OBTON KONCENTON MILJO 0059

OM KONCENTON

Hos Koncenton er vi specialister i at skabe værdi for investorer gennem formidling, forvaltning og udvikling af boligejendomme. Vi investerer udelukkende i ejendomme med de bedste beliggenheder i Danmarks største vækstbyer. På den måde giver vi semi-professionelle og professionelle investorer nem adgang til ejendomsinvesteringer med løbende udbytter, robuste opsparinger og god sikkerhed.

HVEM ER KONCENTON?

Koncenton er et søsterselskab til Obton, der investerer i solenergi og vindenergi. Tilsammen beskæftiger selskaberne over 125 medarbejdere og forvalter investeringer for over DKK 14 mia. på vegne af mere end 2.500 danske investorer. 

Vores koncept er simpelt:

Koncenton udbyder solide ejendomsprojekter i Danmarks største vækstbyer, hvor efterspørgslen på boliger er stor og indbyggertallet voksende. På den måde hjælper vi investorer med at udnytte stordriftsfordelene, der ligger i at indkøbe store boligejendomme, som normalt er forbeholdt de største aktører på markedet. Din fordel er således, at du ikke selv skal bekymre dig om køb, finansiering, udlejning, vedligeholdelse og administration – det klarer vi for dig.

Hermed får du gennem en passiv investering mulighed for at kombinere løbende udbytter med en attraktiv ejendomsopsparing, som hviler på en stærk drift og et konservativt budget, hvor vi ikke indregner potentielle ejendomsværdistigninger.

HVILKEN TYPE INVESTORER HENVENDER VI OS TIL?

Vi henvender os til semi-professionelle og professionelle investorer med selskabsmidler, private frie midler eller pensionsmidler.

Vores investeringer udgør et stærkt supplement til pensionsopsparinger og er et oplagt alternativ til lavt forrentede obligationer og højt værdisatte aktier. Foruden et særdeles konkurrencedygtigt afkast, sikrer vores projekter god risikospredning i enhver større investeringsportefølje.

Kontor Koncenton

HVORFOR VÆLGE OS SOM INVESTERINGSPARTNER?

Vores indkøbs- og administrationsteam har mange års erfaring med finansiering og strukturering af ejendomsprojekter, herunder et stort kendskab til hvordan et ejendomprojekt tilføres værdi. Vi har en konservativ investeringstilgang og vil ikke konkurrere på skyhøje afkast, men derimod på sikkerheden i vores budgetter. Derfor indeholder vores projekter altid et minimum af variabler. Dette kommer bl.a. til udtryk i alle vores idriftsatte ejendomme, hvor driften indtil nu i gennemsnit forløber 12,3% bedre end vi har budgetteret med. Det skydes bl.a., at vi altid budgetterer med en tomgang på 2%, mens denne i gennemsnit har været på 0,5% på tværs af hele vores ejendomsportefølje.

Koncenton har desuden opnået tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, og vores investeringskonsulenter er certificerede i unoterede aktier gennem Finanssektorens Uddannelsescenter efter krav fra Finanstilsynet. 

HVORDAN ER VORES INVESTERINGSSTRATEGI?

Hos Koncenton beskæftiger vi os udelukkende med investeringsejendomme med eftertragtede beliggenheder. Vores budgetter er udelukkende baseret på de løbende driftsindtægter fra ejendommene. Således indregner vi ikke potentielle værdistigninger, selvom ejerlejligheder i f.eks. Københavns Kommune og Aarhus Kommune er steget betydeligt i løbet af de seneste 20 år. En værdistigning på ejendommene i vores projekter vil derfor blot øge det årlige afkast.

Projekterne finansieres med kreditforeningslån på 65-70% med et stort fastrente-element, og vi optager altid lån på non-recourse-vilkår. Det betyder, at långiver alene har sikkerhed i ejendommen, og at du som investor aldrig hæfter for mere end dit indskud. Tilsammen giver dette dig et mere solidt og gennemskueligt afkast og investeringsgrundlag.

Kontor Koncenton 1

ER DER RISICI VED INVESTERING I VORES EJENDOMSPROJEKTER?

Alle investeringer er forbundet med en vis risiko, og selvom ejendomsinvesteringer ikke er nogen undtagelse, vurderer vi, at vores projektstruktur rummer et fordelagtigt forhold mellem afkast og risiko.

Risikoen ved traditionelle ejendomsinvesteringer er typisk forbundet med problemer ved genudlejning, rentestigninger på projektets finansiering eller tvivlsomme indregnede værdistigninger, som udebliver – risici, der med vores investeringsstrategi er begrænset til et minimum.

LÆR MERE OM DINE MULIGHEDER - MODTAG VORES INTROPAKKE

Relaterede links:
- Se Koncentons medarbejdere her
- Se Koncentons A/S' aktuelle projekter her
- Læs om bestyrelsen i Koncenton A/S her
- Læs om bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv her
- Læs om redegørelser fra Finanstilsynet her
- Hent dokumenter og informationer om Koncenton A/S her