Interessekonflikter

Herunder ses en oversigt over projekter med eventuelle interessekonflikter.

Koncenton Glostrup Smedeland A/S

Investorer i Koncenton Glostrup Smedeland A/S ("Selskabet") skal være opmærksomme på følgende interessekonflikter, der vil kunne påvirke investeringen:

 1. I forbindelse med Selskabets køb af en ejendom fra en ejendomsudvikler vil der tilfalde Koncenton Private Placement A/S, der er koncernforbundet med Koncenton A/S, en fortjeneste. Henset hertil opstår der en interessekonflikt, fordi Koncenton A/S samtidig på Selskabets vegne skal forhandle prisen for ejendommen med den ejendomsudvikler, der betaler Koncenton A/S en fortjeneste.
  Denne interessekonflikt håndteres ved at oplyse investorerne i Selskabet herom og ved Koncenton A/S' overholdelse af sin lovgivningsmæssige forpligtelser til at handle i investorernes interesse.
 2. Der vil være personsammenfald mellem de personer, der sidder i direktionen og bestyrelsen i Selskabet, der sidder i ledelsen af Koncenton Private Placement A/S, og der sidder i ledelsen af Koncenton A/S. Dette personsammenfald skærper den ovenfor beskrevne interessekonflikt.
  Denne interessekonflikt håndteres ved at oplyse investorerne i Selskabet herom og ved Koncenton A/S' overholdelse af sin lovgivningsmæssige forpligtelser til at handle i investorernes interesse.
 3. Et søsterselskab til Koncenton A/S har en mulig interessekonflikt med Selskabet, idet søsterselskabet har en køberet til et af de sælgende selskaber.
  Den mulige interessekonflikt er håndteret ved at køberetten er indgået på markedsmæssige vilkår, ligesom Koncenton A/S i henhold til såvel lovgivning som interne forretningsgange er forpligtede til at handle i investorernes interesse, herunder også selv om dette evt. kolliderer med et søsterselskabs interesser.

 

Koncenton Seniorboliger II A/S

Investorer i Koncenton Seniorboliger II A/S ("Fonden") skal være opmærksomme på følgende interessekonflikter, der vil kunne påvirke investeringen:

 1. I forbindelse med Fondens køb af en ejendom fra en ejendomsudvikler vil der tilfalde Koncenton Private Placement A/S, der er koncernforbundet med Koncenton A/S, en fortjeneste. Henset hertil opstår der en interessekonflikt, fordi Koncenton A/S samtidig på Fondens vegne skal forhandle prisen for ejendommen med den ejendomsudvikler, der betaler Koncenton A/S en fortjeneste.
  Denne interessekonflikt håndteres ved at oplyse investorerne i Fonden herom og ved Koncenton A/S' overholdelse af sin lovgivningsmæssige forpligtelser til at handle i investorernes interesse.
 2. Der vil være personsammenfald mellem de personer, der sidder i direktionen og bestyrelsen i Fonden, der sidder i ledelsen af Koncenton Private Placement A/S, og der sidder i ledelsen af Koncenton A/S. Dette personsammenfald skærper den ovenfor beskrevne interessekonflikt.
  Denne interessekonflikt håndteres ved at oplyse investorerne i Fonden herom og ved Koncenton A/S' overholdelse af sin lovgivningsmæssige forpligtelser til at handle i investorernes interesse.
 3. Et søsterselskab til Koncenton A/S har en mulig interessekonflikt med Fonden, idet søsterselskabet har en køberet til Mariehaven 2020 Holding ApS.
  Den mulige interessekonflikt er håndteret ved, at køberetten er indgået på markedsmæssige vilkår, ligesom Koncenton A/S i henhold til såvel lovgivning som interne forretningsgange er forpligtede til at handle i investorernes interesse, herunder også selv om dette evt. kolliderer med et søsterselskabs interesser.