Har du inflationssikret din formue?

Risikospredning og investeringer polstret mod inflation kan være nøglen til at fastholde en stærk portefølje i en tid med stor usikkerhed på aktiemarkedet og stigende inflation. Udlejningsejendomme er netop sikret mod udhuling af formuen.

Som investor er det vanskeligt at vurdere, hvordan man skal agere i det aktuelle marked.

Høje inflationstal, ophedede økonomier, stigende renter og et meget uroligt aktiemarked.

”Der er rigtig mange ubekendte i ligningen i øjeblikket. Udviklingen peger i forskellige retninger, og vi ser det tydeligt afbilledet i kurverne på aktiemarkederne, der er meget urolige,” siger Koncentons investeringsdirektør John Sloth.

Sammen med kollegerne i sit investeringsteam taler han hver uge med hundredvis af både professionelle og private investorer, og her falder snakken i mange tilfælde på, hvordan man bør overveje at sammensætte sin portefølje, når så mange bolde er i spil.

”Det er der ikke noget entydigt svar på, men jeg kan sige for mit eget vedkommende, så er risikospredning som altid et nøgleord. Med flere aktiver i porteføljen er man langt bedre stillet i forhold til, hvad der måtte vente forude af op- og nedture,” siger John Sloth.

Stigende priser spiser af formuen

En af de helt store udfordringer for investeringsmarkedet har været inflationen, der over en længere periode har haft pil op og særligt har taget fart i det seneste halve år. I Danmark var inflationen i februar ifølge Danmarks Statistik på 4,8 pct., hvilket er det højeste niveau i mere end 30 år.

I store dele af verden har man set en lignende udvikling, og selvom økonomer forventer, at niveauet vil falde igen, så er problemet, at det spiser af opsparingerne og udhuler forbrugernes købekraft.

Har man eksempelvis en opsparing på 100.000 kr., så vil en inflation på 4 pct. over 10 år æde for mere end 30.000 kr. af den samlede sum. En effekt, der kun bliver forstærket med negative renter på indlån i bankerne.

rendering-af-ejendomme-i-risskov


Det er naturligvis en usund udvikling, men som investor er der flere måder at angribe den stigende inflation på.

Nogle peger på opkøb af guld, andre på vækstaktier, mens vi i Koncenton er tilhængere af investeringer i udlejningsejendomme.

Stiger inflationen, så stiger indtægterne

Nye udlejningsejendomme har den iboende fordel, at de er knyttet op på lejekontrakter, der årligt reguleres efter udviklingen i forbrugerpriserne. Stiger inflationen, så stiger indtægterne fra udlejningen også.

Hvis man samtidig finansierer ejendommene med fastforrentede lån, så restgælden ikke stiger tilsvarende, så bliver inflationen en medspiller, der blot vil øge friværdien yderligere.

”Det er i det lys, at man kan se ejendomsinvesteringer som et interessant redskab til at sikre sin formue mod at blive udhulet af stigende inflation. Med det aktuelle inflationsniveau, så kan en formue hurtigt blive påvirket meget negativt, hvis den står ubeskyttet hen,” siger John Sloth.

Interview med John Sloth, investeringsdirektør hos Koncenton

Koncenton har i øjeblikket tre forskellige investeringsfonde i ejendomme, der er åbne for investorerne. Selvom usikkerheden har ramt investeringsmarkederne, så tyder pæn interesse for investorerne på, at de er bevidste om, at der skal handles.

”Vi får mange henvendelser fra investorer, der gerne vil vide mere om mulighederne for at investere i ejendomme i en usikker tid med høj inflation. Med flere spændende projekter på hylden, er det glædeligt, at vi kan imødekomme efterspørgslen,” siger John Sloth.

>Læs mere om Koncentons inflationssikrede investeringsprojekter her

Relaterede artikler

Her er opskriften på det stærke seniorfællesskab

Tag med på besøg i et seniorbofællesskab i Randers.

Fremtidsforskeren: Stort behov for nybyggeri i storbyer

Der vil være et fint og stort marked for nybyggeri af lejeboliger i de store byer i de kommende år, skriver
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i sin klumme.

Stort behov for nye boliger i storbyerne

Særligt København har brug for nybyggede boliger, hvis den ventede strøm af tilflyttere skal imødekommes i det næste årti, viser analyse. Men også andre storbyer oplever, at byggebalancen er tippet.

Ejendomme er pensionskæmpernes unoterede darling

Danske pensionsselskaber har ejendomsinvesteringer for mere end 300 mia. kr., hvilket gør det til den største aktivklasse blandt de unoterede investeringer.