Koncenton Frederikssund Fioma A/S (Fuldtegnet)

Et spændende ejendomsprojekt med 143 lejligheder med en attraktiv beliggenhed i en af Sjællands vækstkommuner. Ejendommen bygges på den historiske Fiomagrund, hvor Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik tidligere lå. Med sin fantastiske beliggenhed tæt på natur og kultur får beboerne i Koncenton Frederikssund Fioma A/S både det stemningsfulde byliv og den fredfyldte natur inden for rækkevidde.

Lejemålene vil være to-, tre- og fireværelseslejligheder. Det betyder, at ejendommen danner rammen for en bred beboersammensætning, da de forskellige lejemål opfylder forskellige boligbehov.

Fakta:
  • Forventet overtagelse i oktober 2023
  • Samlet projektsum på 354.446.875 kr.
  • Samlet egenkapitalindskud på 124.000.000 kr.
  • Forventet gns. afkast på 8,1% p.a. over 10 år - uden at der indregnes værdistigninger
  • Forventet gns. årlige udbytter på 3,9%
  • Høj rentesikkerhed pga. finansieringsmodel med fast rente og afdrag på lån
  • Udlejningsgaranti på 1 år gældende for alle boligerne fra overtagelsesdagen
  • Struktureret exit-mulighed i projektet allerede efter 5 år
  • Anvisningsret til de eftertragtede boliger
  • Mulighed for at investere fra 1.000.000 kr.

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Se dronevideo fra området

Koncentons nye ejendomsprojekt i Frederikssund ligger tæt på fjorden, grønne områder og gågaden. I videoen kan du se, hvor Koncenton Frederikssund Fioma A/S bliver opført, ejendommens placering i forhold til indkøbsmuligheder, park og vand.

Risikoindikator for projektet

Koncenton Frederikssund Fioma A/S scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. 

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.