Koncenton Klimahusene A/S (Fuldtegnet)

Som investor i Koncenton Klimahusene A/S bliver du medejer af 35 klimahuse placeret naturskønt i vækstbyen Odder, der ligger 20 km syd for Aarhus. Odder er blandt de byer i Midtjylland, som har oplevet den største befolkningstilvækst gennem de seneste 10-15 år.

De 35 ét-planshuse på hhv. 86 og 103 kvm bygges efter de strengeste bæredygtighedskrav. Det vil sige, at de er energimærket A2020, at det er Svanemærket byggeri, og at de efterlever de kriterier, som er nødvendige for at kunne få tildelt EU-blomsten - den bedst mulige certificering.

 

Fakta:
 • Samlet projektsum på 71.791.375 kr.
 • Samlet egenkapital indskud på 27.000.000 kr.
 • Gns. afkast på 8,42% om året over 10 år - uden at der indregnes værdistigninger
 • Høj rentesikkerhed pga. finansieringsmodel med fast rente og afdrag på lån fra dag ét
 • Udlejningsgaranti på 1 år gældende fra overtagelsesdatoen
 • Struktureret exitmulighed i projektet efter 5 år
 • Anvisningsret til rækkehusene
 • Mulighed for at investere fra 1.000.000 kr.

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Bæredygtige tiltag

Rækkehuse bygges efter følgende bæredygtige tiltag:

 • Bedste energimærke (A2020) med mindst muligt varmetab på kun 5-7%.
 • Svanemærket byggeri med miljørigtige materialer og godt indeklima.
 • Solceller på alle huse, der forsyner de separate varmepumper med strøm.
 • Sedumtage, der sikrer klimavenlig optagelse af op til 80% af regnvandet.
 • Synlige grøfter til regnvand, der afledes i et regnvandsbassin (LAR).
 • Indvendige vægge i FSC-klassificeret træ, der mindsker CO2-aftryk.
 • Carporte, der er klargjort med strømudtag til opladning af el-biler.
 • Plantning af eng på alle fællesarealer, der skaber stor biodiversitet.

Risikoindikator for projektet

Koncenton Klimahusene A/S scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. 

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Placering på kort