Koncenton Seniorboliger V A/S (Fuldtegnet)

En investering i et succesfuldt koncept baseret på fremtidens seniorboliger med et forventet gns. årligt afkast (EKF) på 6-8% i 10 år.


Efter fuldtegningen af fire vellykkede seniorboligfonde, hvor mere end 700 investorer har investeret i seniorbofællesskaber til en værdi af ca. 2,5 milliarder kr., udbyder vi nu vores femte seniorboligprojekt. Det er boliger til seniorer, som rummer mere end en ældrevenlig, praktisk indretning. Boligerne byder på en attraktiv beliggenhed og på faciliteter, som danner rammerne for stærke fællesskaber.

I Koncenton Seniorbolig V A/S får du løbende udbytter fra udlejningscasen, som vi selv har erfaret er utrolig attraktiv. Faktisk står lejerne gerne på ventelister til boligerne. Det gør de, fordi seniorboliger er en reel mangelvare, som imødekommer et stort samfundsmæssigt behov. Dette vil kun stige i takt med det kommende senior-boom, der betyder, at hver tredje dansker vil være over 55 år i 2045.

>Er du interesseret i at bo i en af vores seniorboliger? Så kontakt vores udlejningsafdeling Go'Bolig

Med en investering i Koncenton Seniorboliger V A/S tager du del i et sympatisk og fremtidssikret investeringskoncept, der er afprøvet med stor succes gennem udlejningen af vores første fem seniorbofællesskaber i drift. Et koncept, hvor vi på tværs af alle de ejendomme, vi har købt indtil nu, er lykkedes med at købe ind til et forventet gns. årligt afkast, der er højere end det budgetterede.

Fakta om investeringen:
 • Investering i op til seks seniorbofællesskaber i eller tæt på de største danske vækstbyer
 • Forventet gns. forrentning (EKF) i 10 år: 6-8% p.a
 • Løbende årlige udbytter
 • 12 måneders udlejningsgaranti på førstegangsudlejning af alle boliger
 • Struktureret exitmulighed i projektet efter 5 år
 • Anvisningsret til alle Koncentons boliger
 • Forventet samlet projektsum på 550 mio. kr.
 • Mulighed for at investere fra 750.000 kr.

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Opskriften på den succesfulde udlejningscase

Vi oplever, at det har båret frugt at lytte til seniorernes ønsker til placeringer, faciliteter og boligformater, hvor fællesnævneren for ejendommene er, at der er tale om:

• Moderne og praktiske boliger, der tager hensyn til bl.a. nedsat funktionsevne.
• Private boliger, hvor der er nem adgang til et naturligt fællesskab.
• Faciliteter som fx fælleshus, gæsteværelser, orangeri, værksted, petanque m.v.
• Byer i vækst, hvor demografi og efterspørgsel understøtter investeringscasen.

Allerede inden vores første seniorbofællesskab i Albertslund stod færdigt i 2021, var der stor interesse for at boligerne: Mere end 400 stod på venteliste. Siden er yderligere fire gået i drift, og den meget succesfulde udlejning af boligerne bekræfter den stærke investeringscase.

Nedenfor kan du se seniorboligerne i Albertslund og møde Jens, der fortæller hvordan rammerne er med til at sikre øget livskvalitet for ham og de andre beboere.

Fem facts forklarer den stigende popularitet

 • Mere end 100.000 danskere over 65 år føler sig ufrivilligt ensomme i en sådan grad, at det påvirker deres liv og hverdag negativt.
   
 • En seniorbolig med nem adgang til sociale fællesskaber er en effektiv måde til at afhjælpe ensomhed og øge livskvaliteten hos ældre.
   
 • I Danmark findes der kun ca. 6.900 boliger i seniorbofællesskaber, og i gennemsnit står 34 på venteliste til hvert seniorbofællesskab.
   
 • Over 80.000 danske seniorer overvejer aktuelt at flytte i et seniorbofællesskab inden for de næste fem år.

 

 

Nørre Strand

Placering: Horsens
Boligtype: 66 rækkehuse
Projektsum: DKK 127.100.000

 

 

Stenmosegrunden

Placering: Albertslund
Boligtype: 44 lejligheder
Projektsum: DKK 95.000.000

Risikoindikator for projektet

Koncenton Seniorboliger V A/S scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal.       

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Modtag materiale

Udfyld formularen og få tilsendt materialet for Seniorboliger V A/S