Koncenton Risskov Engby A/S (fuldtegnet)

Investering i attraktivt boligprojekt i den populære Aarhus-forstad Risskov

Som investor i Koncenton Risskov Engby A/S bilver du medejer af 167 attraktive lejligheder med en eftertragtet beliggenhed i Risskov -  tæt på letbanen og med kort afstand til centrum, universitetet, indkøb, strand, skov og sø.

Lejlighederne henvender sig til byens største befolkningsgruppe, nemlig de 20-29-årige. Det kunne være det unge par, den nyuddannede eller to studerende, som ønsker at bo sammen i en af ejendommens mange delevenlige lejligheder med fuldt optimerede planløsninger og dermed den bredest mulige appel.


Fakta om investeringen: 
  • 167 nye lejligheder, som forventes at stå færdige ultimo 2021
  • Samlet projektsum på 292.087.618 kr.
  • Samlet egenkapitalindskud på 101.000.000 kr.
  • Gns. afkast på 9,24% p.a. over 10 år (uden indregning af værdistigninger)
  • Løbende årlige udbytter (første udbyttegivende år 2022)
  • Høj rentesikkerhed pga. finansieringsmodel med fast rente og afdrag fra dag ét
  • Udlejningsgaranti på 1 år gældende for alle boligerne fra overtagelsesdagen
  • Struktureret exit-mulighed i projektet allerede efter 5 år
  • Anvisningsret til de eftertragtede boliger
  • Minimumsindskud på 1.500.000 kr. (selskabsmidler, private midler, pensionsmidler)

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Placering på kort

Risikoindikator for projektet

Koncenton Rissskov Engby A/S scorer et 4-tal (middel) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. 

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.