Koncentons ejendomsinvesteringer leverer over budget

En opgørelse over værdiudviklingen i Koncentons ejendomsfonde viser, at fondene generelt klarer sig over forventning. Alle fonde med syv års levetid har i gennemsnit fordoblet investorernes indskud.

Af JANNIK BRINCH (jbh@koncenton.com)

Det var naturligvis med en vis spænding, da vi i 2015 udbød vores første investeringsprojekt. Det var placeret i Søborg Hovedgade, hvor vi købte en ejendom med 53 boliger. Den blev taget godt i mod af investorerne, der troede på vores  koncept, og siden dengang er der aflagt regnskab i fonden syv gange.

I dag kan vi se, at hver investeret krone i Koncenton Søborg Hovedgade A/S på syv år er blevet til 2 kr. Dermed er investorerne ikke langt fra allerede at have nået den budgetterede værdi på 2,05, der var stillet i udsigt efter en samlet budgetperiode på 10 år. Fonden er altså omtrent 3 år foran budget.

Det er faktisk i grove træk den udvikling, som vi generelt ser i vores investeringsfonde. Det viser en opgørelse, som vi har lavet over de af vores investeringsfonde, hvor ejendommene har været i drift i mere end et helt år. Her har vi set på aktiens indre værdi og de udbetalte udbytter i de enkelte fonde.

Den gode nyhed

I vores udbudte investeringsfonde, har vi i gennemsnit budgetteret med, at en investering på DKK 1 udvikler sig til DKK 1,69 efter skat over den 10 årige investeringsperiode. Den gode nyhed er, at vores ejendomsfonde i 62 pct. af tilfældene leverer over det gennemsnitligt forventede afkast. I Koncenton har det altid været vores ambition at budgettere konservativt, og derfor er det glædeligt at se, at projekterne udvikler sig særdeles positivt.

Udvikling pr. investeret DKK

”Ejendomsinvestering bygger på en sund, stabil driftscase, der ikke er så afhængig af svingende konjunkturer, og tallene her viser, at det er netop det, man får. Vi har set store udsving på investeringsmarkederne de senere år, og det er  afgørende, at man som investor kan placere en del i sikker havn,” siger adm. direktør i Koncenton Peter Krogsgaard Jørgensen.

Investering med langt sigte

Det er velkendt, når det kommer til ejendomme, at det er investeringer, der skal ses over et længere sigte. I Koncenton opererer vi med en forventet investeringshorisont på 10 år, og det er afgørende, at man som investor er opmærksom på, at investering i fast ejendom er en langsigtet investering. Netop dette afspejler sig tillige i de realiserede afkast for vores fonde.

Kigger man på de 58 udbudte fonde, hvoraf 34 har haft min. én ejendom med 12 måneders ordinær drift, så vil man se en generel tendens til, at de fonde med flest regnskabsår bag sig også er de fonde, der har skabt mest værdi.

Eksempelvis præsterer flere af fondene under det budgetterede afkast i de første et-tre regnskabsår, hvorefter de løfter i takt med, at ejendommene går i drift. I det fjerde regnskabsår ligger 2/3 af ejendomsfondene over det gennemsnitligt budgetterede afkast, i det sjette regnskabsår er det 5/6 og i det syvende år har alle ejendomsfonde en værdiudvikling, der overgår både det gennemsnitligt budgetterede og deres egne budgetter.

Mere end fordobling på syv år

I konkrete tal er der i det syvende leveår gennemsnitligt budgetteret med, at én investeret krone har udviklet sig til DKK 1,48 efter skat., men i fonde med syv år på bagen er der ifølge opgørelsen sket en værdiudvikling svarende til, at 1 krone i gennemsnit er blevet til 2,20 kr. Det er 49 pct. bedre end gennemsnitligt budgetteret. Højdespringerne finder man på det københavnske marked, hvor to ejendomme foreløbigt har tredoblet investorernes indskud set ift. aktiernes indre værdi tillagt udbytter.

”Der er mange faktorer, der påvirker resultatet i en ejendomsinvestering. Der er gode og svære perioder for alle typer af aktiver, men det afgørende er, at man over tid kan se, at investeringen bevæger sig i den rigtige retning. Det får vi syn for her,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

Opgørelserne over de enkelte selskabers performance kan ses på investorportalen og i Koncentons nyudviklede ejendomsoversigt, der kan downloades her.

 

Relaterede artikler

Lejere er ved at tømme hylderne med ledige boliger

For niende måned i træk faldt antallet af ledige lejemål i Koncentons udlejningsafdeling Go’Bolig.

Nyt attraktivt ejendomsprojekt i København

Koncenton udbyder nyt udlejningsprojekt med særdeles attraktiv beliggenhed og et stærkt langsigtet potentiale.

Nu bliver den digitale værktøjskasse rullet ud til lejerne

Med en ny lejerportal og et tilhørende administrationssystem har Koncenton taget et stort skridt mod en mere digital hverdag for lejere, ejere og udlejere.

Millionudbytte til Koncenton-investorer

Investorerne i en stribe af Koncentons ejendomsselskaber har besluttet at udbetale et trecifret millionudbytte efter 2022.