Koncenton Klimaboliger A/S (Fuldtegnet)

Invester i Koncenton Klimaboliger A/S og få et gennemsnitligt årligt afkast på 8,88% inkl. løbende udbytter fra klimavenlige boligudlejningsejendomme.

>Projektet er fuldtegnet, men du kan finde vores aktuelle klimaboligprojekt her

Ved at deltage i Koncenton Klimaboliger A/S får du - udover et meget konkurrencedygtigt afkast på gns. 8,88% om året - en ejendomsinvestering med energieffektive ejendomme med A2020 energimærke, grøn strøm og en række andre konkrete tiltag, der minimerer den miljømæssige belastning fra boligerne.

Du får samtidig en naturlig risikospredning i porteføljekonceptet, da Koncenton Klimaboliger A/S får op til syv ejendomme i forskellige byer i Danmark. Derudover vil ejendommene bestå af forskellige boligtyper til forskellige målgrupper, hvilket også understøtter risikospredningen.

Fakta om investeringen:  

 • Gns. afkast på 8,88% om året uden indregning af ejendomsværdistigninger
 • Løbende årlige aktieudbytter
 • God likviditet pga. en ekstra lav belåningsgrad på kun 65%
 • 1 års udlejningsgaranti på alle boligerne fra overtagelsen
 • Struktureret exitmulighed i projektet efter 5 år
 • Anvisningsret til alle boligerne
 • Forventet samlet projektsum på 547 mio. kr.
 • Mulighed for at investere fra 750.000 kr.

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Slangerup

Slangerup

Slangerup

Fakta:

Placering: Slangerup
Boligtype: 70 rækkehuse
Projektsum: DKK
(Opdelt i to projekter: Koncenton Klimaboliger A/S og Koncenton Klimaboliger II A/S)

Skibet II

Skibet II

Skibet II

Fakta:

Placering: Vejle
Boligtype: 28 rækkehuse
Projektsum: 59.500.000

Katrinelyst

Katrinelyst

Katrinelyst

Fakta:

Placering: Sorø
Boligtype: 94 lejligheder
Projektsum: DKK 192.700.000

Sådan udvælges ejendommene

Vi ønsker at indkøbe solide, grønne projekter, der ikke blot nedsætter CO2-aftrykket fra boligerne, men også skaber grundlag for en god og fremtidssikret ejendomsinvestering.

Derfor har vi opstillet tre konkrete parametre, som projektets ejendomme indledningsvis skal screenes ud fra.  

 • Grønne tiltag -  fx bæredygtige byggematerialer og grøn energiforsyning
 • Sociale elementer - fx fællesarealer, der indbyder til socialt samvær
 • Geografisk fokus - attraktive placeringer i danske vækstbyer

Grønne tiltag

Alle ejendommene i projektet skal være lavenergihuse med energimærket A2020,  og der skal benyttes grøn strøm fra vedvarende energikilder i byggeprocessen og den daglige ejendomsdrift. Derudover skal mininum seks ud følgende elementer indgå i projektet: 

 • Solceller og varmepumpe
 • Sedumtage
 • Lokal afledning af regnvand (LAR-løsning)
 • Engbeplantning
 • FSC – eller PEFC-mærket træ
 • Trækonstruktion
 • Klargøring til el-biler
 • Træbeklædning
 • Hvidevarer med A+++

Sociale elementer

Vi vil arbejde for at skabe naturlige mødesteder mellem en ejendoms beboere og dermed bidrage positivt til nærmiljøet.

Det kan fx være fællesfaciliteter som bålsted, orangeri, legepladser og bord-bænke-sæt, ligesom der også vil blive plantet bærbuske og frugttræer til glæde for både beboere og biodiversitet.

Vi vil også fokusere på at optimere indeklimaet for beboerne i alle ejendommene – herunder forhold omkring lyd, lys og luft. Fx ved at bruge svanemærkede produkter til overfladebehandlinger i ejendommene for at skabe et sundt og behageligt indeklima.

Geografiske placeringer

Ejendommene i projektet skal have en attraktiv placering i en dansk vækstby. I den forbindelse har vi opstillet tre kriterier for udvælgelsen af ejendomme.

To ud af tre nedenstående krav skal derfor være opfyldt, for at en ejendom kan komme med i porteføljen.

 • Byer med minium 20.000 indbyggere
 • Minimum 5% vækst frem mod 2045
 • Nærhed til storby (maksimalt 20 km eller 30 minutters transport fra centrum)

Risikoindikator for projektet

Koncenton Klimaboliger A/S scorer et 4-tal (middel) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. 

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.