OBTON KONCENTON MILJO 0059

OM KONCENTON

Hos Koncenton er vi specialister i at skabe værdi for investorer gennem formidling, forvaltning og udvikling af boligejendomme. Vi investerer udelukkende i ejendomme med de bedste beliggenheder i Danmarks største byer. På den måde giver vi private og selskabsinvestorer nem adgang til ejendomsinvesteringer med solide udbytter, gode opsparinger og høj sikkerhed.

HVEM ER KONCENTON?

Koncenton er et søsterselskab til Obton, der investerer i solenergi og vindenergi. Tilsammen beskæftiger selskaberne over 70 medarbejdere og forvalter investeringer for over DKK 7 mia. på vegne af mere end 2.000 danske investorer. 

Vores koncept er simpelt:

Koncenton udbyder solide ejendomsprojekter i Danmarks metropoler og hjælper investorer med at udnytte stordriftsfordelene, der ligger i at indkøbe store boligejendomme, som normalt er forbeholdt de største aktører på markedet. Din fordel er således, at du ikke selv skal bekymre dig om køb, finansiering, udlejning, vedligeholdelse og administration – det klarer vi for dig.

På den måde får du gennem en passiv investering mulighed for at kombinere løbende udbytter med en attraktiv ejendomsopsparing, som hviler på en stærk drift og et konservativt budget, hvor vi ikke indregner potentielle ejendomsværdistigninger.

HVILKEN TYPE INVESTORER HENVENDER VI OS TIL?

Vi henvender os til semi-professionelle og professionelle investorer med frie midler eller pensionsmidler samt selskabsinvestorer, som ønsker stabil formuevækst gennem en ejendomsopsparing med god sikkerhed.

Vores investeringer udgør et stærkt supplement til pensionsopsparinger og er et oplagt alternativ til lavt forrentede obligationer og dyre aktier. Foruden et særdeles konkurrencedygtigt afkast, sikrer vores projekter god risikospredning i enhver større investeringsportefølje.

Kontor Koncenton

HVORFOR VÆLGE OS SOM INVESTERINGSPARTNER?

Vores indkøbs- og administrationsteam har mange års erfaring med finansiering og strukturering af ejendomsprojekter, herunder et stort kendskab til hvordan en ejendom tilføres værdi. Vi har en konservativ investeringstilgang og vil ikke konkurrere på eksotiske afkast, men derimod på sikkerheden i vores budgetter. Derfor indeholder vores projekter altid et minimum af variabler.

Koncenton har opnået tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, og vores investeringskonsulenter er certificerede i unoterede aktier gennem Finanssektorens Uddannelsescenter efter krav fra Finanstilsynet. 

HVORDAN ER VORES INVESTERINGSSTRATEGI?

Hos Koncenton beskæftiger vi os udelukkende med investeringsejendomme med centrale og eftertragtede beliggenheder. Vores budgetter er udelukkende baseret på de løbende driftsindtægter fra ejendommene. Således indregner vi ikke potentielle værdistigninger, selvom ejerlejligheder i Københavns Kommune og Aarhus Kommune i gennemsnit er steget med henholdsvis 8% og 5,4% årligt de seneste 20 år. En værdistigning på ejendommene i vores projekter vil derfor blot øge det forventede afkast.

Projekterne finansieres med kreditforeningslån på 65-70% med et stort fastrente-element, og vi optager altid lån på non-recourse-vilkår. Det betyder, at långiver alene har sikkerhed i ejendommen og aldrig hos den enkelte investor. Tilsammen giver dette dig et mere solidt og gennemskueligt afkast og investeringsgrundlag.

Kontor Koncenton 1

ER DER RISICI VED INVESTERING I VORES EJENDOMSPROJEKTER?

Alle investeringer er forbundet med en vis risiko, og selvom ejendomsinvesteringer ikke er nogen undtagelse, vurderer vi, at vores projektstruktur rummer et fordelagtigt forhold mellem afkast og risiko.

Risikoen ved traditionelle ejendomsinvesteringer er typisk forbundet med problemer ved genudlejning, rentestigninger på projektets finansiering eller tvivlsomme indregnede værdistigninger, som udebliver – risici, der med vores investeringsstrategi er reduceret til et minimum.

Det skyldes bl.a., at de eftertragtede beliggenheder på vores ejendomme i København og Aarhus skaber gode betingelser for genudlejning uden en tomgangsperiode. Samtidig giver vores konservative finansieringsstruktur og budgetter uden indregnede værdistigninger på ejendommene en høj grad af stabilitet og sikkerhed.  

LÆR MERE OM DINE MULIGHEDER - MODTAG VORES INTROPAKKE

Relaterede links:
- Se Koncentons A/S' aktuelle projekter her
- Læs om bestyrelsen i Koncenton A/S her
- Hent dokumenter og informationer om Koncenton A/S her

MEDARBEJDERE