Nyt samarbejde skal sikre et nationalt boligbrand henvendt til aktive og fællesskabssøgende seniorer

I Koncenton har vi allieret os med to eksperter i ejendomsudvikling og drift for at skabe det ideelle boligtilbud til landets seniorer. Det skal gøre ejendommene mere attraktive til glæde for lejere og investorer.

Fra aktivitetshuset kan man høre glade stemmer og latter. I køkkenhaven er en lille gruppe af beboere i gang med at indsamle grøntsager til aftensmaden.

I værkstedet skruer cykelklubben på møtrikker og håndtag for at klargøre cyklerne til næste dags udflugt, mens der er ro til fordybelse på solterrassen, hvor bogklubben holder til.

Det kunne være hverdagsscener fra livet i et seniorbofællesskab anno 2025.

For at skabe de ideelle rammer til den voksende gruppe af seniorer lancerer vi i samarbejde med ejendomsadministrationsselskabet Cobblestone og ejendomskonceptudvikleren Copenhagen Windows et nyt, landsdækkende boligkoncept.

Det skal med kerneværdier som fællesskab, tryghed og hjemlighed netop henvende sig til fremtidens seniorer.

”Konceptet skal imødekomme seniorernes ønsker om et aktivt liv i trygge rammer og med adgang til et attraktivt seniorfællesskab. Med de nye partnere får vi masser af knowhow, og vi kan trække på deres erfaringer i både udviklingen og driften, når vi præsenterer 2. generation af seniorbofællesskaber. Det giver samtidig ejendommene et værdimæssigt løft til glæde for investorerne,” siger partner og investeringsdirektør i Koncenton John Sloth.

Bevidst second mover-strategi

Parterne har nærstuderet de mere end 50 forskellige seniorbofællesskaber, der eksisterer i Danmark i dag. Her har målet været at finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der kan forbedres.

”Det betyder, at vi har sikret, at Koncentons seniorboligkoncept indeholder alle de centrale og relevante elementer – og samtidig undgår de faldgruber, der har vist sig i de første generationer af seniorbofællesskaber," fortæller Thomas Fokdal, ejer af Copenhagen Windows.

Han har mere end 20 års erfaring som rådgiver for en række af Danmarks største ejendomsvirksomheder. Det er erfaringer herfra, der også bliver trukket med ind i udviklingen af det ideelle seniorboligkoncept.

"Vi har været meget opmærksomme på at udvikle et nationalt seniorboligkoncept, der imødekommer en række overordnede behov og tendenser samtidig med, at hvert projekt honorerer den enkelte beliggenhed og arkitektur," forklarer Thomas Fokdal.

Lang venteliste til seniorboliger

I Koncenton har vi allerede lanceret og fuldtegnet tre seniorboligprojekter med en samlet projektsum på mere end 1,6 mia. kr. De første ejendomme er under opførelse i nogle af landets vækstbyer, og allerede til sommer kan nøglerne overdrages til et nyt seniorbofællesskab i Albertslund, der er det første, som står færdigt.

> Læs også: Seniorerne flytter ind: Koncentons første seniorbofællesskab står klar

Flere seniorbofællesskaber kommer dog til i de kommende år som et svar på den store efterspørgsel fra landets voksende gruppe af seniorer. Allerede i dag står der i gennemsnit 34 seniorer på venteliste til hver af landets eksisterende seniorbofællesskaber, og så sent som i 2017 tilkendegav 80.000 personer over 55 år, at de gerne vil bo i et seniorfællesskab.

dreng-faar-svingtur-af-bedstefar_rendering


Efterspørgslen vil kun vokse, når antallet af ældre bliver flere. I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.

”Den voksende potentielle lejergruppe medvirker til at gøre seniorboliger til en af de mest attraktive ejendomsinvesteringer på markedet. At dømme ud fra efterspørgslen i vores tre første udbudte projekter, så er investorerne enige med os,” siger John Sloth.

> Go'Bolig står for udlejningen af vores seniorboliger. Læs mere her

Et værn mod ensomhed

Ambitionen med Koncentons seniorboligkoncept er at tilbyde attraktive og funktionelle lejligheder og rækkehuse af høj kvalitet, og hvor der er adgang til imødekommende fællesarealer og aktiviteter, der indbyder til samvær med andre.

104.000 seniorer har i en undersøgelse foretaget af Realdania angivet, at de føler sig ensomme. Her er fællesskabet det stærkeste middel mod netop det.

Derfor handler konceptet om at understøtte både impulsive og arrangerede møder og aktiviteter. Det kan man gøre ved at indrette fællesområder, fælleshus, værksteder, fællesterrasser, gæsteværelse og oprette forskellige former for interessegrupper.

Men også tryghed i boligen og området omkring den er afgørende.  

Derfor skal velfungerende infrastruktur og let adgang til indkøb og sundhedstilbud tænkes ind i konceptet bag bofællesskabet. 

Selvom der er et stort fokus på fællesskab og samvær, så bliver det også en del af konceptet, at hvert hjem udformes individuelt med fokus på selvstændighed. 

”Seniorboligkonceptet kommer til at opfylde målgruppens krav og kerneværdier, som bliver tænkt ind i udformningen af ejendommene – både i de enkelte boliger og i omgivelserne. På den måde sikrer vi, at de kan medvirke til at give seniorerne det liv, som de drømmer om,” siger John Sloth.

Ejendommene bliver mere værd

Vores første seniorboligprojekter tiltrak mere end 500 investorer, og med udrulningen af det nye koncept kommer vores tilbud til seniorerne til at stå endnu stærkere i kampen om lejerne.

”Vi skaber et stærkt boligbrand, der er genkendeligt og efterspurgt blandt de mange seniorer. Det skal være et koncept, som man taler om i målgruppen og på tværs af byer. Det betyder, at vi forædler konceptet i en grad, så vores seniorbofællesskaber bliver mere attraktive på markedet for både lejere og i forbindelse med et eventuelt senere salg,” siger John Sloth.

Kerneværdier i Koncentons seniorboligkoncept

  • Fællesskab – fokus på faciliteter, der styrker fællesskabet
  • Tryghed – beboere skal føle sig trygge i eget hjem
  • Infrastruktur – nærhed til indkøb og station
  • Aktiv livsstil – der skabes rammer til en aktiv og sund livsstil
  • Sundhed – kort afstand til moderne sundhedshus, behandlinger og motion
  • Plads til at leve – Rammer, der giver plads til både fællesskabet og individet
  • Kunst og kultur – Let adgang til oplevelser
  • Deleøkonomi – der tænkes deleøkonomiske løsninger ind

 

Relaterede artikler

Nyt attraktivt ejendomsprojekt i København

Koncenton udbyder nyt udlejningsprojekt med særdeles attraktiv beliggenhed og et stærkt langsigtet potentiale.

Koncentons ejendomsinvesteringer leverer over budget

En opgørelse over værdiudviklingen i Koncentons ejendomsfonde viser, at fondene generelt klarer sig over forventning. Alle fonde med syv års levetid har i gennemsnit fordoblet investorernes indskud.

Nu bliver den digitale værktøjskasse rullet ud til lejerne

Med en ny lejerportal og et tilhørende administrationssystem har Koncenton taget et stort skridt mod en mere digital hverdag for lejere, ejere og udlejere.

Millionudbytte til Koncenton-investorer

Investorerne i en stribe af Koncentons ejendomsselskaber har besluttet at udbetale et trecifret millionudbytte efter 2022.