Gode nyheder: Afkastforventninger får markant løft

Rådet for Afkastforventninger har netop offentliggjort en prognose for første halvår 2023, og der er gode nyheder til investorerne.

Selvom investeringsmarkederne i almindelighed og aktiemarkederne i særdeleshed går gennem en periode med uro, så er der også tegn på bedre tider. Fra flere sider lyder forventningerne, at rentestigningerne er ved at være overstået for denne gang, og nu kommer der også gode nyheder fra Rådet for Afkastforventninger.

Rådet offentliggør sine forventninger med et halvt års mellemrum, og i forhold til seneste runde er der denne gang fremgang at spore i alle aktivklasser.

Ejendomsafkast stiger

I Koncenton hæfter vi os ikke mindst ved ejendommene, der afkastmæssigt løftes fra 2,5 pct. til 4,1 pct. årligt i en kortsigtet periode på 1-5 år og 5,1 pct. fra 4,7 pct. i en længere periode på 6-10 år.

Det er dog værd at bemærke, at skønnene er behæftet med en vis usikkerhed.

“Rådet gør opmærksom på, at der er stor usikkerhed, især om skønnene for obligationsafkast. Usikkerheden kan ikke mindst henføres til, at forventningerne bygger på skøn modtaget pr. 30. juni 2022. Siden da er renterne steget betragtelig,” siger Jesper Rangvid, CBS-professor og formand for Rådet for Afkastforventninger.

Forventningsskønnene er baseret på input fra danske og internationale finanshuse, og det er ikke mindst landets pensionsselskaber, der benytter tallene i forbindelse med udarbejdelse af prognoser.

Analyse af investeringsmarkedet

Mindre volatilitet

I sin kommentar til offentliggørelsen hæfter Rådet for Afkastforventninger sig ved, at ejendomme historisk set har givet stort set samme – eller faktisk et lidt større afkast - end aktier, men ved en lavere risiko.

Rådet fremhæver her ikke mindst verdens største kapitalforvalter, amerikanske Blackrock, der også fremadrettet forventer væsentlig laver volatilitet fra ejendomme sammenlignet med aktier. Omkring 10 pct. volatilitet fra ejendomme mod 16-17 pct. volatilitet fra aktier.

”For en investor i det aktuelle investeringsmarked er det væsentligt at se på, hvor man kan forvente de største afkast, men det er bestemt også vigtigt at se på, hvor høj en risiko man ønsker. Rådets seneste offentliggørelse bekræfter, at risiko-afkast-forholdet er stærkt, når det kommer til ejendomme – også i det aktuelle marked,” siger Koncentons investeringsdirektør og partner John Sloth.

>Er du interesseret i at investere i ejendomme, kan du se vores aktuelle projekter her.

Relaterede artikler

Undersøgelse viser stor investortilfredshed i Koncenton

Investorerne er generelt ganske tilfredse med at have Koncenton som investeringspartner, viser undersøgelse.

Koncenton tilpasser organisationen til det nye marked

Visibiliteten i investeringsmarkedet er lav, og det er baggrunden for, at Koncenton har gennemført en mindre organisationstilpasning.

Analyse: Rekordmange danskere efterspørger bofællesskaber

Antallet af nyopførte bofællesskaber er vokset markant, viser nyt forskningsprojekt. Det er en boligform med mange kvaliteter, siger projektchef.

Moderne boliger - skal sikre plads til både individ og fællesskab

Flere bor alene i Danmark, og det går ifølge flere undersøgelser udover lykkefølelsen. Derfor bliver der i flere ejendomme sat fokus på fællesskabet.