Rapport: Boliginvesteringer bliver hottest i 2022

Ejendomsinvesteringer har bidt sig fast i investorerne som et attraktivt og solidt alternativ til aktier. Ny undersøgelse fra mæglerkæden EDC peger på, at der også næste år bliver travlt på ejendomsmarkedet.

2022 kan blive endnu et stærkt år i den danske branche for ejendomsinvesteringer.

Mens 2021 allerede nu tegner til at blive et rekordår, når man ser på den samlede transaktionsvolumen, så tyder noget på, at investorerne er parate til endnu mere i det kommende år.

I en ny undersøgelse foretaget af mæglerkæden EDC svarer hele 80 pct. af de 1.700 respondenter, at de forventer at investere det samme eller mere i det nye år sammenlignet med 2021. 48 pct. svarer alene, at de vil investere mere i ejendomme.

Den udvikling overrasker ikke i Koncenton, hvor vi kan konstatere, at 2021 bliver vores bedste år nogensinde med en markant stigning i antal investorer og omsætning.

”Ejendomme er som investering et marked i stor vækst. Det mærker vi i høj grad i Koncenton, hvor investorernes efterspørgsel stiger år for år,” siger investeringsdirektør i Koncenton John Sloth.

Boliger er favoritten

Det er særligt boligejendomme, der er i høj kurs. Hele 82 pct. af respondenterne svarer, at det er boligejendommene, som de vil investere i næste år.

En del af forklaringen på ejendommenes voksende popularitet er, at investorerne har behov for at se sig om efter alternativer til aktierne. Hvor obligationer tidligere var et oplagt alternativ, så har den lave rente skabt et behov for nye muligheder.

Her er særligt det danske ejendomsmarked med sin stabilitet og gode finansieringsmuligheder særdeles attraktivt.

”Vi ser det som en generel anerkendelse af boligejendomme som et rigtigt stærkt alternativ til aktierne og en afkaststærk afløser for obligationerne. Som boliginvestor får man den eftertragtede kombination af lav risiko og højt afkast,” siger John Sloth.

Befolkningstilvækst

Af undersøgelsen fremgår det også, at de adspurgte næste år forventer højere priser. En tredjedel forudser stigende markedspriser på ejendommene, mens knap halvdelen peger på voksende markedsleje i 2022.

”Vi ser i Koncenton, at den demografiske udvikling og den økonomiske vækst i samfundet begge bidrager til en solid efterspørgsel fremadrettet. Vi bliver flere og flere borgere i Danmark. Flere singler i byerne, flere seniorer i bofællesskaberne og flere børnefamilier, der bevæger sig mod vækstområderne rundt om storbyerne,” siger John Sloth.

Efterspørgslen har de seneste år medvirket til at presse priserne markant op på markedet. Det fik vi i Koncenton ikke mindst bekræftet i løbet af 2021, hvor flere aktører bød på vores portefølje. Et af tilbuddene værdisatte størstedelen af porteføljen til et niveau svarende til en gennemsnitlig avance på investorernes samlede investerede kapital efter skat på 44,6 pct.

Det er op til investorerne at bestemme, om de ønsker at sælge, og i det konkrete tilfælde blev der takket nej.

”Man har fra investorernes side vurderet, at vores investeringsmodel med en løbende forrentning af egenkapitalen på typisk 6-8 pct. årligt er at foretrække på trods af det markante tilbud. Det tager vi som et skulderklap om, at vi gør vores arbejde ordentligt i Koncenton,” siger John Sloth.

>Har du lyst til at høre mere om vores investeringstilbud, så kan du booke plads på en af vores informationsmøder her.

Relaterede artikler

Lav tomgang sikrer lukrativ fremtid for ejendomsinvesteringer

Tomgang for lejeboliger i investeringsejendomme falder. En økonomisk markedstomgang for boliger på kun 3,3 pct. vidner om en forsat stor efterspørgsel på boliglejemål. "Særlig lejernes søgen efter små enheder i de store byer, familieboliger i forstæderne og seniorboliger overstiger alle forventninger, " siger udlejningschef i Koncentons udlejningsafdeling, Go' Bolig, Søren Justesen.

Ny analyse: Hvad skal vi forvente af ejendomsmarkedet?

Ny analyse ser på forskellige scenarier for, hvad den stigende rente og inflation kan få af betydning for ejendomsmarkedet.

Har du inflationssikret din formue?

Risikospredning og investeringer polstret mod inflation kan være nøglen til at fastholde en stærk portefølje i en tid med stor usikkerhed og stigende inflation. Udlejningsejendomme er netop sikret mod udhuling af formuen.

Stor analyse: Særligt to grupper vil vokse på fremtidens boligmarked

For at imødekomme befolkningstilvæksten frem mod 2035 skal der bygges 12.000 boliger om året.