Det er blevet dyrere at eje end leje i storbyerne

I ni af landets ti største byer er det nu dyrere at være boligejer end at være boliglejer. Det er godt nyt for investorerne i de ejendomme, der kan komme til at opleve øget efterspørgsel.

Vil du bo i landets største byer, kan der være mange penge at spare ved at bo til leje frem for at eje. De seneste års markante rentestigninger kombineret med stigende boligpriser har gjort det betydeligt mere omkostningstungt at købe egen bolig. Faktisk er boligudgiften for ejerlejligheder i otte af Danmarks ti største byer mere end fordoblet fra 2019 til 2023. Det viser en opgørelse, som mæglerkæden Colliers har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank.

Her kan man eksempelvis aflæse, at de estimerede, årlige ejerboligudgifter i København (inkl. Frederiksberg) er steget med omtrent 1.600 kr. pr. kvm. til godt 2.700 kr. pr. kvadratmeter fra 2019 til 2023. Tilsvarende er den årlige husleje steget med knap 300 kr. pr. kvm. til en gennemsnitspris på lige knap 2.200 kr. pr. kvm.

Tager man en lejlighed på 80 kvm., så svarer det til, at det er mere end 40.000 kr. dyrere at være ejer end lejer på årsbasis.

Positivt for investorerne

Mens det må betegnes som en uheldig udvikling for boligejerne, kan lejerne glæde sig over, at de ikke i samme grad er ramt af stigende omkostninger. Det kan samtidig føre til større efterspørgsel efter lejeboliger i storbyerne, som igen kan udmønte sig i mindre tomgang og højere lejepriser. Det er samtidig godt nyt for investorerne i de ejendomme, der kan komme til at opleve øget efterspørgsel.

(artiklen fortsætter under billedet)

Kanal i Aarhus Ø_Foto: Roar Paaske/Visit Aarhus

(Foto: Roar Paaske/Visit Aarhus)

”Der er ingen tvivl om, at det er positivt for ejendomsinvestorerne, at udlejningsejendomme på flere måder kommer i højere kurs. Det påvirker værdierne i en positiv retning og medvirker til en stærkere investeringscase,” siger investeringsdirektør i Koncenton Henrik Øst Andersson.

Tilsvarende for Aarhus kan man aflæse, at ejerboligudgiften er vokset fra godt 1.000 kr. pr. kvadratmeter årligt til omtrent 2.250 kr. fra 2019 til 2023. I samme periode er lejeudgiften nogenlunde status quo på 1.500 kr.

Opgjort uden afdrag

I opgørelsen over boligudgifterne for lejere indgår finansieringsomkostninger, boligskat og fællesudgifter til ejerforening. Afdrag på lån er ikke indeholdt i opgørelsen, da det fungerer som opsparing. Medregnes afdraget vil det øge likviditetskravet hos ejerne yderligere.

Ifølge Colliers er det kombinationen af stigende boligpriser og renteudgifter, der er hovedforklaringen på udviklingen. De gennemsnitlige ejerlejlighedspriser i Danmark steg således med 20 pct. i perioden fra 2019 til 2023. Samtidig viser data fra Danmarks Nationalbank, at den gennemsnitlige, effektive rentesats inkl. bidrag på nye fastforrentede realkreditlån steg fra 2 pct. i 2019 til 5,8 pct. i 2023.

Colliers’ tal stemmer godt overens med en tilsvarende analyse fra Finans Danmark tidligere. Den viste, at i 45 af landets 98 kommuner er udgifterne til at bo i en gennemsnitlig ejerbolig større end huslejen på en tilsvarende gennemsnitlig lejebolig. I 2020 var det tilfældet i 28 kommuner.

Relaterede artikler

Boligøkonom siden finanskrisen: ”Jeg møder ikke de samme bekymringer hos boligejerne i dag”

Boligfinansiering er blevet en af danskernes darlings, når det kommer til foretrukne small talk-emner. Det nyder boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit godt af. Her kan du møde en af boligmarkedets flittigste mediestemmer.

Her er opskriften på det stærke seniorfællesskab

Tag med på besøg i et seniorbofællesskab i Randers.

Fremtidsforskeren: Stort behov for nybyggeri i storbyer

Der vil være et fint og stort marked for nybyggeri af lejeboliger i de store byer i de kommende år, skriver
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i sin klumme.

Stort behov for nye boliger i storbyerne

Særligt København har brug for nybyggede boliger, hvis den ventede strøm af tilflyttere skal imødekommes i det næste årti, viser analyse. Men også andre storbyer oplever, at byggebalancen er tippet.