Ny rapport: Høj boligefterspørgsel skaber behov for milliardinvesteringer

På 10 år er antallet af lejeboliger vokset med 154.000 svarende til en fremgang på 43 pct. Men det rækker ifølge ny rapport ikke til at dække fremtidens boligbehov. Tværtimod skønnes det, at der skal investeres næsten 200 mia. kr. årligt i danske ejendomme frem mod 2030.

Der er brug for massive investeringer i den danske bygningsmasse i de kommende 10 år, hvis vi skal sikre tilstrækkeligt med moderne og tidssvarende boliger og arbejdspladser.

Sådan lyder en af konklusionerne i en undersøgelse foretaget af konsulenthuset Implement for brancheorganisationen Ejendomdanmark.

Ifølge analysen vil der være et investeringsbehov på 190 mia. kr. årligt i boliger og erhvervsbygninger for både offentlige og private over de næste 10 år.

De seneste 10 år er der skabt 154.000 flere lejeboliger i Danmark, men det rækker ikke til at dække det forventede boligbehov i de kommende år. Den demografiske udvikling og den fortsatte befolkningsvækst i storbyerne gør, at man i fremskrivningen af investeringsbehovet for boliger forventer et investeringsniveau i størrelsesordenen 110 mia. kr. gennemsnitligt om året.

”Der er blevet skruet pænt op for investeringer i danske ejendomme de senere år, og det tyder på, at niveauet vil forblive højt også i det næste årti. Det glæder vi os over, og som ejendomsinvestor er det vores opgave at følge udviklingen tæt og medvirke til at skabe de moderne boliger, som der bliver efterspurgt,” siger partner og investeringsdirektør i Koncenton John Sloth.

Et umættet marked

Omtrent hver femte dansker bor i dag i en lejebolig, og det tal er stigende.

Regeringen har en ambition om, at der skal bygges 110.000 nye lejeboliger i de fire største byer i løbet af det næste årti.

Det skyldes blandt andet, at familiemønstrene er under forandring, og flere og flere vælger at bo alene.

Frem mod 2040 forventes antallet af singlehusstande at stige med hele 360.000. Singler efterspørger typisk lejeboliger i de større byer, hvilket ses meget tydeligt i København, hvor 68 pct. ventes at være singler i 2040.

Samtidig skifter flere seniorer parcelhuset ud med en lejebolig. Mere end hver fjerde dansker mellem 50 og 64 år, der i dag bor i eget hus, går med tanken om at flytte i en lejebolig.

> LÆS OGSÅ: Lejeboliger mere populære end nogensinde

Her er det ønsket om øget fleksibilitet, mindre vedligehold og frigørelsen af friværdi, der lokker.

”Det er absolut vores opfattelse, at vi har et udlejningsmarked, der ikke er mættet. Vi oplever stor efterspørgsel efter vores lejeboliger – uanset om de er henvendt til studerende, børnefamilier eller seniorer. Særligt i de vækstbyer, hvor vi placerer vores investeringer, er behovet for nye boliger stort,” siger John Sloth.

Grønt og attraktivt

Den bæredygtige agenda ventes ligeledes at spille en betydelig rolle i det kommende årti.

Opvarmningen af bygninger, husholdninger, handels- og serviceerhverv står i dag for omtrent en tredjedel af Danmarks samlede energiforbrug.

Samtidig vurderes det, at ejendomsbranchen alene står for 5 pct. af CO2-udledningen i Danmark.

Ifølge Implement-analysen vil der være et behov for investeringer i bæredygtige løsninger på 2-3 mia. kr. årligt i klimavenlig opvarmning og energirenovering frem mod 2030.

”Klimaet er en megatrend – også i ejendomsbranchen. I Koncenton oplever vi det ikke mindst med vores klimaboliger, som både tiltrækker masser af investorer og lejere. Vi deler helt sikkert opfattelsen af, at den bevægelse er langvarig,” siger John Sloth.

>Koncenton har i øjeblikket flere åbne investeringsprojekter. Se dem her.

 

Relaterede artikler

Lav tomgang sikrer lukrativ fremtid for ejendomsinvesteringer

Tomgang for lejeboliger i investeringsejendomme falder. En økonomisk markedstomgang for boliger på kun 3,3 pct. vidner om en forsat stor efterspørgsel på boliglejemål. "Særlig lejernes søgen efter små enheder i de store byer, familieboliger i forstæderne og seniorboliger overstiger alle forventninger, " siger udlejningschef i Koncentons udlejningsafdeling, Go' Bolig, Søren Justesen.

Ny analyse: Hvad skal vi forvente af ejendomsmarkedet?

Ny analyse ser på forskellige scenarier for, hvad den stigende rente og inflation kan få af betydning for ejendomsmarkedet.

Har du inflationssikret din formue?

Risikospredning og investeringer polstret mod inflation kan være nøglen til at fastholde en stærk portefølje i en tid med stor usikkerhed og stigende inflation. Udlejningsejendomme er netop sikret mod udhuling af formuen.

Rapport: Boliginvesteringer bliver hottest i 2022

Ejendomsinvesteringer har bidt sig fast i investorerne som et attraktivt og solidt alternativ til aktier. Ny undersøgelse fra mæglerkæden EDC peger på, at der også næste år bliver travlt på ejendomsmarkedet.