Koncenton Kildevældet ll A/S (Fuldtegnet)

Aktieprojekt baseret på indtjeningen fra et nyt boligprojekt med 80 nye to- og treværelseslejligheder, der ligger attraktivt med kort afstand til centrum.

Fakta om investeringen:

 • Projektsum: 165.779.575 kr. 
 • Egenkapitalindskud: 49.000.000 kr.

Du finder flere fakta om investeringen i 'Dokument med Central information'

Risikoindikator for projektet

Koncenton Kildevældet II A/S ligger på et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk ligge på et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk ligge på et 2-tal.

Du kan læse mere om skalaen i 'Dokument med Central Information' eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Koncenton Klimaboliger II A/S

Ejendomsfond med tre boligejendomme.

 • Forventet årligt afkast (IRR): 5,89%*
 • Anvisningsret til alle Koncentons boliger
 • Indskud fra 750.000 kr.

 

Læs mere
Åben for tegning

Koncenton Hellerup Judithsvej A/S

 • Beliggenhed: Hellerup
 • Boligtype: Lejligheder
 • Projektsum: DKK 48 mio.
Fuldtegnet

Koncenton Simple Living A/S

Ejendomsfond med op til seks ejendomme med fokus på ungdoms- og familievenlige boliger.

 • Forventet årligt afkast (IRR): 6,15%*
 • Anvisningsret til alle Koncentons boliger
 • Indskud fra 750.000 kr.
Læs mere
Åben for tegning

Koncenton Seniorboliger VI A/S

Ejendomsfond med op til seks seniorbofællesskaber

 • Forventet årligt afkast (IRR): 6,12%*
 • Anvisningsret til alle Koncentons boliger
 • Indskud fra 750.000 kr.

 

Læs mere
Åben for tegning