Nye prognoser tyder på stabil prisudvikling på ejendomsmarkedet

Coronapandemien har haft stor betydning for udviklingen på ejendomsmarkedet. Mere normale tilstande venter forude, fremgår det af prisprognoser.

Aktiviteten har været høj på det danske boligmarked det seneste års tid. Det har medvirket til, at priserne er steget ganske markant.

Ifølge nye prisprognoser fra både De Økonomiske Råd, Nordea og regeringens Økonomisk Redegørelse, så vil priserne fortsætte opad – dog i lavere tempo.

Den gradvise genåbning af Danmark med tilhørende normalisering af forbrugsmønstrene, lidt højere renter og de strammede lånekrav, der blev indført efter finanskrisen, er nogle af forklaringerne på, at udviklingen i boligpriserne ventes at nærme sig dem, som vi kendte fra før coronapandemiens indtog.

Et travlt år

Hos Koncenton har vi også mærket, at ejendomsmarkedet har været travlt i det forgangne år. Dels er efterspørgslen efter vores investeringsprodukter steget mærkbart, og dels er vores ejendomsportefølje blevet væsentligt mere værd.

Nye tal fra Danmarks Statistik viste tidligere i denne uge, at huspriserne steg 12,5 pct. på landsplan fra marts 2020 til marts 2021 og med hele 16,5 pct. i hovedstadsregionen.

Er ejendomsinvesteringer noget for dig? Bliv klogere på investeringer og markedet på en af vores infoaftener - læs mere her

”Vi kan se på prisudviklingen i vores ejendomme, at der har været godt gang i boligmarkedet til glæde for mange af vores investorer. Men vi ser det samtidig som værende sundt for markedet, at farten falder lidt, og prisudviklingen stabiliserer sig på et mere normalt niveau,” siger investeringsdirektør og partner i Koncenton John Sloth.

Budgetter holder uden prisstigninger

Ifølge De Økonomiske Råd kan husejerne i Danmark i år imødese en prisstigning på 13,8 pct. i år og yderligere 4,5 pct. næste år. Tidligere på måneden spåede Finansministeriet med sin Økonomisk Redegørelse stigninger på 11,2 pct. i år og 3,1 pct. næste år.

Næsten enslydende forventer storbanken Nordea, at huspriserne i år vil stige 12 pct. og yderligere 2,5 pct. i 2022.

Vurderingen er dog fra flere, at en stor del af stigningen i år allerede er indtruffet, og derfor forventes mere moderate stigningstakter resten af året.

I Koncenton kan man som investor se frem til et gennemsnitligt forventet afkast på 8-18 pct. afhængigt af valg af investeringsprojekt og tidshorisont, og det sker uanset udviklingen i priserne på ejendommene.

”Udviklingen i ejendomsværdierne er ikke afgørende for den måde, som vi laver vores budgetter på. Vi indregner ikke eventuelle prisstigninger, men sammensætter vores tilbud til investorerne ud fra den kongstanke, at driften skal kunne sikre både afkast og udbytte alene. Skulle priserne stige, hvilket historisk har været tilfældet, så er det blot en ekstra bonus til investorerne,” siger John Sloth.

Rente og regler kan dæmpe effekt

Lejlighedsmarkedet i særligt København og Aarhus er steget ganske betydeligt det seneste år, men også her forventes priserne at stige mere moderat det kommende år. Samlet forventer Nordea, at ejerlejlighedspriserne vil stige med knap 10 pct. i 2021 og med yderligere ca. 2,5 pct. i 2022.

Forventningen om, at tempoet på boligmarkedet skal lidt ned i de kommende måneder og år kommer sig af, at den toneangivende 30-årige rente er steget fra rekordlave 0,5 pct. omkring årsskiftet til i dag 1-1,5 pct.

Samtidig er det forventningen, at de strammede krav til långivning i særligt Aarhus og København vil have en dæmpende effekt på prisudviklingen.

Husprisprognoser fra Økonomisk Råd, Nordea og Danmarks Nationalbank

(stigning i pct) Økonomisk Redegørelse Nordea Nationalbanken De Økonomisk Råd
2021 11,2 12,0 9,7 13,8
2022 3,1 2,5 2,0 4,5
2023     2,3  

Kilde: Økonomisk Redegørelse, maj 2021, Nordea Economic Outlook 11. maj 2021, Udsigter for dansk økonomi, Danmarks Nationalbank, marts 2021, De Økonomiske Råd juni 2021

I Koncenton har vi aktuelt tre åbne investeringsprojekter i ejendomme - læs mere her.

Relaterede artikler

Ustabilt aktiemarked er en påmindelse om at huske risikospredningen

Kraftige kursfald på aktier, en truende korrektion, usikkerhed om den amerikanske centralbanks store opkøbsprogram og en coronapandemi, der er ved at klinge af. Der er masser af ubekendte i økonomien, og som investor er det afgørende, at man sørger for sprede risikoen på flere aktiver.

Ny rapport: Stor boligefterspørgsel skaber behov for milliardinvesteringer

På 10 år er antallet af lejeboliger vokset med 154.000 svarende til en fremgang på 43 pct. Men det rækker ifølge ny rapport ikke til at dække fremtidens boligbehov. Tværtimod skønnes det, at der skal investeres næsten 200 mia. kr. årligt i danske ejendomme frem mod 2030.

Lejeboliger mere populære end nogensinde

Lejemarkedet har overhalet ejermarkedet, og antallet af ledige lejemål er banket i bund. Borgerne vælger i stigende grad at bo til leje. Frihed, fleksibilitet og service tiltrækker mange lejere.

Interessant investeringsmarked gemmer sig i flyttemønstre

Lavere priser og mere plads betyder, at omegnskommunerne til de største danske byer oplever stor vækst i antallet af tilflyttere. Koncentons investeringsstrategi tager højde for udviklingen.