Ustabilt aktiemarked er en påmindelse om at huske risikospredningen

Kraftige kursfald på aktier, en truende korrektion, usikkerhed om den amerikanske centralbanks store opkøbsprogram og en coronapandemi, der er ved at klinge af. Der er masser af ubekendte i økonomien, og som investor er det afgørende, at man sørger for sprede risikoen på flere aktiver.

Aktiemarkedet har mest af alt mindet om heftig rutsjebanetur i den seneste tid.

De højlydte hvin på vej ned og lettelsens suk på vej op. Hvad mon venter på den anden side?

Efter mandagens store udsalg og faldende kurser rettede aktierne sig igen i løbet af tirsdagen. For mange investorer var der formentlig grund til at ånde lettet op.

En del af det tabte er vundet tilbage.

Men aktiemarkedet er fortsat ustabilt, og hvilken betydning får det for investeringsmarkederne, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, gør klar til i løbet af det kommende år at nedtrappe de månedlige obligationsopkøb, der har holdt hånden under økonomien? Hvis ellers det aktuelle opsving kan retfærdiggøre det.

Uanset hvad der sker, så har den seneste tids aktieuro været en klar påmindelse til investorerne om, at risikospredning er af væsentlig betydning, hvis man vil sikre sin portefølje mod store udsving. Og formentlig også sin nattesøvn mod afbrydelser.

”Den kraftigt svingende aktiepil er for mig et tegn på, at man skal huske at have en god risikospredning i sin portefølje. Med en bredere vifte af aktiver er man langt bedre rustet, hvis der kommer en korrektion af større og mere vedvarende karakter,” siger investeringsdirektør og partner i Koncenton John Sloth.

En god løsning

I Koncenton har vi gode erfaringer med ejendomsinvesteringer som et stabilt, driftsbaseret investeringsprodukt, der har vist, at det kan klare sig også i svære tider.

Ejendomsprojekterne i Koncenton er baseret på, at der skal genereres et overskud ud fra driften alene. Uafhængigt af konjunkturer og aktiemarked.

”Det kan være en god løsning for mange investorer at have en del af porteføljen i alternativer som supplement til aktier og måske obligationer,” siger John Sloth.

Investerer man i ejendomme sammen med Koncenton, får man et aktiv, der typisk giver 6-8 pct. årligt i gennemsnitlig forrentning af den indskudte egenkapital over 10 år alene på driftsoverskuddet. På den måde kan man i mange tilfælde matche aktieafkastene, men med en lavere risiko, og som investor vælger man selv timingen for exit.  

Lav tomgang grundlag for stabil investering

Ejendomsprojekterne finansieres via en konservativ lånepakke, der indregnes ikke eventuelle prisstigninger, og nok så vigtigt, så har man i Koncenton stor erfaring med at investere i ejendomme beliggende i byer og områder, hvor der er - og fortsat vil være - stor efterspørgsel.

“Det har den afgørende betydning, at vi opererer med en ekstremt lav tomgang (ledige lejemål, red.) i vores ejendomme. Det medvirker til at holde økonomien i projekterne stabil,” siger John Sloth.

Koncenton har en tomgang målt som et gennemsnit over de seneste 12 måneder på blot 1,07 pct., hvilket er markant lavere end de 2 pct., der budgetteres med. Og langt mindre end landsgennemsnittet. Helt aktuelt er tomgangen så lav som 0,32 pct. svarende til blot et par håndfulde ledige lejemål i Koncentons nuværende udlejningsportefølje.

Hvis man ønsker at supplere porteføljen med ejendomsinvesteringer, så har vi lige nu flere åbne investeringsprojekter.

>Se alle aktuelle projekter her.

 

Relaterede artikler

Er din portefølje klar til den nye verdensøkonomi?

Siden 1980’erne har vi i overvejende grad kendt til en verdensøkonomi, der var præget af stabilitet og lave renter. Den tid er måske slut, vurderer kapitalforvalter. Det stiller andre krav til investorernes strategier.

Lav tomgang sikrer lukrativ fremtid for ejendomsinvesteringer

En økonomisk markedstomgang for boliger på kun 3,3 pct. vidner om en forsat stor efterspørgsel på boliglejemål.

Ny analyse: Hvad skal vi forvente af ejendomsmarkedet?

Hvad kan stigende rente og inflation betyde for markedet?

Har du inflationssikret din formue?

Risikospredning og investeringer polstret mod inflation kan være nøglen til en stærk portefølje.