Koncenton Honnørkajen A/S (Fuldtegnet)

Som investor i Koncenton Honnørkajen A/S bliver du medejer af 77 nye lejligheder på havnefronten i Horsens. Med en attraktiv beliggenhed mellem Aarhus og trekantsområdet og med udsigt over Horsens Havn, er ejendommens lejligheder attraktive for rigtig mange mennesker.

Lejlighederne spænder fra en etværelses på 45 m2 til en femværelses på 181 m2. Alle boligerne er indrettet med store vinduespartier og et centralt køkken-alrum med direkte adgang til lejlighedens øvrige værelser samt altan. Der er ligeledes tilhørende p-pladser.

Fakta:
  • Forventet overtagelse i 2022
  • Samlet projektsum på 180.479.000 kr.
  • Samlet egenkapitalindskud på 62.000.000 kr.
  • Gns. afkast på 8,45% p.a. over 10 år - uden at der indregnes værdistigninger
  • Løbende årlige udbytter
  • Høj rentesikkerhed pga. finansieringsmodel med fast rente og afdrag på lån
  • Udlejningsgaranti på 1 år gældende for alle boligerne fra overtagelsesdagen
  • Struktureret exit-mulighed i projektet allerede efter 5 år
  • Anvisningsret, der giver en forlomme i køen til de eftertragtede boliger
  • Mulighed for at investere fra 1.000.000 kr.

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Stort afkastpotentiale og begrænset risiko

Finansieringen er opdelt i to lån med fast rente i hhv. 5 og 10 år, og som en konservativ foranstaltning, er der indlagt en stor sikkerhedsmargin på 0,5% ift. den aktuelle rente.

Vi har desuden fået Nordicals til at lave en mæglervurdering, og i denne vurderes ejendommen til 172,3 mio. kr. ved et samlet salg, mens den er indkøbt til 166,6 mio. kr.

Sælges lejlighederne i stedet enkeltvis som ejerlejligheder, viser vores mæglervurdering fra home, at ejendommen har en samlet markedsværdi på 218,2 mio. kr. Det giver en potentiel upside på hele 51,6 mio. kr. svarende til 7.732 kr. pr. m2.

Risikoindikator for projektet

Koncenton Honnørkajen A/S scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. 

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.