Koncenton Seniorboliger ll A/S (Fuldtegnet)

Invester i 3-5 seniorbofællesskaber i udvalgte danske vækstbyer og få et gns. årligt afkast på 9,28% inkl. løbende udbytter fra en overset og efterspurgt boform med et enormt potentiale.

I Danmark er der aktuelt ca. 7.000 boliger i seniorbofællesskaber, men undersøgelser viser, at mere end 80.000 seniorer er interesserede i at bo på denne måde. Det betyder, at er der et stort uudnyttet potentiale, som også blev bekræftet, da 130 investorer på ganske kort tid fuldtegnede vores første seniorboligprojekt.

Fakta om investeringen:
 • Gns. afkast på 9,28% om året uden indregning af ejendomsværdistigninger
 • Løbende årlige udbytter
 • Forventet projektsum: DKK 540 mio. 
 • God likviditet pga. en ekstra lav belåningsgrad på kun 60%
 • Høj rentesikkerhed pga. en finansieringsmodel med fast rente og afdrag på lån
 • 1 års udlejningsgaranti på alle boligerne fra overtagelsen
 • Struktureret exitmulighed i projektet efter 5 år
 • Anvisningsret til alle boligerne
 • Mulighed for at investere fra 750.000 kr.

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Fremtidssikret investering

En investering i seniorbofællesskaber er på mange måder en fremtidssikret investering. Det er den fordi:

 • Ensomhed blandt ældre er et stort og desværre tiltagende problem. Mere end 100.000 danskere over 65 år føler sig ufrivilligt ensomme i en sådan grad, at det påvirker deres hverdag negativt.
 • En effektiv måde at modvirke ensomhed på er ved at flytte ind i en seniorbolig, hvor der er fokus på fællesskab. Det viser en større undersøgelse på tværs af en række danske seniorbofællesskaber. Her svarer 9 ud af 10 beboere, at det sociale fællesskab med naboerne øger deres deres livskvalitet og reducerer risikoen for ensomhed.
 • I Danmark er der aktuelt ca. 7.000 boliger i seniorbofællesskaber. Der er ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. Samtidig har 61% af landets seniorbofællesskaber fået flere på venteliste gennem de seneste to år, og i gennemsnit står 28 personer på venteliste til hvert seniorbofællesskab.
 • Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i en undersøgelse fundet, at mere end 80.000 seniorer er interesserede i at bo på denne måde.
 • Over de næste årtier bliver der flere og flere seniorer i Danmark. Der er tale om et seniorboom, hvor antallet af danskere over 65 år stiger med 39% fra 2019 til 2045, hvor der vil være ca. 1,6 mio. i aldersgruppen.

 

Sådan udvælges ejendommene

Alle ejendomme i Koncenton gennemgår en omfattende proces, inden de godkendes og indkøbes. Indkøbsprocessen består af fem faser:

 1. Screening af ejendomsmarkedet for interessante ejendomme, der matcher vores konceptkrav.

 2. Intern due dilligence med flere analyser af investeringens potentiale samt budgetudarbejdelse.

 3. Ejendomsprojektet inkl. budget præsenteres for selskabets bestyrelse.

 4. Juridisk, teknisk og finansiel due dilligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at ejendommen kan leve op til de afkastmål, der er fastsat.

 5. Ejendommen indkøbes, når den er endelig godkendt af selskabets bestyrelse.

 

Risikoindikator for projektet

Koncenton Seniorboliger ll A/S scorer et 4-tal (middel niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal.       

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.