KONCENTON SENIORBOLIGER II

Fakta

Antal seniorbofællesskaber:3-5
Forventet projektsum:DKK 540 mio.
Gns. årligt afkast over 10 år:9,28%
Gns. årlige aktieudbytter:4,60%
Anvisningsret til fondens boliger:Ja
Udlejningsgaranti:1 år på alle lejemål
Struktureret exit-mulighed efter:5 år
30-årigt obl. lån og F5-lån udgør:60%
Aktuel tegningskurs:0,98
Minimumsindskud:DKK 750.000

Modtag prospekt pr. mail

Invester i seniorbofællesskaber og få et gennemsnitligt årligt afkast på 9,28% inkl. løbende udbytter fra efterspurgt boligform

Ved at deltage i Koncenton Seniorboliger II A/S får du - foruden et meget konkurrencedygtigt afkast på gns. 9,28% om året - en ejendomsinvestering, som på mange måder er fremtidssikret. Det gør du fordi:

 • Ensomhed blandt ældre er et stort og desværre tiltagende problem. Mere end 100.000 danskere over 65 år føler sig ufrivilligt ensomme i en sådan grad, at det påvirker deres hverdag negativt.
 • I Danmark er der aktuelt ca. 7.000 boliger i seniorbofællesskaber. Der er ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. Samtidig har 61% af landets seniorbofællesskaber fået flere på venteliste gennem de seneste to år, og i gennemsnit står 28 personer på venteliste til hvert seniorbofællesskab.
 • Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i en undersøgelse fundet, at mere end 80.000 seniorer er interesserede i at bo på denne måde.

 • Over de næste årtier bliver der flere og flere seniorer i Danmark. Der er tale om et seniorboom, hvor antallet af danskere over 65 år stiger med 39% fra 2019 til 2045, hvor der vil være ca. 1,6 mio. i aldersgruppen.

Befolkning - Seniorboliger II

Sådan udvælges ejendommene
Som aktionær i Koncenton Seniorboliger II bliver du medejer af op til fem seniorbofællesskaber tilpasset borgerne i netop de byer i Danmark, hvor efterspørgslen er størst og befolkningsfremskrivningerne viser, at målgruppen vil vokse mest.

Fællesnævneren for alle de ejendomme, vi køber ind til projektet, er, at der er tale om:

 • Moderne og praktiske boliger i varierende størrelser målrettet beboere på 55+ år
 • Private boliger i en bebyggelse, hvor der er nem adgang til et naturligt fællesskab
 • Fællesfaciliteter som fx fælleshus, gæsteværelser, petanquebaner, værksted m.v.


Som investor får du:  

 • Gns. afkast på 9,28% om året uden indregning af ejendomsværdistigninger
 • Løbende, årlige aktieudbytter på gns. 4,60% om året
 • God likviditet pga. en ekstra lav belåningsgrad på kun 60%
 • Høj rentesikkerhed pga. en finansieringsmodel med fast rente og afdrag på lån
 • 1 års udlejningsgaranti på alle boligerne fra overtagelsen
 • Struktureret exitmulighed i projektet efter 5 år
 • Anvisningsret til alle boligerne
 • Mulighed for at investere fra 750.000 kr.

Modtag prospekt pr. mail

Koncenton Seniorboliger A/S henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer og scorer 4 (middelniveau) på den summariske risikoindikator, som det også fremgår af Key Information Document

Har du spørgsmål til projektet?

Oliver PetersPartner, Investeringsdirektør Tlf. +45 22 22 70 10