Interessekonflikter

Herunder ses en oversigt over projekter med eventuelle interessekonflikter.

Koncenton Glostrup Smedeland A/S

Investorer i Koncenton Glostrup Smedeland A/S ("Selskabet") skal være opmærksomme på følgende interessekonflikter, der vil kunne påvirke investeringen:

  1. I forbindelse med Selskabets køb af en ejendom fra en ejendomsudvikler vil der tilfalde Koncenton Private Placement A/S, der er koncernforbundet med Koncenton A/S, en fortjeneste. Henset hertil opstår der en interessekonflikt, fordi Koncenton A/S samtidig på Selskabets vegne skal forhandle prisen for ejendommen med den ejendomsudvikler, der betaler Koncenton A/S en fortjeneste. Denne interessekonflikt håndteres ved at oplyse investorerne i Selskabet herom og ved Koncenton A/S' overholdelse af sin lovgivningsmæssige forpligtelser til at handle i investorernes interesse.
  2. Der vil være personsammenfald mellem de personer, der sidder i direktionen og bestyrelsen i Selskabet, der sidder i ledelsen af Koncenton Private Placement A/S, og der sidder i ledelsen af Koncenton A/S. Dette personsammenfald skærper den ovenfor beskrevne interessekonflikt. Denne interessekonflikt håndteres ved at oplyse investorerne i Selskabet herom og ved at Koncenton A/S' overholdelse af sin lovgivningsmæssige forpligtelser til at handle i investorernes interesse.
  3. Et søsterselskab til Koncenton A/S har en mulig interessekonflikt med Selskabet, idet søsterselskabet har en køberet til Selskabet. Den mulige interessekonflikt er håndteret ved at køberetten er indgået på markedsmæssige vilkår, ligesom Koncenton A/S i henhold til såvel lovgivning som interne forretningsgange er forpligtede til at handle i investorernes interesse, herunder også selv om dette evt. kolliderer med et søsterselskabs interesser.