Koncenton Simple Living A/S

Med Koncenton Simple Living investerer du i en af boligmarkedets største trends og opnår et attraktivt afkast fra de stabile, løbende lejeindtægter.

Projektet tager afsæt i boligmarkedets fremstormende tendens: et accelererende antal singler, studerende og nystiftede familier, der efterspørger effektive boligenheder placeret i udvalgte studie- og vækstbyer. Sammen med de optimalt udnyttede boligkvadratmeter, giver ejendommene lejerne adgang til bl.a. nogle unikke uderum og deleøkonomiske fordele i form af låne- og byttefaciliteter.

På den måde imødekommer projektet et stort og voksende behov for at kunne leje frem for at eje. En trend som også har gjort, at der for første gang nogensinde er flere lejere end ejere på boligmarkedet. Kort sagt har vi med Koncenton Simple Living udnyttet vores viden og erfaring fra enkeltstående succescases til nu at kunne tilbyde dette i en fond med stor risikospredning og attraktivt afkast.

Fakta om investeringen:

 • Investering i op til seks ejendomme i udvalgte studie- og vækstbyer
 • Forventet gns. forrentning af egenkapitalindskud p.a. før skat: 6-8%
 • Forventet gns. årligt udbytte: 4,1%
 • Forventet intern rente (IRR) efter skat: 5,5%
 • 12 måneders udlejningsgaranti på førstegangsudlejning af alle boliger
 • Struktureret exitmulighed i projektet efter 5 år
 • Anvisningsret til alle Koncentons boliger
 • Forventet samlet projektsum på 943 mio. kr.
 • Mulighed for at investere fra 750.000 kr.

Du finder flere fakta om investeringen i 'Dokument med Central information'

Modtag materialet

Udfyld formularen og få tilsendt projektmateriale

Fakta understøtter casen bag Simple Living

 • Singler/studerende: Der er en klar samfundsmæssig tendens til flere singler som konsekvens af et stigende antal studerende, flere skilsmisser og flere seniorer. 39% af boligmassen i Danmark udgøres af singlehusstande. Det svarer til, at mere end 1 mio. af vores husstande er beboet af ”singler”. Ifølge Danmarks Statistik står singlehusstandene for hele 88% af stigningen i boligmassen fra 2020-2021. Størstedelen af disse singler søger mod de større byer.

 • Nystiftede familier: Analyser af fremtidens boligmarked viser, at markedet i 2030 i udpræget grad vil være centreret om børnefamilierne i 30’erne, som vil vokse med hele 14-15%. Særligt vil de gå efter rækkehuse, og de vil flytte fra storbyen for at bosætte sig i de lidt mindre byer med fokus på økonomi og simplicitet.

Tre grunde til at overveje investering i Simple Living

 • Vi tilbyder aktuelt en tidsbegrænset, fordelagtig introduktionskurs med mulighed for en yderligere besparelse ved aktivering af vores rabattrappe.

 • Alle vores erfaringer viser, at der er stor efterspørgsel og lav tomgang på denne type boliger. Det vidner om en stabil og forudsigelig driftscase.

 • Vores historik på denne boligtype dokumenterer en potentiel upside eksemplificeret ved de gennemførte salg af flere af vores ejendomme med små enheder, hvor investorerne har realiseret gevinster på over 80%.

Risikoindikator for projektet

Koncenton Simple Living A/S ligger på et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal.   

Du kan læse mere om skalaen i 'Dokument med Central information' eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.