Lav tomgang sikrer lukrativ fremtid for ejendomsinvesteringer

Tomgangen for lejeboliger i investeringsejendomme falder. En økonomisk markedstomgang for boliger på kun 3,3 pct. i 2022 vidner om en fortsat stor efterspørgsel på boliglejemål.

”Særligt lejernes søgen efter små enheder i de store byer, familieboliger i forstæderne og seniorboliger overstiger alle forventninger,” siger udlejningschef i Koncentons udlejningsafdeling, Go’Bolig, Søren Justesen.

Der er langt mellem postkasser uden navn rundt omkring i de danske byer. I gennemsnit står kun 3,3 pct. af alle lejeboliger tomme i Danmark, viser de nyeste tal fra branche­organisationen EjendomDanmark. Siden sommeren 2021 er tomgangen – altså andelen af lejeboliger, der står ledige uden lejeindtægt – faldet med 0,6 pct.-point, som er det tredjehøjeste fald på kvartalsniveau siden 2014.

> Læs også: Boliginvesteringer bliver hottest i 2022

Markedsstatistikken viser, at tomgangen i Region Hovedstaden er nede på 2,7 pct. Der er særlig stor efterspørgsel efter mindre lejemål, hvilket afspejles i at den økonomiske tomgang er højere end den arealmæssige. På landsbasis ligger den arealmæssige tomgang på 3,5 pct. Opgjort på areal ligger tomgangen højest på lejeboliger i størrelsen 125-149 kvm. Udlejningsgraden på boliger under 75 kvm er tæt på 98 pct. og sniger sig i København helt op på 98,1 pct.

”Den lave tomgang er et resultat af det glohede boligmarked, vi ser i øjeblikket. Det høje tempo har betydet, at mange danskere nu ser sig om efter de eftertrag­tede og populære private lejemål. Fleksi­biliteten tiltrækker mange – og det gælder også udsigten til at kunne rykke ind i ind­flytningsklare og moderne boliger,” siger underdirektør i EjendomDanmark, Morten Marott Larsen.

Stort behov for opførelse af nye lejeboliger

Den lave tomgang vidner om, at der er behov for udvikling af mange nye boliger de kommende år. Kigger man på antallet af kraner i landets største byer, er der heller ikke tvivl om, at udviklerne er i fuld gang med at sikre flere boliger til de boligsøgen­de danskere.

Det er også i netop de nyopførte ejendom­me, bygget efter 2015, at tomgangen falder mest. Mens tomgangen for nye boliger er faldet med 1,3 pct.-point, så faldt tomgangen for boligejendomme opført før 1992 kun med 0,2 pct.-point.

”Den moderne familie efterspørger belig­genhed og komfort, og det kan nybyggeri tilbyde. Den nyopførte, private lejebolig er attraktiv, fordi den er tilgængelig og nem at komme til at bo i. Man slipper for de dyre handelsomkostninger, som ejerboligen har, og der er ikke de til tider 20-40 år lange ventetider, som der ses ved de mest efterspurgte almene boliger med god beliggenhed. Det er afgørende, at der fortsat bliver udviklet nye byområder, da efterspørgslen og behovet er til stede,” lyder det fra Morten Marott Larsen.

"Fleksibiliteten tiltrækker mange - og det gælder også udsigten til at kunne rykke ind i indflytningsklare og moderne boliger"
Morten Marott Larsen, underdirektør, Ejendomdanmark


Den tendens ser man positivt på hos lan­dets største ejendomsinvestor Koncenton. I dag råder Koncenton over en samlet ejendomsportefølje på 14,5 mia. kr. Alene i 2021 voksede porteføljen med over 5 mia. kr., og det tal ventes at stige til 6 mia. kr. i indeværende år. Et klart signal om, at efterspørgslen er stor.

Hos Koncentons udlejningsafdeling Go’Bolig oplever man stor interesse for de mange nye boligprojekter. Selskabet fortæller, at både unge, småbørnsfamilier, sammen­bragte familier med større børn og seniorer kan se de mange fordele ved at bo til leje.

”Både unge og ældre synes, at det kan være dyrt og besværligt at eje en bolig. Et stort hus med have kræver meget vedligeholdelse. Udover den mindre arbejdsbyrde er det især fleksibiliteten, der trækker. Mange holder i dag af at rejse og vil have muligheden for at komme hurtigt videre, hvis de pludselig vil på en længere ferie, rykke til udlandet eller skifte job,” lyder det fra Søren Justesen, der er udlejningschef hos Go’Bolig.


Koncenton adskiller sig med udlejningsbenet Go’Bolig fra de fleste andre ejendomsinvestorer ved at have udlejning og drift af boligerne under samme tag på hovedkontoret i Aarhus. Det har vist sig at være en succesfuld beslutning, da antallet af ledige lejemål i Go’Boligs portefølje i flere år har været ekstraordinær lav. Udlejningsselskabet rundede året af med en tomgangsprocent på kun 0,39 pct. pr. 31. december 2021. Den gennemsnitlige tomgang for 2022 er indtil nu på 0,37 pct. Go’Bolig har i dag over 3.500 lejemål i drift fordelt på landets største byer og en lang række populære vækstbyer på Sjælland og Fyn samt i Midt- og Nordjylland.

> Er du interesseret i Go' Boligs lejemål? Få et overblik over dem her

Kvalitet, fællesskab og ekstraordinær service gør forskellen

Ifølge Søren Justesen er der nogle væsentlige parametre, som man skal have styr på, hvis man vil minimere tomgangen.

”Vi kigger selvfølgelig meget på placering og befolkningstilvækst i byerne, før vi vælger at byde ind på et nyt projekt. Det kræver et stort kendskab til lokalområdet at udforme og prissætte boliger, så det er lige præcis dem, de boligsøgende vælger. Vi fokuserer især på, at boligerne skal være af høj kvalitet og med tilhørende fælleslokaler og flotte udearealer, hvor lejerne kan mødes med deres naboer eller være sociale med venner og familie,” lyder det fra Søren Justesen.

Selvom Go’Bolig har lav tomgang på alle typer af lejemål, fortæller Søren Justesen, at der er særlige boligtyper, der er ekstra stor rift om. ”Vi ser især en meget stor efterspørgsel på små enheder til de unge, familieboliger i forstæderne og seniorboliger til de ældre, der tilbyder den unikke kombination af privat bolig og mulighed for fællesskab,” siger han.

Relaterede artikler

Her er opskriften på det stærke seniorfællesskab

Tag med på besøg i et seniorbofællesskab i Randers.

Fremtidsforskeren: Stort behov for nybyggeri i storbyer

Der vil være et fint og stort marked for nybyggeri af lejeboliger i de store byer i de kommende år, skriver
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i sin klumme.

Stort behov for nye boliger i storbyerne

Særligt København har brug for nybyggede boliger, hvis den ventede strøm af tilflyttere skal imødekommes i det næste årti, viser analyse. Men også andre storbyer oplever, at byggebalancen er tippet.

Ejendomme er pensionskæmpernes unoterede darling

Danske pensionsselskaber har ejendomsinvesteringer for mere end 300 mia. kr., hvilket gør det til den største aktivklasse blandt de unoterede investeringer.