Koncenton Urban A/S (Fuldtegnet)

Aktieprojekt baseret på den stabile indtjening fra en ejendomsfond bestående af flere eftertragtede boligudlejningsejendomme i danske byer.

 

Fakta om investeringen:  

 • Forventet gns. afkast på 8,85% om året
 • Løbende årlige udbytter
 • Risikospredning på boligejendomme i flere danske vækstbyer: Ja
 • Anvisningsret til fondens lejligheder: Ja
 • Udlejningsgaranti: 1 år på alle lejemål
 • Samlet projektsum på 1.5 mia. kr.
 • Mulighed for at investere fra 750.000 kr.

Se indkøbte ejendomme herunder (Opdateres løbende).

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Arresøvej/Brassøvej

Arresøvej/Brassøvej

Arresøvej/Brassøvej

Fakta:

Placering: Risskov
Boligtype: 100 lejligheder
Projektsum: DKK 186.865.958

Sporbyen

Sporbyen

Sporbyen

Fakta:

Placering: Randers
Boligtype: 39 lejligheder
Projektsum: DKK 69.771.429
(Opdelt i to projekter: Koncenton Urban A/S og Koncenton Seniorboliger A/S)

Hvedevej

Hvedevej

Hvedevej

Fakta:

Placering: Slagelse
Boligtype: 73 boligenheder
Projektsum: DKK 155.300.000

Telegrafvej

Telegrafvej

Telegrafvej

Fakta:

Placering: Ballerup
Boligtype: 158 lejligheder
Projektsum: DKK 399.600.000

Vestre Strandalle

Vestre Strandalle

Vestre Strandalle

Fakta:

Placering: Risskov
Boligtype: 102 lejligheder
Projektsum: DKK 167.100.000

Sådan udvælges byerne

I Koncenton Urban A/S indkøber vi ejendomme de steder folk vil bo - nu og i fremtiden. Vi udvælger således byerne ud fra følgende kriterier:

 • Byer med min. 30.000 indbyggere
 • Byer med min. 8% stigning i indbyggertallet fra 2019-2045
 • Byer med levende lokalliv, butikker, caféer og uddannelsesmuligheder
 • Byer med god infrastruktur og et stærkt erhvervsliv 

Med afsæt i den stærke urbanisering investerer vi altså i de byer, hvor der er en naturlig øget efterspørgsel på boliger. Samtidig fokuserer vi på netop de boligtyper, som efterspørges i de forskellige byer. Det betyder, at der ikke blot er tale om en fornuftig investering i dag, men også i de kommende år.

Risikoindikator for projektet

Koncenton Urban A/S scorer et 4-tal (middel) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. 

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.