Ustabilt aktiemarked er en påmindelse om at huske risikospredningen

Kraftige kursfald på aktier, en truende korrektion, usikkerhed om den amerikanske centralbanks store opkøbsprogram og en coronapandemi, der er ved at klinge af. Der er masser af ubekendte i økonomien, og som investor er det afgørende, at man sørger for sprede risikoen på flere aktiver.

Aktiemarkedet har mest af alt mindet om heftig rutsjebanetur i den seneste tid.

De højlydte hvin på vej ned og lettelsens suk på vej op. Hvad mon venter på den anden side?

Efter mandagens store udsalg og faldende kurser rettede aktierne sig igen i løbet af tirsdagen. For mange investorer var der formentlig grund til at ånde lettet op.

En del af det tabte er vundet tilbage.

Men aktiemarkedet er fortsat ustabilt, og hvilken betydning får det for investeringsmarkederne, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, gør klar til i løbet af det kommende år at nedtrappe de månedlige obligationsopkøb, der har holdt hånden under økonomien? Hvis ellers det aktuelle opsving kan retfærdiggøre det.

Uanset hvad der sker, så har den seneste tids aktieuro været en klar påmindelse til investorerne om, at risikospredning er af væsentlig betydning, hvis man vil sikre sin portefølje mod store udsving. Og formentlig også sin nattesøvn mod afbrydelser.

”Den kraftigt svingende aktiepil er for mig et tegn på, at man skal huske at have en god risikospredning i sin portefølje. Med en bredere vifte af aktiver er man langt bedre rustet, hvis der kommer en korrektion af større og mere vedvarende karakter,” siger investeringsdirektør og partner i Koncenton John Sloth.

En god løsning

I Koncenton har vi gode erfaringer med ejendomsinvesteringer som et stabilt, driftsbaseret investeringsprodukt, der har vist, at det kan klare sig også i svære tider.

Ejendomsprojekterne i Koncenton er baseret på, at der skal genereres et overskud ud fra driften alene. Uafhængigt af konjunkturer og aktiemarked.

”Det kan være en god løsning for mange investorer at have en del af porteføljen i alternativer som supplement til aktier og måske obligationer,” siger John Sloth.

Investerer man i ejendomme sammen med Koncenton, får man et aktiv, der typisk giver 8-9 pct. årligt i gennemsnitlig forrentning af den indskudte egenkapital over 10 år alene på driftsoverskuddet. På den måde kan man i mange tilfælde matche aktieafkastene, men med en lavere risiko, og som investor vælger man selv timingen for exit.  

Lav tomgang grundlag for stabil investering

Ejendomsprojekterne finansieres via en konservativ lånepakke, der indregnes ikke eventuelle prisstigninger, og nok så vigtigt, så har man i Koncenton stor erfaring med at investere i ejendomme beliggende i byer og områder, hvor der er - og fortsat vil være - stor efterspørgsel.

“Det har den afgørende betydning, at vi opererer med en ekstremt lav tomgang (ledige lejemål, red.) i vores ejendomme. Det medvirker til at holde økonomien i projekterne stabil,” siger John Sloth.

Koncenton har en tomgang målt som et gennemsnit over de seneste 12 måneder på blot 1,07 pct., hvilket er markant lavere end de 2 pct., der budgetteres med. Og langt mindre end landsgennemsnittet. Helt aktuelt er tomgangen så lav som 0,32 pct. svarende til blot et par håndfulde ledige lejemål i Koncentons nuværende udlejningsportefølje.

Hvis man ønsker at supplere porteføljen med ejendomsinvesteringer, så har vi lige nu  tre åbne investeringsprojekter: Seniorboliger IV, Klimaboliger II og et stort ejendomsprojekt i vækstbyen Frederikssund.

Se alle projekterne her.

 

Relaterede artikler

Rapport: Boliginvesteringer bliver hottest i 2022

Ejendomsinvesteringer har bidt sig fast i investorerne som et attraktivt og solidt alternativ til aktier. Ny undersøgelse fra mæglerkæden EDC peger på, at der også næste år bliver travlt på ejendomsmarkedet.

Stor analyse: Særligt to grupper vil vokse på fremtidens boligmarked

For at imødekomme befolkningstilvæksten frem mod 2035 skal der bygges 12.000 boliger om året.

Ny rapport: Stor boligefterspørgsel skaber behov for milliardinvesteringer

På 10 år er antallet af lejeboliger vokset med 154.000 svarende til en fremgang på 43 pct. Men det rækker ifølge ny rapport ikke til at dække fremtidens boligbehov. Tværtimod skønnes det, at der skal investeres næsten 200 mia. kr. årligt i danske ejendomme frem mod 2030.

Lejeboliger mere populære end nogensinde

Lejemarkedet har overhalet ejermarkedet, og antallet af ledige lejemål er banket i bund. Borgerne vælger i stigende grad at bo til leje. Frihed, fleksibilitet og service tiltrækker mange lejere.