Positive tegn på ejendomsmarkedet i 2023

Efter et udfordrende andet halvår i 2022 har der på flere fronter været fremgang at spore for ejendomsinvestorerne.

Det forgangne år var ikke noget prangende år for investorerne helt generelt. Selvom vi kan konstatere, at ejendomsmarkedet modsat eksempelvis aktiemarkedet slap hæderligt igennem og for mange investorer leverede den forventede stabiliserende effekt i porteføljerne.

I Koncenton sondrer vi ret kraftigt mellem det private boligmarked, der er udfordret af rentestigningerne, og det professionelle ejendomsmarked. De to markeder udvikler sig ikke i samme takt, selvom de agerer inden for nogle af de samme rammer.

Mens det private marked i høj grad er præget af renteniveauet, så påvirkes udlejningsejendommenes værdier i højere grad af udlejningsniveauet og indtjeningsevnen. Og her er der flere gode nyheder.

> Læs også: Brandvarmt lejemarked gør ejendomsinvesteringer mere attraktive

Lagerbeskatningen er droppet

Selvom vi nok ikke kommer igennem 2023 uden en smule turbulens, så kan vi efter årets første måned konstatere, at der er flere positive tegn på markedet.  

Før jul fremlagde den nye regering sine ambitioner for de kommende fire år, og her kunne man læse, at planerne om indførelse af en noget kontroversiel lagerbeskatning af ikke-realiserede ejendomsgevinster skrottes.

”Der er ingen tvivl om, at det er meget positivt for markedet og for investorerne, fordi lagerbeskatningen ville have udfordret særligt likviditeten i ejendomsselskaberne. Den udfordring er nu væk, og det er vores forventning, at det alene kan give et løft i investorinteressen,” siger adm. direktør i Koncenton Peter Krogsgaard Jørgensen.


Udsigt til udbytter

Når investorernes interesse kan vokse, så skyldes det, at de med afskaffelsen af beskatningen har udsigt til et betydeligt bedre udbytte, end det var tilfældet, hvis de skulle beskattes løbende af eventuelle værdistigninger. Og det er ikke ubetydelig beløb, der er tale om.

I et regneeksempel med en investeringsejendom til en værdi af 100 mio. kr. og med de aktuelle finansieringsmuligheder, udlejningsniveauer mv.  og en årlig værdistigning på 5 pct. indregnet har man som investor udsigt til en stigning i det årlige udbytte på hele 2,5 pct.point, når lagerbeskatningen ikke længere tælles med.

”Selvom regeringens udmelding fortsat er forholdsvis ny, så fornemmer vi, at det har givet noget ro og optimisme blandt ejendomsinvestorerne, at lagerbeskatningen er droppet. Vi har de seneste uger haft rigtig mange samtaler med investorerne, og det ser vi som et stærkt signal,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

Fremover sker beskatningen af en ejendomsgevinst som hidtil i forbindelse med et endeligt salg.

(artiklen fortsætter under billedet)

Stue i rækkehus med blå sofa og spisebord med grå stole

Inflationen falder fortsat

Der er flere gode nyheder til ejendomsinvestorerne.

Inflationen fortsætter med at falde i Europa. Tidligere denne uge kom tallene for eurozonen, der i januar - for tredje måned i træk - oplevede faldende inflation. Den voldsomme prisudvikling, der prægede 2022, toppede i oktober med 10,6 pct. i eurozonen. Den faldt i januar til 8,5 pct. ifølge en opgørelse fra Eurostat.

I Danmark opgøres tallene for januar senere, men bevægelsen nedad fra de seneste måneder ventes at fortsætte. I december var priserne steget med 8,7 pct. i forhold til samme måned året forinden. Et fald fra 8,9 pct. i november. 

”Tallene fra eurozonen er gode nyheder i den forstand, at det er endnu en bekræftelse af, at inflationen ser ud til at have toppet, og at vi dermed må forvente, at renterne vil stabilisere sig, og måske på sigt atter vil pege ned. Det er positivt for investorerne, fordi det kan bidrage til bedre konverteringsmuligheder i forbindelse med finansiering af ejendomsprojekterne og samtidig medvirke til at give et højere løbende afkast,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

> Læs også: Har du inflationssikret din formue?

Gode indkøbsmuligheder og lav tomgang

Det forgangne års rentestigninger har skabt større afstand mellem købere og sælgere på boligmarkedet. Der er en korrektion i gang, og det har samtidig gjort det muligt at købe ind til bedre afkast, end man har set de senere år.

”For den opmærksomme ejendomsinvestor er der gode muligheder i markedet for at gøre interessante handler lige nu. Det er de handler, der også på sigt har et stort potentiale i et opadgående marked. Derfor regner vi også på rigtig mange potentielle handler lige nu,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

For ejendomsinvestorerne har det været positivt for budgetterne, at tomgangen – mængden af ledige lejemål - har bevæget sig nedad. I Koncenton har vi over en længere periode haft en rekordlav tomgang, og kort før jul kunne brancheforeningen EjendomDanmark ligeledes fremvise stærke udlejningstal, der viste, at den økonomiske tomgang er på sit laveste niveau i 13 år.

“I en tid, hvor der ventes markante skred på boligmarkedet, er lejeboliger for mange et mere sikkert valg, fordi man ikke skal frygte prisfald. Så selvom der er kommet mange nye lejeboliger til, så flytter folk også ind, og vi har i fremtiden brug for endnu flere boliger. Både akut i Hovedstaden, men også i andre dele af landet,” siger underdirektør i EjendomDanmark Morten Marott Larsen.

Billigere at leje end eje

De stigende renter har samtidig haft stor betydning for balancen mellem at eje og leje. Udviklingen har nemlig i nogle tilfælde gjort det billigere at leje end at eje, fremgår det af en artikel i Berlingske.

Avisen har med hjælp fra Mybanker regnet på to konkrete boliger. I det ene tilfælde er der tale om en lejlighed til 5.995.000 kr. i Sydhavn i København. Her vil en køber med en standardfinansiering skulle betale 19.186 kr. om måneden for at købe lejligheden. Det tilsvarende beløb et år tidligere, da renterne var markant lavere, lød på knap 9.500 kr.

Af artiklen fremgår det, at man også kan vælge at leje lejligheden for 17.900 kr.

”Det er tankevækkende og et stærkt signal til lejemarkedet. Når vi så samtidig ved, at antallet af lejeboliger er vokset markant og allerede i 2015 overhalede antallet af ejerboliger, så tegner der sig en lys fremtid for udlejningsejendomme med attraktive placeringer,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

I Koncenton udbyder vi investeringer i passive udlejningsejendomme i danske vækstbyer. Som investor får du adgang til et aktiv, der giver et solidt afkast ved en forholdsvis lav risiko. 

Er du interesseret i at investere i ejendomme, kan du se vores aktuelle projekter her.

Relaterede artikler

Boligmarkedet på tærsklen til fremgang: Prognoser forudser stigende priser i de kommende år

Efter en periode med usikkerhed og faldende priser blæser der anderledes positive vinde over det danske boligmarked.

Det er blevet dyrere at eje end leje i storbyerne

I ni af landets ti største byer er det nu dyrere at være boligejer end at være boliglejer.

Boligøkonom siden finanskrisen: ”Jeg møder ikke de samme bekymringer hos boligejerne i dag”

Boligfinansiering er blevet en af danskernes darlings, når det kommer til foretrukne small talk-emner. Det nyder boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit godt af. Her kan du møde en af boligmarkedets flittigste mediestemmer.

Her er opskriften på det stærke seniorfællesskab

Tag med på besøg i et seniorbofællesskab i Randers.