OBTON KONCENTON MILJO 145

Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med finansielle virksomheder. Et tilsyn, Koncenton hilser velkomment, fordi gennemsigtighed og transparens er vigtige faktorer i vores daglige arbejde med at sikre vores investorer det bedst mulige investeringsmiljø.

Marts 2017:
- Redegørelse fra Finanstilsynet
- Koncentons kommentar