Koncenton Aarhus Risskov Brynet A/S (Fuldtegnet)

Som investor i Koncenton Aarhus Risskov Brynet A/S bliver du medejer af 294 lejligheder, placeret i Aarhus nye bydel Risskov Brynet. I Risskov er man tæt på skov og strand, på lokale butikker og restauranter, og Aarhus Midtby ligger blot en cykeltur fra Risskov Brynet. De 294 lejligheder fordeler sig på et-, to- og treværelseslejligheder. 

Fakta:
  • Samlet projektsum på 588.829.648 kr.
  • Samlet egenkapital indskud på 208.000.000 kr.
  • Gns. afkast på 7,8% om året over 10 år
  • Høj rentesikkerhed pga. finansieringsmodel med fast rente og afdrag på lån fra dag ét
  • Udlejningsgaranti på 1 år gældende fra overtagelsesdatoen
  • Struktureret exitmulighed i projektet efter 5 år
  • Anvisningsret
  • Mulighed for at investere fra 1.000.000 kr.

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Risikoindikator for projektet

Koncenton Aarhus Risskov Brynet A/S scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. 

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.