Millionudbytte til Koncenton-investorer

Investorerne i en stribe af Koncentons ejendomsselskaber har besluttet at udbetale et trecifret millionudbytte efter 2022.

På trods af, at 2022 var et svært år for investorerne på de fleste markeder, så kan en del af Koncentons investorer glæde sig over, at deres investeringer har klaret sig så godt, at der er blevet mulighed for at udbetale udbytte. Det står klart efter, at regnskabssæsonen er afsluttet.

Samlet set har 27 af de selskaber, der er i drift, besluttet at udbetale et udbytte på 115,3 mio. kr. til ejerne svarende til en gennemsnitlig udbytteprocent på 4,2. Det betyder, at omtrent 1.500 investorer i gennemsnit har fået knap 78.000 kr. i udbytte efter 2022. Det er samlet set ca. 10 mio. kr. mere end jubelåret 2021, men dog også for to selskaber flere.

”Det er meget glædeligt at se den udvikling. Ejendomsmarkedet svinger som andre markeder, men vores kongstanke har netop været, at projekterne er baseret på en driftscase, der leverer en løbende, stabil indtjening. Også i år med nedadgående investeringsmarkeder. Set i det lys kan man sige, at konceptet bestod testen i 2022,” siger adm. direktør i Koncenton Peter Krogsgaard Jørgensen.

Et stabilt alternativ

Da Koncenton i sin tid blev sat i verden skete det netop med et ønske om at kunne tilbyde investorerne et mere stabilt alternativ til aktierne. Investeringsprojekterne er baseret på en driftscase fra boligudlejningsejendomme i danske vækstbyer, hvor tomgangen forventes at være lav.

Det er netop en af hovedforklaringerne på resultaterne, at lejerne i stor stil har efterspurgt Koncentons boliger. I løbet af de 12 måneder i 2022 har Go’Bolig – Koncentons udlejningsafdeling – noteret en ekstremt lav tomgang på bare 0,43 pct. Det er markant under de 2 pct., der budgetteres med i projekterne.

(artiklen fortsætter under billedet)

Koncentonejendom på Tranevej

”Det er afgørende for resultaterne, at vi har masser af glade og tilfredse lejere i projekterne. Her gør kombinationen af attraktive lejemål med efterspurgte beliggenheder og en stærk drifts- og udlejningsafdeling en stor forskel,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

Resultater i investorportalen

Opgørelsen over udbyttebetalingerne dækker naturligt nok over forskellige resultater. Den klare højdespringer blev en fond med flere ejendomme, hvoraf nogle af boligerne blev solgt fra i årets løb. Det gav en mulighed for investorerne til at udbetale et stort udbytte til ejerne.

Men også Koncentons første investeringsprojekt i Søborg og et af vores klimaboligprojekter klarede sig godt med udbytter i størrelsesordenen 6,5-7,5 pct.

Blandt de selskaber, der ikke har betalt udbytte eller kun et mindre udbytte for 2022, finder man primært selskaber, der er relativt nye og i etableringsfasen.

>Er du interesseret i at investere i ejendomme, kan du se vores åbne projekter her.

Relaterede artikler

Nyt attraktivt ejendomsprojekt i København

Koncenton udbyder nyt udlejningsprojekt med særdeles attraktiv beliggenhed og et stærkt langsigtet potentiale.

Koncentons ejendomsinvesteringer leverer over budget

En opgørelse over værdiudviklingen i Koncentons ejendomsfonde viser, at fondene generelt klarer sig over forventning. Alle fonde med syv års levetid har i gennemsnit fordoblet investorernes indskud.

Nu bliver den digitale værktøjskasse rullet ud til lejerne

Med en ny lejerportal og et tilhørende administrationssystem har Koncenton taget et stort skridt mod en mere digital hverdag for lejere, ejere og udlejere.

Nyt ejendomsprojekt udsolgt på fem timer

Det tog blot fem timer, så var projektet fuldtegnet, da Koncenton i forrige uge udbød en ny ejendomsinvestering i Hellerup.