Lejeboliger mere populære end nogensinde

Lejemarkedet har overhalet ejermarkedet, og tomgangen er banket i bund. Borgerne vælger i stigende grad at bo til leje. Frihed, fleksibilitet og service tiltrækker mange lejere.

35 lejere har formentlig travlt med flyttekasser, sækkevogne, malerpensler og andre gøremål, der ofte hører med til en flytning.

Når september bliver til oktober, flytter de ind i de nybyggede Klimahusene Odder syd for Aarhus. Dermed slutter de sig til en hastigt voksende gruppe af personer, der bor i lejebolig.

Den danske boligmasse er under forandring. Fra tidligere at være domineret af ejerboliger til i dag at være domineret af lejeboliger.

Lejeboligen er populær som aldrig før, og efter mange år hvor flest danskere foretrak at bo i egen bolig, overhalede lejeboligen i 2016 ejerboligen, når det kommer til antal beboere.

Ifølge Danmark Statistik bor der i dag 1.328.114 borgere i ejerboliger, mens det tilsvarende tal i lejeboliger lyder på 1.395.515.

Tallene dækker over en markant fremgang på lejemarkedet. I perioden fra 2010 til i dag er antallet af personer i lejeboliger steget med 19 pct., mens antallet af personer i ejerbolig er steget med mere beskedne 2,5 pct.

Frihed og fleksibilitet

I ejendomsbranchens organisation Ejendomdanmark er man ikke i tvivl om, hvorfor lejeboligerne vinder kraftigt frem.

“Der er en unik indbygget fleksibilitet i lejeboliger. Det er en fordel, hvis man har solgt og har brug for en mellemstation. Samtidig er der stadig flere, der tiltrækkes af friheden, fleksibiliteten og servicen i en lejebolig,” sagde Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomdanmark til Dagbladet Børsen i begyndelsen af september.

Væksten i antallet af lejere er samtidig et udslag af, at flere søger mod byerne, hvor hovedparten af boligmassen er lejeboliger. Alene de seneste 10 år er antallet af borgere i byer med flere end 100.000 indbyggere steget med mere end 200.000.

De stigende boligpriser har samtidig gjort det sværere for mange at opnå den kreditgodkendelse, som er nødvendig for at kunne købe en bolig i storbyerne.

Populær boform

Udviklingen falder fint i tråd med Koncentons investeringsstrategi, hvor der fokuseres på ejendomsinvesteringer i de af landets byer, der ventes at vokse mest i årene fremover. 

”Både vores analyser og vores salgs- og udlejningstal viser, at lejeboligerne i stigende grad er en populær boform. Vores ejendomsinvesteringer er koncentreret omkring landets vækstbyer, og her bliver mange af vores ejendomme fuldt udlejet, inden de overhovedet er færdigbygget,” fortæller investeringsdirektør i Koncenton John Sloth.

Ejendomdanmark har målt den såkaldte tomgang, der er et tal for mængden af ledige lejemål - det seneste år. Den viser, at tomgangen er faldet med 1,4 procentpoint til 4,2 pct. det seneste år.

I Koncenton har vi en markant lavere tomgang, end den man ser på landsplan. De nyeste tal fra Koncentons udlejningsafdeling, Go’Bolig, viser en tomgang pr. 31. august i den 2.814 boliger store udlejningsportefølje på blot 0,32 pct.

Set over de seneste 12 måneder, er der tale om et gennemsnit på 1,07 pct., hvilket er markant under landsgennemsnittet og de budgetterede tal i Koncentons ejendomsprojekter.

”Vi investerer i vækstbyer, og det ser man tydeligt i det lave tomgangstal. Der er stor efterspørgsel, og det er uhyre interessant i en investeringsmæssig sammenhæng, fordi det bidrager til forbedrede driftsbudgetter og stærkere afkast,” siger investeringsdirektør hos Koncenton John Sloth.

Aktuelt udbyder Koncenton et ejendomsprojekt i vækstbyen Frederikssund, der ventes at vokse med 11,5 pct. frem mod 2038.

Læs mere om projektet her.

Relaterede artikler

Rapport: Boliginvesteringer bliver hottest i 2022

Ejendomsinvesteringer har bidt sig fast i investorerne som et attraktivt og solidt alternativ til aktier. Ny undersøgelse fra mæglerkæden EDC peger på, at der også næste år bliver travlt på ejendomsmarkedet.

Stor analyse: Særligt to grupper vil vokse på fremtidens boligmarked

For at imødekomme befolkningstilvæksten frem mod 2035 skal der bygges 12.000 boliger om året.

Ustabilt aktiemarked er en påmindelse om at huske risikospredningen

Kraftige kursfald på aktier, en truende korrektion, usikkerhed om den amerikanske centralbanks store opkøbsprogram og en coronapandemi, der er ved at klinge af. Der er masser af ubekendte i økonomien, og som investor er det afgørende, at man sørger for sprede risikoen på flere aktiver.

Ny rapport: Stor boligefterspørgsel skaber behov for milliardinvesteringer

På 10 år er antallet af lejeboliger vokset med 154.000 svarende til en fremgang på 43 pct. Men det rækker ifølge ny rapport ikke til at dække fremtidens boligbehov. Tværtimod skønnes det, at der skal investeres næsten 200 mia. kr. årligt i danske ejendomme frem mod 2030.