Koncenton Klimaboliger II A/S

Invester i klimavenlige boligejendomme, og få et gennemsnitligt årligt afkast på 5,5-7,5% inkl. løbende udbytter med Koncenton Klimaboliger II.

Med en investering i vores anden klimaboligfond, Koncenton Klimaboliger II A/S, får du en ejendomsinvestering med ejendomme med energimærke A2020, grøn strøm og andre konkrete tiltag, der minimerer den miljømæssige belastning fra boligerne.

Du får også en investering med et konkurrencedygtigt, forventet gns. afkast på 5,5-7,5% om året og en god risikospredning, fordi Koncenton Klimaboliger II A/S får op til seks ejendomme fordelt på forskellige danske byer. Ejendommene i porteføljeprojektet vil desuden dække forskellige boligtyper, der imødeser forskellige målgrupper.

Fakta om investeringen:  

 • Forventet gns. afkast på 5,5-7,5% om året uden indregning af ejendomsværdistigninger
 • Løbende, årlige aktieudbytter på forventet, gns. 4,19%
 • God likviditet pga. en ekstra lav belåningsgrad på kun 65%
 • 1 års udlejningsgaranti på alle boligerne fra overtagelsen
 • Struktureret exitmulighed i projektet efter 5 år
 • Anvisningsret til alle boligerne
 • Forventet samlet projektsum på 548 mio. kr.
 • Mulighed for at investere fra 750.000 kr.

Modtag materiale

Udfyld formularen og få tilsendt materialet for Klimaboliger II A/S

Boeskærvej

Boeskærvej

Boeskærvej

Fakta:

Placering: Vejle
Boligtype: 66 boligenheder
Projektsum: DKK 136.300.000

Slangerup

Slangerup

Slangerup

Fakta:

Placering: Slangerup
Boligtype: 47 rækkehuse
Projektsum: DKK 
(Opdelt i to projekter: Koncenton Klimaboliger II A/S og Koncenton Klimaboliger A/S)

Sådan vælges ejendommene i Klimaboliger II A/S

Klimavenlige ejendomme er et begreb, som kan tolkes på mange forskellige måder. Derfor har Koncenton A/S opstillet forskellige, konkrete parametre, som projektets ejendomme screenes ud fra:

 • Grønne elementer - fx krav til energimærket A2020
 • Sociale elementer - fx faciliteter, som skaber rammerne for socialt samvær
 • Geografisk element - attraktive placeringer i nærheden af storbyer

Med disse parametre skaber vi de bedste rammer for indkøb af solide, grønne projekter og grundlag for en fremtidssikret investering.

Grønne elementer

Alle ejendommene i porteføljen skal være lavenergihuse (energimærket A2020), og der benyttes grøn strøm, både i byggeprocessen og i den daglige ejendomsdrift.

Desuden er det et krav, at ejendommene lever op til mindst seks af de følgende ni elementer: 

 • Solceller og varmepumpe
 • Sedumtag
 • Engbeplantning på fællesarealer
 • Lokal afledning af regnvand (LAR-løsning)
 • FSC – eller PEFC-mærket træ
 • Trækonstruktion
 • Træbeklædning
 • Klargøring til el-biler
 • Hvidevarer med A+++

Sociale elementer

I ejendommene vil vi skabe rammerne for naturlige mødesteder for beboerne, og derved skabe gode forudsætninger for det sociale fællesskab.

Derfor vil der altid blive etableret fællesfaciliteter på ejendommens fællesareal. Det kan være et bålsted, et orangeri eller bord-bænke-sæt, som beboerne kan mødes omkring. På de grønne arealer vil beboerne kunne finde bærbuske og frugttræer til fri afbenyttelse - og som en ekstra gevinst bidrager træerne og buskene positivt til biodiversiteten.

Inde i boligerne er der fokus på det gode indeklima, herunder fysiske faktorer som lyd, luft og lys. Fx arbejdes der med svanemærkede produkter til overfladebehandlinger i ejendommene.

Risikoindikator for projektet

Koncenton Klimaboliger II A/S scorer et 3-tal (middel) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. 

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Modtag materiale

Udfyld formularen og få tilsendt materialet for Klimaboliger II A/S