Koncenton Glostrup Smedeland A/S (Fuldtegnet)

Som investor i Koncenton Glostrup Smedeland A/S bliver du medejer af en stor og gennemtænkt ejendom med 183 veldisponerede lejligheder, der med en eftertragtet beliggenhed i Storkøbenhavn henvender sig til en stor og hurtigt voksende lejermasse.

Ejendommen udformes som en samlet karré, der består af bygning A, B, C og D. Den rummer både et-, to-, tre- og fireværelseslejligheder, og boligerne indbyder således til en varieret beboersammensætning, hvilket understøttes af de forskellige størrelser, som gør dem ideelle for både enlige, par og familier.

Fakta:
  • Forventet overtagelse i marts 2024
  • Samlet projektsum på 437.085.000 kr.
  • Samlet egenkapitalindskud på 158.000.000 kr.
  • Forventet gns. afkast på 8,1% p.a. over 10 år - uden at der indregnes værdistigninger
  • Løbende årlige udbytter
  • Høj rentesikkerhed pga. finansieringsmodel med fast rente og afdrag på lån
  • Udlejningsgaranti på 1 år gældende for alle boligerne fra overtagelsesdagen
  • Struktureret exit-mulighed i projektet allerede efter 5 år
  • Anvisningsret til de eftertragtede boliger
  • Mulighed for at investere fra 1.000.000 kr.

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Risikoindikator for projektet

Koncenton Glostrup Smedeland A/S scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. 

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.