i danske ejendomme de senere år, og det tyder på, at niveauet vil forblive højt også i det næste årti. Det glæder vi os over, og som ejendomsinvestor er det vores opgave at følge udviklingen tæt og medvirke til at skabe de moderne boliger, som der bliver efterspurgt,” siger partner og investeringsdirektør i Koncenton John Sloth.

Et umættet marked

Omtrent hver femte dansker bor i dag i en lejebolig, og det tal er stigende.

Regeringen har en ambition om, at der skal bygges 110.000 nye lejeboliger i de fire største byer i løbet af det næste årti.

Det skyldes blandt andet, at familiemønstrene er under forandring, og flere og flere vælger at bo alene.

Frem mod 2040 forventes antallet af singlehusstande at stige med hele 360.000. Singler efterspørger typisk lejeboliger i de større byer, hvilket ses meget tydeligt i København, hvor 68 pct. ventes at være singler i 2040.

Samtidig skifter flere seniorer parcelhuset ud med en lejebolig. Mere end hver fjerde dansker mellem 50 og 64 år, der i dag bor i eget hus, går med tanken om at flytte i en lejebolig.

LÆS OGSÅ: Lejeboliger mere populære end nogensinde

Her er det ønsket om øget fleksibilitet, mindre vedligehold og frigørelsen af friværdi, der lokker.

”Det er absolut vores opfattelse, at vi har et udlejningsmarked, der ikke er mættet. Vi oplever stor efterspørgsel efter vores lejeboliger – uanset om de er henvendt til studerende, børnefamilier eller seniorer. Særligt i de vækstbyer, hvor vi placerer vores investeringer, er behovet for nye boliger stort,” siger John Sloth.

Grønt og attraktivt

Den bæredygtige agenda ventes ligeledes at spille en betydelig rolle i det kommende årti.

Opvarmningen af bygninger, husholdninger, handels- og serviceerhverv står i dag for omtrent en tredjedel af Danmarks samlede energiforbrug.

Samtidig vurderes det, at ejendomsbranchen alene står for 5 pct. af CO2-udledningen i Danmark.

Ifølge Implement-analysen vil der være et behov for investeringer i bæredygtige løsninger på 2-3 mia. kr. årligt i klimavenlig opvarmning og energirenovering frem mod 2030.

”Klimaet er en megatrend – også i ejendomsbranchen. I Koncenton oplever vi det ikke mindst med vores klimaboliger, som både tiltrækker masser af investorer og lejere. Vi deler helt sikkert opfattelsen af, at den bevægelse er langvarig,” siger John Sloth.

I Koncenton har vi i øjeblikket tre åbne investeringsprojekter. Se dem her.

 

Relaterede artikler

Rapport: Boliginvesteringer bliver hottest i 2022

Ejendomsinvesteringer har bidt sig fast i investorerne som et attraktivt og solidt alternativ til aktier. Ny undersøgelse fra mæglerkæden EDC peger på, at der også næste år bliver travlt på ejendomsmarkedet.

Stor analyse: Særligt to grupper vil vokse på fremtidens boligmarked

For at imødekomme befolkningstilvæksten frem mod 2035 skal der bygges 12.000 boliger om året.

Ustabilt aktiemarked er en påmindelse om at huske risikospredningen

Kraftige kursfald på aktier, en truende korrektion, usikkerhed om den amerikanske centralbanks store opkøbsprogram og en coronapandemi, der er ved at klinge af. Der er masser af ubekendte i økonomien, og som investor er det afgørende, at man sørger for sprede risikoen på flere aktiver.

Lejeboliger mere populære end nogensinde

Lejemarkedet har overhalet ejermarkedet, og antallet af ledige lejemål er banket i bund. Borgerne vælger i stigende grad at bo til leje. Frihed, fleksibilitet og service tiltrækker mange lejere.