Koncenton Seniorboliger IV AKK A/S (Fuldtegnet)

Invester i op til 6 seniorbofællesskaber i udvalgte danske vækstbyer, og få en stigende indtjening via geninvestering af projektets overskud.

>Projektet er fuldtegnet, men du kan finde vores aktuelle seniorboligprojekt her

Med tre fuldtegnede seniorboligprojekter udbyder vi nu det fjerde projekt, Koncenton Seniorboliger IV AKK A/S. Der har været stor interesse for de første tre projekter. Seniorboliger IV AKK A/S adskiller sig fra sine forgængere ved at være Koncentons første akkumulerende investeringsprodukt. Det betyder, at overskuddet geninvesteres, så porteføljens værdi øges år for år, og at du som investor opnår risikospredning på flere ejendomme.

Fakta om investeringen:
 • Forventet gns. forrentning (10 år): 8-9% p.a.
 • Forventet gns. forrentning (20 år): 12-13% p.a.
 • Forventet gns. forrentning (30 år): 17-18% p.a.
 • Forventet projektsum: DKK 548 mio. 
 • God likviditet pga. en lav belåningsgrad på 65%
 • 12 måneders udlejningsgaranti på førstegangsudlejning af alle boliger
 • Struktureret exitmulighed i projektet efter 5 år
 • Anvisningsret til alle boligerne
 • Mulighed for at investere fra 750.000 kr.

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Fremtidssikret investering

En investering i seniorbofællesskaber er på mange måder en fremtidssikret investering. Det er den, fordi:

 • Over de næste årtier bliver der flere og flere seniorer i Danmark. Man kan tale om et seniorboom, da hver tredje dansker i 2045 vil være over 55 år.
 • I et seniorbofællesskab får beboerne det bedste af to verdener: en nem og praktisk bolig og et naturligt fællesskab.
 • Ensomhed blandt ældre er et stort og desværre tiltagende problem. Mere end 100.000 danskere over 65 år føler sig ufrivilligt ensomme i en sådan grad, at det påvirker deres hverdag negativt.
 • I en stor undersøgelse på tværs af en række danske seniorbofællesskaber svarer 9 ud af 10 beboere, at det sociale fællesskab øger deres livskvalitet. 76% svarer, at de har fået bedre sociale relationer.

Se video fra seniorbofællesskabet 'Færgelejet'

Vi har besøgt beboerne i 'Færgelejet', der er opført af AB Holmegården med støtte fra Nyborg Kommune.

Risikoindikator for projektet

Koncenton Seniorboliger IV AKK A/S scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal.       

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

 

 

Bendixminde

Placering: Odder
Boligtype: 48 lejligheder/rækkehuse
Projektsum: DKK 73.800.000

 

 

Stenmosegrunden

Placering: Albertslund
Boligtype: 44 lejligheder
Projektsum: DKK 95.000.000