Sådan sælger du dine aktier

Som investor hos Koncenton har du flere muligheder for at sælge dine aktier.

 1. Du kan selv finde en køber via salgsbørsen på vores investorportal. 
 2. Du kan sælge dine aktier gennem en formidlingsaftale via vores søsterselskab. I det tilfælde finder de en køber til dine aktier.
 3. Du indgår i et samlet salg, hvor en eller flere ejendomme sælges til en ny køber. 

Længere nede på denne side kan du læse om to exit-eksempler med hhv. et individuelt salg og et samlet salg.

 


Online børs

Du kan til enhver tid vælge at sælge dine aktier, når timingen er rigtig for dig. Det er muligt, fordi dine Koncenton-aktier er omsætningspapirer og noteret i værdipapircentralen.

I praksis sætter du dine aktier til salg - til en kurs du selv vælger - på vores online salgsbørs, som er tilgængelig via Koncentons investorportal.

Med denne løsning står du selv for al kontakt med køber og den efterfølgende overførsel af aktierne i samarbejde med din og købers bank.

Salg via vores søsterselskab

Hvis du indgår en 'No-Cure-No-Pay'-aftale med Koncenton A/S' søsterselskab, Obton Forvaltning A/S, finder de en køber til dig baseret på den pris, I har aftalt. 

Aftalen løber over seks måneder og gælder kun salg af aktier fra en nominel værdi af 750.000 kr.

Når investeringskonsulenterne sælger aktierne til en tredje part, modtager vores søsterselskab et honorar på 5% af salgssummen. Bliver der ikke fundet en køber inden for seks måneder, betaler du ikke for servicen.


Samlet exit

Alle investorer tilbydes strukturerede exit-muligheder efter 5 og 10 år. Som hovedregel er det hensigten, at et projekt sælges i år 10, og at man dér laver et samlet exit, hvis salgsprisen er attraktiv.

Allerede efter år 5 skal Koncenton dog fremlægge for generalforsamlingen, hvad prisen - baseret på mæglervurderinger - vil være for et eventuelt salg af ejendommen(e).

Strategien omkring et endeligt salg vedtages af selskabets generalforsamling.

Exit-eksempel:

Individuelt salg

Hans Erik Pedersen er revisor og en rutineret investor.

I forbindelse med et generationsskifte solgte han i maj 2020 sine aktier i ejendomsfonden Koncenton Metropol A/S. Det tog cirka 14 dage fra han kontaktede Koncenton, til salget var gennemført. 

Det blev et succesfuldt exit, som han ser tilbage på med stor tilfredshed. Det fortæller han om i denne video.

Afspil video


Se selve regnestykket over investeringens forløb nedenfor.

Mit exit-forløb har virket utrolig professionelt. De aftaler, vi har haft, er blevet overholdt, og det, jeg er blevet lovet, da jeg startede, er mere end opfyldt. Det er gået lige efter bogen, simpelthen.

Hans Erik Pedersen, tidl. Koncenton-investor

Investeringens forløb

Hans Erik Pedersens investering hos Koncenton forløb således: 

 • Købte aktier i Koncenton Metropol A/S for 750.000 kr. til kurs 100 i august 2016
 • Modtog årlige udbytter på 4,5% på baggrund af driftsårene 2017, 2018 og 2019
 • Solgte aktierne til exitkurs 131 i maj 2020 via en formidlingsaftale
 • Endeligt resultat fra investeringen: 982.000 kr. (fratrukket honorar) + 3 årlige udbytter á 33.750 kr. = 1.083.560 kr.
 • Gevinst efter tre år og 7 måneder: 1.083.560 – 750.000 kr. = 333.250 kr. før skat – svarende til et afkast på 44,4%

Exit-eksempel:

Samlet salg

På vegne af en række investorer solgte Koncenton i 2018 et nyopført ejendomskompleks på Ib Schønbergs Allé i Valby med 228 studieboliger til den europæiske ejendomsfond DFI.

Det betød, at investorerne i projektet opnåede det, der svarer til ca. syv års afkast ud fra det oprindelige budget - efter kun 17 måneder. 

Langt størstedelen af investorerne valgte efterfølgende at genplacere deres gevinster i en ny Koncenton-ejendom.

Læs mere om salget her

Det samlede salg af ejendommen på Ib Schønbergs Allé er et godt eksempel på et succesfuldt exit, som i den grad kom vores investorer til gavn. Det er samtidig et stort skulderklap til vores investeringskoncept.

Peter Jørgensen, Adm. direktør

Investeringens forløb

 • Projektet blev købt af 30 investorer i januar 2017, hvor byggeriet startede op
 • Ejendommen blev færdigopført og solgt i juli 2018 - den var fuldt udlejet ved overtagelsesdatoen
 • Investorerne opnåede et afkast på 82% efter 17 måneder