Koncenton Vallensbæk Vejlesvinget A/S (Fuldtegnet)

Som investor i Koncenton Vallensbæk Vejlesvinget A/S bliver du medejer af 150 lejligheder og et erhvervslejemål på en attraktiv beliggenhed i Vallensbæk Strand syd for København.

De 150 lejemål omfatter 58 to-værelseslejligheder, 61 tre-værelseslejligheder, 26 fire-værelseslejligheder og fire fem-værelseslejligheder. Lejemålene henvender sig til både enlige, par og familier, hvilket vil give en varieret beboersammensætning. Erhvervslejemålet i bunden af ejendommen bliver en dagligvarebutik på 1.200 m2.

Fakta:
 • Forventet overtagelse i april 2023
 • Samlet projektsum på 433.194.375 kr.
 • Samlet egenkapitalindskud på 143.000.000 kr.
 • Gns. afkast på 9,82% p.a. over 10 år - uden at der indregnes værdistigninger
 • Løbende årlige aktieudbytter
 • Høj rentesikkerhed pga. finansieringsmodel med fast rente og afdrag på lån
 • Udlejningsgaranti på 1 år gældende for alle boligerne fra overtagelsesdagen
 • Struktureret exit-mulighed i projektet allerede efter 5 år
 • Anvisningsret  til de eftertragtede boliger
 • Mulighed for at investere fra 1.000.000 kr.

Ejendoms- oversigt

Relevant for dig, der kan investere fra 750.000 kr.

Bestil materialet her

Bæredygtig certificering

Ejendomsprojektet bygges med henblik på at opnå en DGNB Guld-certificering. DGNB er en af de mest anerkendte bæredygtighedscertificeringer, og er præget af et helhedsorienteret syn på bæredygtighed og fokuserer på at finde en sund balance mellem miljømæssige, økonomiske og sociale kvaliteter i et byggeri.

For at opnå en DGNB-certificering evalueres et byggeri inden for
fem hovedområder:

 • Miljømæssig kvalitet
 • Økonomisk kvalitet
 • Social kvalitet
 • Teknisk kvalitet
 • Proceskvalitet

Risikoindikator for projektet

Koncenton Vallensbæk Vejlesvinget A/S scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. 

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.