Koncenton Nørrebro Lærkevej A/S (Fuldtegnet)

Aktieprojekt baseret på den stabile indtjening fra boligejendom på Nørrebro med 79 moderne lejligheder.

Velplaceret ejendom med funktionelt indrettede lejligheder. Ejendommen ligger tæt på Søerne, Indre København og Rådshuspladsen.

Fakta om investorer:

 • Projektsum: 99.250.000 kr.
 • Samlet egenkapitalindskud: 30.000.000 kr.

Du kan finde mere information om investeringen i dokumentet 'Central Information'

Risikoindikator

Koncenton Nørrebro Lærkevej A/S ligger på et 3-tal (middel niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk ligge på et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt ligger en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk på et 2-tal.       

Du kan læse mere i dokumentet 'Central Information' eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Koncenton Ørestaden Etagehusene A/S

Ejendom med 38 lejligheder ideelt placeret i Ørestaden

 • Forventet årligt afkast (IRR): 6,12%*
 • Risikoklassificering på 3 ud af 7
 • Indskud fra 750.000 kr.

 

Læs mere
Åben for tegning

Koncenton Klimaboliger II A/S

Ejendomsfond med tre boligejendomme.

 • Forventet årligt afkast (IRR): 5,89%*
 • Risikoklassificering på 5 ud af 7
 • Indskud fra 750.000 kr.

 

Læs mere
Åben for tegning

Koncenton Seniorboliger VI A/S

Ejendomsfond med op til seks seniorbofællesskaber

 • Forventet årligt afkast (IRR): 6,12%*
 • Risikoklassificering på 5 ud af 7
 • Indskud fra 750.000 kr.

 

Læs mere
Åben for tegning

Koncenton Simple Living A/S

Ejendomsfond med ungdoms- og familievenlige boliger

 • Forventet årligt afkast (IRR): 6,82%*
 • Risikoklassificering på 5 ud af 7
 • Indskud fra 750.000 kr.
Læs mere
Åben for tegning